АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕКЛАМИ В СУСПІЛЬСТВІ ПАНОПТИКУМУ

  • Vitalii O. Koval Житомирський державний університет імені І. Франка; вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 10008 https://orcid.org/0000-0002-7469-4119
Ключові слова: реклама, людина, рекламна картина світу, антропологічний підхід, смисловий простір, сенс, значення, антропологія

Анотація

У запропонованій статті реклама розглядається в річищі антропологічного підходу. Реклама представлена як особлива антропологічна реальність (специфічний смисловий простір), в якій одночасно відображаються та формуються сутнісні характеристики людини. У цій реальності сучасна людина здатна соціалізуватись, самоідентифікуватись, споживати та транслювати інформацію. Трансформація реклами є неоднорідною та залежить від багатьох суспільних факторів. Така трансформація розглядається в річищі концепції «паноптикуму», про яку теоретики згадали в другій половині 20-го століття, коли повсюдний нагляд і спостереження стали набувати статусу звичного явища. З антропологічного погляду сутність реклами відображає соціальний і культурний код суспільства, що зменшує рівень негативних зворотних реакцій, а також збільшує рівень прийняття цього коду в масовій свідомості. Процес транформації реклами відбувається постійно. Враховуючи широке розповсюдження реклами в різних сферах життя людини, реклама стає однією з найважливіших форм комунікативної діяльності. Долучаючись до створення загального інформаційного поля, реклама привертає увагу до прагматичних сторін буття, що формує певний світогляд і ставлення до навколишнього світу. Рекламні ідеї відображають комунікативний рівень і ступінь інтелектуального розвитку людини, тому також є індикатором розвитку суспільства загалом. Розуміння реклами людиною являє собою приклад сприйняття суб’єктом певної інформаційно-комунікативної реальності. Сягаючи глобального рівня, реклама створює великий комунікативний простір для найрізноманітніших груп людей. Автор доходить висновку, що з погляду антропологічного підходу людина є не тільки об’єктом, але й реальним суб’єктом реклами. Реклама являє собою специфічний спосіб творчої самореалізації людини, у межах якого відбувається конструювання, трансляція та сприйняття рекламних образів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Vitalii O. Koval, Житомирський державний університет імені І. Франка; вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 10008

Aспірант, історичний факультет

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
Як цитувати
Koval, V. O. (2020). АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕКЛАМИ В СУСПІЛЬСТВІ ПАНОПТИКУМУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (63), 71-79. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2020-63-8
Номер
Розділ
Статті