ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗКРИТТЯ ФОРМ ПОЗААКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Galina V. Zhukova Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; вул. Пирогова, 9, Київ, 02000 https://orcid.org/0000-0002-1248-4669
Ключові слова: позаакадемічна освіта, дистанційне навчання, онлайн-курси

Анотація

У статті розглядається позаакадемічна освіта як напрям розвитку соціокультурного досвіду, який відбувається поза педагогічно організованим процесом. Свобода пізнавальної діяльності людини, розширення кола її захоплень, збагачення духовного світу забезпечується через мережу закладів позаакадемічної освіти. Позаакадемічні навчальні заклади передають знання та вміння, необхідні в галузі праці, які не належать безпосередньо до наукового змісту професійної діяльності. Термін “позаакадемічна освіта” ще не набув широкого поширення, він використовується переважно практиками в галузі розв’язання загальних проблем освіти на основі освітніх потреб людини. Однак реальність, яку вона відображає, добре відома всім – це навчання в процесі повсякденного життя. За сутністю та змістом це той самий процес набуття знань і вмінь, поглиблення світогляду та збагачення особистісного потенціалу, який є в академічній освіті. Різниця полягає в тому, що позаакадемічна освіта здійснюється поза стінами закладів, що входять до системи освіти. Позаакадемічна освіта відбувається в соціальних установах, які виконують інші функції в соціальному поділі праці: у родині, у галузі праці, у різних формальних і неформальних групах і об’єднаннях. Чітка мета навчання тут не потрібна. Позаакадемічна освіта, на відміну від академічної, є спонтанною, здійснюється без обмежень за часом, не є сертифікованою. Позаакадемічна освіта може мати певне документальне підтвердження, хоча й недержавного зразка. Учитель в академічній освіті – це обов’язково працівник навчального закладу, а в позаакадемічній освіті – це працівник, тренер і викладач. Навчання у позаакадемічній освіті може здійснюватися на освітньому порталі через соціальні служби, дистанційні курси різних організацій, масові відкриті курси.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Galina V. Zhukova, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; вул. Пирогова, 9, Київ, 02000

Кандидатка педагогічних наук, докторантка, старша викладачка кафедри методик та технологій дошкільної освіти

Посилання

Gender Open University: Gender Literacy and the Culture of Social Workers. (2020). Center for Gender Culture. Retrieved from http://www.genderculturecentre.org/genderniy-vidkritiy-universitet-ge.

cMOOC versus xMOOC. (2017, October 25). SlideShare. Retrieved from https://www.slideshare.net/Marcobertolini/cmooc-versus-xmooc.

Coursera [Website]. (2020). Retrieved from https://www.coursera.org.

Distance Courses for Teachers of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” [Website]. (2020). Retrieved from http://dl.khpi.edu.ua.

EdX [Website]. (2020). Retrieved from https://www.edx.org.

Klepko, S. (2011). Ontological Problems in the Subject Field of Philosophy of Education. Philosophy of Education, 1–2(9), 174–193. (In Ukrainian).

Kyvlіuk, O. (2018). Media Education. In V. P. Andrushchenko (Ed.), Philosophy of Education (pp. 168–174). Kyiv: NPU named after M. P. Dragomanov. (In Ukrainian).

Lazarenko, O. (2011). Philosophy of Adult Education in the Context of the Practical Paradigm of Lifelong Learning: A European Example for Ukraine. Philosophy of Education, 1–2(10), 255–265. (In Ukrainian).

Rybalchenko, L. V., & Silina, I. S. (2018). Distance Learning: World Experience and Use in Ukraine. In Formation of a Modern Management Model and Improving the Quality of Management in the Higher Education System (Dnipro, 2018). International Scientific-Practical Conference Proceedings (pp. 257–260). Dnipro: University of Customs and Finance. (In Ukrainian).

Udacity [Website]. (2020). Retrieved from https://www.udacity.com.

----