«КНИГА ЙОВА» ЯК ЗОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДУХОВНОГО НАРОЖДЕННЯ ЛЮДИНИ

  • Natalya V. Shelkovaya Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; просп. Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, 93400 http://orcid.org/0000-0001-7303-0719
Ключові слова: Йов, Бог, страждання, ініціація, духовне народження, Сатана

Анотація

Стаття присвячена вічній темі людського життя: стражданням та їх причинам, яка глибоко розкривається у біблійній «Книзі Йова». Хоча з давніх-давен ця проблема та її розкриття осмислювалися і у філософії, і в релігії, але вона так і залишилася невирішеною остаточно й дотепер і тому хвилює багатьох людей. Дослідники «Книги Йова» концентрують свою увагу на двох проблемах: проблемі страждання і проблемі теодицеї, що виникає у зв’язку з існуванням зла та несправедливості у світі. Однак, на думку автора статті, головна ідея «Книги Йова» полягає не у проблемі справедливості Бога, а у проблемі духовного народження людини. У тексті статті автор, скрупульозно аналізуючи кожен образ і символ «Книги Йова», показує та доводить, що страждання, які Бог послав Йову через сатану, є ініціацією, під час якої відбувається трансформація психіки Йова та його духовне народження. Для доведення цього автор аналізує духовне світовідчуття і Богоставлення Йова до випробувань (богобоязливість і законослухняність, життя біля Бога) і після випробувань (глибинне бачення і відчуття мудрості Бога та всіх Його діянь, життя в Богові й з Богом). Головним методичним прийомом автора є пошук розкриття образів і символів у «Книзі Йова», причому не тільки словесних, але й числових. Автор статті розкриває символіку й значення для розуміння ідей «Книги Йова» чисел 3, 7, 10 (акцентуючи увагу на значенні числа 10 як кількісної завершеності), попелу, образів левіятана та бегемота, сатани як посланника Бога для випробувань людей. Виявляються особливості людської психології: роль страху в житті (страх Йова щодо долі синів), поведінка в екстремальній ситуації (Йова та його дружини), відторгнення від нещасних (друзів і родичів від Йова). На підставі розкриття символіки образів і чисел автор робить висновок про те, що проблема справедливості у «Книзі Йова» знімається. Бог кожному дає те, що він заслуговує, а страждання і труднощі є не покаранням, не самоціллю, як у аскетизмі, але засобом духовної і душевної трансформації та духовного вдосконалення людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalya V. Shelkovaya, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; просп. Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, 93400

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shelkovaya, N. (2019). «КНИГА ЙОВА» ЯК ЗОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДУХОВНОГО НАРОЖДЕННЯ ЛЮДИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (61), 79-90. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-61-9
Номер
Розділ
Статті