АРХЕОЛОГІЯ МОВИ МІШЕЛЯ ФУКО

  • Margaryta I. Chernova Східноукраїнський національний університет імені В. Даля; пр. Центральний 59-а, Сєвєродонецьк, 93406 https://orcid.org/0000-0003-0229-6143
Ключові слова: мова, дискурс, влада, безмовний договір

Анотація

Природна мова відіграє основоположну роль в пізнанні та спілкуванні, але в сучасному інформаційному суспільстві мова все частіше використовується як технологія передачі даних. Людина в сучасному суспільстві знаходиться під впливом безперервних потоків інформації у професійному та повсякденному житті. Вивчення проблеми влади мови над мисленням є значним внеском у розуміння природи мови та його взаємозв’язку з мисленням. У даній статті представлено аналіз особливостей поглядів М. Фуко на проблему взаємозв’язку мови і мислення. Автор застосовує археологічний підхід М. Фуко та розглядає його концепції у зв’язку з ідеями інших французьких мислителів. В ході аналізу формулюється авторське бачення фукіанської концепції влади та дискурсу. У першій частині статті розглядається розуміння природної мови як складної відкритої знакової системи, яка знаходиться у взаємодії з навколишнім світом і постійно інтегрує в себе елементи культури й творчості, з погляду філософії та структурної лінгвістики. Пояснюється розуміння сучасної мови як суспільного явища, а також поділу мови на окремі дискурси, які функціонують у лоні мови та можуть впливати на мислення мовців. У другій частині проаналізована оригінальна методологія вивчення мови М. Фуко, яка дозволяє виявити особливості історичного розвитку дискурсу в соціальному аспекті. Далі виявляється погляд М. Фуко на роль мови в отриманні знання та формуванні мислення, а також розглянуто розуміння відносин влади, які виявляються філософом у пізнавальній та мовленнєвій діяльності індивіда. Представлена критика Ж. Бодрійяра фукіанської концепції влади та процесу розвитку мови в суспільстві. У висновку резюмуються проаналізовані погляди на владу, розвиток мови та авторське бачення фукіанського поняття мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Margaryta I. Chernova, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля; пр. Центральний 59-а, Сєвєродонецьк, 93406

аспірантка, кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-06-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Chernova, M. (2019). АРХЕОЛОГІЯ МОВИ МІШЕЛЯ ФУКО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 13-20. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-2
Номер
Розділ
Статті