ВАРВАРИЗАЦІЯ І МАСОВІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕНИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Natalya V. Shelkovaya Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; просп. Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, 93400 http://orcid.org/0000-0001-7303-0719
Ключові слова: варварство, культура, агресія, насильство, масовізація, людина-маса

Анотація

У статті розкривається природа варварства, критерії сучасного варварства і його лики, досліджуються причини й специфіка неоварварізації та масовості в сучасному суспільстві, виділяються основні риси людини-варвара й людини-маси, аналізується феномен агресії як головна ознака варварства, виявляється природа людського зла, глибинні витоки агресивності і садо-мазохістських тенденцій у відносинах людей один до одного і природі. Спираючись на синергетичний підхід до осмислення соціальних процесів, автор висуває і обґрунтовує положення про те, що зростання агресії, жорстокості, насильства, військових конфліктів, що спостерігається в сучасному світі, є каскад біфуркацій соціуму, характерний для переходу суспільства від одного типу до іншого. Показано, що у сучасному суспільстві є всі ознаки варварства, більш того, має місце цілеспрямована політика масовізації та варваризації населення в інтересах певних владних структур з метою полегшення процесу маніпуляції масами. Деградація сучасної культури, головна функція якої в усі часи полягала в стримуванні агресивного начала в людині, що є одним з головних ознак варварства, призвела до поширення агресії і варварства в усіх сферах буття, на всіх рівнях: від особистісного до міждержавного та загальнолюдського. Сприятливий шлях розвитку людства автор бачить у поверненні людини до своєї втраченої духовно-душевно-тілесної цілісності, в якій домінує не тваринне (або машинне), а духовне начало, в поверненні до себе, людині серця – homo cardiacus, в переході до такого типу цивілізації , в якому гармонійно поєднаються Hi-Tech і суттєва трансформація свідомості (поява космічної свідомості) і психосфери Землі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalya V. Shelkovaya, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; просп. Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, 93400

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-06-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shelkovaya, N. (2019). ВАРВАРИЗАЦІЯ І МАСОВІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕНИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 59-70. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-7
Номер
Розділ
Статті