PEER-TO-PEER (ПОСТ)АВТОРСТВО

  • Георгій Храбров Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" https://orcid.org/0009-0003-0397-3289
Ключові слова: автор, авторське право, peer-to-peer, (пост)авторство, інформаційне суспільство

Анотація

У статті здійснюється концептуалізація (пост)авторства в контексті розвитку сучасних мережевих технологій. Розглянуто розвиток і специфіку сучасних інформаційних технологій, визначено їх вплив на культуру. Зазначено, що сучасні технології змінюють людину, суспільні відносини, характер культурного виробництва. Наголошується на значенні співробітництва, мережевого способу взаємодії, значущості вільного доступу, принципів свободи у користуванні і поширенні інформації, технологій, що забезпечуються, зокрема, такими мережевими системами, як Peer-to-peer (P2P). Саме з цієї технологічної перспективи здійснюється концептуалізація P2P (пост)авторства. Наголошується на важливості розділення понять авторського права і автора, визначається характер зміни їх функцій в контексті розрізнення між автономністю і авторитетом. Акселерація розвитку технологій потребує постійної взаємодії, співавторства, що може реалізуватися на підґрунті вільного доступу до інформації. Це вимагає зміни концепції авторського права, яка формувалась на засадах приватної власності, що сьогодні лише гальмує розвиток соціальних відносин. Разом із цим, важливо переглянути і фігуру автора, зосереджуючись не лише на значущості співавторства у виробництві культурної продукції, але й на концептуалізації своєрідного множинного, децентрованого автора або (пост)автора. Разом із тим йдеться про визначну роль зміни у сприйнятті часу, акцентуацію на своєчасності й одночасності взаємодії. В такій перспективі приватна власність і авторське право втрачають своє звичне значення. Цифровий, інтелектуальний, культурний автор/продукт виходить за межі матеріального виробництва, віртуалізується як співавтор. Peer-to-peer (пост)автор реалізується через підживлення творчістю інших

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Георгій Храбров, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Храбров Георгій Олегович

аспірант кафедри філософії та суспільних наук гуманітарно-правового факультету

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Посилання

Bandara, H. M. N. D; Jayasumana, A. P. (2012). "Collaborative Applications over Peer-to-Peer Systems – Challenges and Solutions". Peer-to-Peer Networking and Applications. 6 (3): 257–276.

Barthes, R. (1967). The Death of the Author. Aspen. 5–6.

Castells, M. (2007). The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society. Kyiv: "Vakler" publishing house in the form of LLC. (In Ukrainian).

Foucault, M. (1984). “What is an author?” The Foucault reader. Paul Rabinow (ed.). New York: Pantheon.

Kupershtein, L., Krentsin, M. (2021). Analysis of peer-to-peer networks trends. Herald of Khmelnytskyi national university. 4, 25-29. (In Ukrainian).

Lampinen, A. (2021). The Trouble with Sharing: Interpersonal Challenges in Peer-To-Peer Exchange. Morgan & Claypool.

Peer-to-peer. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Reyman, J. (2010). The rhetoric of intellectual property: Copyright law and the regulation of digital culture. New York: Routledge

Rife, M.C. (2013). Invention, Copyright, and Digital Writing. Chicago: Southern Illinois University Press.

Rifkin J. (2000). The Age Of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For Experience. New York: Putnam Publishing Group.

Skinner, Kr. (2020). Digital human. Kharkiv: Publishing Ranok; Fabula, (In Ukrainian).

The GNU Manifesto. (1985). GNU Operating System. URL: https://www.gnu.org/gnu/manifesto.en.html

Xuemin Shen, Heather Yu, John Buford, Mursalin Akon. (2010). Handbook of Peer-to-Peer Networking. New York, London: Springer.

Zahurska, N. V. (2018). Speculative Posthumanism: Naturalization and Vitalization. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Philosophy. Philosophical Peripeteias", 59, 25-31. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2018-59-3

Опубліковано
2022-12-26
Цитовано
Як цитувати
Храбров, Г. (2022). PEER-TO-PEER (ПОСТ)АВТОРСТВО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (67), 69-75. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2022-67-8
Номер
Розділ
Статті