ПОЛІТИЧНА ОНТОЛОГІЯ Г. В. Ф. ГЕҐЕЛЯ: ПРОЕКТ ТА ДЖЕРЕЛА

  • Y. D. Tereshchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: політична онтологія, Геґель, критична філософія Канта, німецький ідеалізм

Анотація

запозичує у найближчих попередників: Канта, Фіхте й Шеллінга, а потім використовує для розробки морального, етичного й політичного аспекту своєї системи. Сконцентрувавши увагу на питанні статусу суб’єкта, свободи й вільного вибору, відповідальності в рамках сучасного тлумачення геґелівського вчення, автор продемонстрував залежність філософії Геґеля від теорій інших мислителів, що робить уявлення про відстороненість та замкнутість його системи нежиттєздатними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Taylor C. Hegel and Modern Society / Charles Taylor. – Cambridge : Cambridge University Press, 1979. – 180 р.

Арендт Х. Жизнь ума / Ханна Арендт ; [пер. с англ. А. В. Говорунова]. – СПб. : Наука, 2013. – 517 с.

Гегель Г. В. Ф. Феноменологией духа / Георг Вильгельм Фридрих Гегель ; [пер. с нем. Г. Г. Шпета]. – М. : Наука, 2000. – 495 с. – (Памятники философской мысли).

Терещенко Ю. Д. «Назад к Гегелю»: о способах реактуализации гегелевской философии / Ю. Д. Терещенко // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии». – Харьков, 2015. – Выпуск 52. – С. 63–68.

Терещенко Ю. Д. «Отклонения от гегелевской нормы» в интерпретациях политической онтологии Гегеля (ХХ век) / Ю. Д. Терещенко // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии». – Харьков, 2016. – Выпуск 54. – С. 16–27.

Терещенко Ю. Д. «Гегелевское бессознательное» и гегельянские рецепции психоанализа / Ю. Д. Терещенко // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии». – Харьков, 2016. – Выпуск 56. – С. 15–20.

Taylor C. Hegel / Charles Taylor. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 580 р.

Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Ханна Арендт ; [пер. с англ. и нем. Д. Аронсона]. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2014. – 416 с.

Вейль Э. Гегель и государство. Пять докладов / Эрик Вейль ; [пер. с франц. В. Ю. Быстрова]. – СПб. : Владимир Даль, 2009. – 282 с.

Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття / Вольфґанг Рьод ; [пер. з нім. В. М. Терлецького та О. І. Вєдрова]. – К. : Дух і літера, 2009 – 388 с. – («Сучасна гуманітарна бібліотека»).

Абашник В. А. Харьковская университетская философия (1804–1920) : [в 2-х т.] / Владимир Алексеевич Абашник. – Харьков : БУРУН и К, 2014. – Т. 1. 1804–1850. – 750 с.

Allen W. Hegel’s ethical though / Allen Wood. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 314 р.

Шмитт К. Политическая теология : [сборник работ] / Карл Шмитт ; [пер. с нем., заключит. статья и составление А. Филиппова]. – М. : КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 416 с.

Паточка Я. Єретичні есе про філософію історії / Ян Паточка ; [пер. з чеськ. Б. Марусик]. – К. : Основи, 2001. – 374 с.

Опубліковано
2017-12-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Tereshchenko, Y. (2017). ПОЛІТИЧНА ОНТОЛОГІЯ Г. В. Ф. ГЕҐЕЛЯ: ПРОЕКТ ТА ДЖЕРЕЛА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (57), 19-29. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2017-57-3
Номер
Розділ
Статті