ЛЕО ШТРАУС: КРИТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ГЕҐЕЛЯ

  • Vladimir V. Prokopenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; м. Свободи, 6, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-5816-3505
Ключові слова: політична наука, класична політична філософія, історицизм, релятивізм, прогресизм, фіналізм, письмо між рядків

Анотація

Стаття присвячена критиці Лео Штраусом політичної філософії Геґеля. Автор вважає цю тему актуальною в контексті кризи сучасної політичної науки. Для осмислення причин і характеру цієї кризи необхідно звернути увагу на деякі альтернативні філософсько-політичні теорії ХХ сторіччя. Філософія політики Лео Штрауса є саме такою альтернативною теорією. Штраус виступив з радикальною критикою модерної політичної філософії, яку розглядав як важливу складову частину проєкту модерної цивілізації. Штраус вважає, що Геґель став одним із найвизначніших філософів, який брав участь у створенні сучасної науки та всього сучасного світу. Автором розглядаються основні критичні аргументи Штрауса, оцінюється їхня обґрунтованість та їхнє значення для штраусіанської консервативної революції у філософії. Особливу увагу автор приділяє питанню про роль Геґеля в розриві з класичною політичною філософією. Штраус звинуватив Геґеля в тому, що той здійснив всі основні кроки, які привели до цього розриву. Геґель, як стверджує Штраус, провів секуляризацію політичного мислення, що привело до втрати універсальних християнських цінностей. Наслідком цієї секуляризації стало домінування позитивізму в політичній філософії. Геґелівська філософія історії, вважає Штраус, є релятивізмом. Історицизм і прогресизм Геґеля є суперечними і непослідовними. Крім того, Штраус звинувачує Геґеля у відмові від філософського езотеричного мистецтва письма. У статті звертається увага на те, що, попри критичне ставлення до Геґеля, Штраус визнавав його значення і вважав Геґеля видатним мислителем свого часу. Геґелівську філософію Штраус розглядав як своєрідну проміжну ланку між класичною філософією і сучасним позитивізмом. Автор робить висновок, що для Штрауса критика геґелівської політичної філософії стала важливим елементом його проєкту реставрації класичної політичної філософії. У статті використано маловідомі матеріали лекцій Штрауса 1958 і 1965 року.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Vladimir V. Prokopenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; м. Свободи, 6, Харків, 61022

Доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
Як цитувати
Prokopenko, V. V. (2020). ЛЕО ШТРАУС: КРИТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ГЕҐЕЛЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (63), 17-25. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2020-63-2
Номер
Розділ
Статті