ПОСТЛЮДСЬКА СТИХІ/ЙНІСТЬ

  • N. V. Zahurska V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: стихія, постлюдське, вода, вогонь, земля, повітря

Анотація

У статті досліджується стихійність у зв’язку з розщепленням, розсіянням постлюдського як умовою його становлення. Пріоритет надається рухливим стихіям, що найбільшою мірою інтенсифікують становлення постлюдського, в результаті чого всі стихії розглядаються як рухомі. У якості елемента розглядається також мова як стихія поетичного. Стихійність протиставляється жорсткій бінарній логиці піднесеного. Особлива увага приділяється взаємодії між стихіями, що розглядається в якості стихійності як такої. Так стверджується мікрофізика постлюдського: просторова і екстенсивна в її інтенсивності як модусі існування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Делез Ж. Переговоры. 1972–1990 / Ж. Делез ; [пер. с фр. В. Ю. Быстрова]. – СПб. : Наука, 2004. – 235 с.

Деррида Ж. Золы угасшъй прах / Ж. Деррида ; [пер. с фр. В. Лапицкого] // Искусство кино. – 1992. – № 8. – С. 80–93.

Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи / Г. Башляр ; [пер. с фр. Б. М. Скуратова]. – М. : Изд-во гуманитарной литературы, 1998. – 268 с.

Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения / Г. Башляр ; [пер. с фр. Б. М. Скуратова]. – М. : Изд-во гуманитарной литературы, 1999. – 344 с.

Башляр Г. Земля и грезы воли / Г. Башляр ; [пер. с фр. Б. М. Скуратова]. – М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2000. – 384 с.

Башляр Г. Земля и грезы о покое / Г. Башляр ; [пер. с фр. Б. М. Скуратова]. – М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2001. – 320 с.

Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр ; [пер. с фр. Н. В. Кисловой]. – М. : Прогресс, 1993. – 174 с.

Клодель П. Глаз слушает / П. Клодель ; [пер. с фр. А. Ф. Кулиш]. – Х. : Фолио, 1995. – 246 с.

Слотердайк П. Критика цинического разума / П. Слотердайк ; [пер. с нем. А. В. Перцева]. – Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ, 2009. – 800 с.

Турнье М. Пятница, или Жизнь Дикаря / М. Турнье ; [пер. с фр. А. В. Немировой]. – Х. : Фолио, 2000. – 171 с.

Фламенка / анонимный автор ХІІІ века ; [пер. с фр. А. Г. Наймана]. – М. : Наука, 1983. – 320 с.

Giblett R. J. Postmodern Wetlands. Culture, History, Ecology / R. G. Giblett. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 1996. – 269 p.

Irigaray L. Elemental Passions / L. Irigaray ; [trans. from French J. Collie, J. Still]. – N.-Y. ; L. : Routledge, 1992. – 128 p.

Irigaray L. Marine Lover of Friedrich Nietzsche / L. Irigaray ; [trans. from French G. C. Gill]. – N.-Y. : Columbia University Press, 1991. – 176 p.

Irigaray L. The Forgetting of Air in Martin Heidegger / L. Irigaray ; [trans. from French M. B. Mader]. – Austin : University of Texas Press, 1999. – 208 p.

Shepard P. Ecology and Man – a Viewpoint / P. Shepard // The Subversive Science: Essays Toward an Ecology of Man. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1969. – pp. 440–450.

Venturini S. Éclats d’une poétique du devenir posthumain. Livre II (2000-2007) / S. Venturini. – P. : L’Harmattan, 2007. – 166 p.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Zahurska, N. (2016). ПОСТЛЮДСЬКА СТИХІ/ЙНІСТЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 4-9. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2016-55-1
Номер
Розділ
Статті