ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ В РЕТРОСПЕКТИВІ АНТИЧНОСТІ

  • Bohdana V. Tkachuk Львівський національний університет імені Івана Франка; вул. Університетська, 1, Львів, 79000 https://orcid.org/0000-0003-2942-8492
Ключові слова: пам’ять, спогад, анамнезіс, античність, світогляд, феномен

Анотація

У статті розглянуто становлення розуміння та трактування феномену пам’яті у витоках європейської філософської традиції. Досліджено історико-культурологічні та мовно-семантичні зв’язки уявлення про феномен пам’яті у давньогрецьких мислителів та філософів, що ґрунтуються на базовому категоріальному апараті соціокультурного концепту світобачення. Запропоновано обґрунтований ретроспективний погляд на концепцію теорії феномену пам’яті у західній традиції шляхом аналізу існуючих посеред грецьких мислителів та філософів уявлень про світобудову та місце людини у світі. Здійснено диференціацію розуміння феномену пам’яті для античної культури на дві галузі: пам’ять як природну властивість людини і пам’ять як техне, як навичку для вдосконалення, як інструмент. Розкрито специфіку основних філософських категорій філософії Платона в контексті експлікації феномену пам’яті та спогадів завдяки семантичному аналізу діалогів давнього філософа. Проаналізовано зв’язок платонівської теорії спогаду із розвитком формування парадигми знання про пам’ять. Зроблено акцент – платонівська теорія спогаду стосується розвитку парадигми знання про пам’ять і дозволяє зрозуміти концепт пам’яті як філософсько-культурологічний феномен та його широкий наративний зміст. Обґрунтовано, що теорія спогаду Платона послуговується такими ж категоріями, що й мистецтво пам’яті: «місце», що займає спогад-відбиток у пам’яті душі, формує «образ» істинного знання. Прийшли до висновку, що актуалізація спогадів допомагає розвивати пам’ять як таку. Текстом дослідження актуалізували увагу на потребі звертатись до прочитання першоджерел античних мислителів в оригіналі, що випливає з важливості застосування термінологічного семантичного запасу до філософської науки під час досліджень феномену пам’яті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Bohdana V. Tkachuk, Львівський національний університет імені Івана Франка; вул. Університетська, 1, Львів, 79000

аспірантка, кафедра теорії та історії культури

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-06-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Tkachuk, B. (2019). ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ В РЕТРОСПЕКТИВІ АНТИЧНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 21-28. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-3
Номер
Розділ
Статті