Методика викладання географії у профільних 10-х класах

  • Ганна Шинкаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7740-3137
  • Олександр Жемеров Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4840-4122
Ключові слова: методика навчання географії, профільний рівень, компетентності навчання, практична діяльність, форми організації навчання

Анотація

Вступ. Вивчення географії в умовах сучасності досить важливе для розвитку молоді й нації в цілому. У суспільства виникає все більше необхідності для вивчення географічної науки на рівні вищому, ніж рівень стандарту. Зараз у старших класах є можливість вивчати географію поглиблено, на профільному рівні.

Метою даної статті є висвітлення методики викладання географії для учнів профільних 10-х класів.

Основний матеріал. Розглянуто методику викладання географії профільного рівня для учнів 10-го класу. Проаналізовано навчальну програму, основні завдання і характер вивчення географії, виокремлено напрями прак­тичної діяльності під час вивчення географічної науки. Визначено основні напрями реалізація практичної діяльності в різних видах роботи та діяльність учителя в різних умовах заняття. Практична діяльність для 10-х класів профіль­ного рівня має досить велике навантаження у годинах, тому більша частина робіт направлена на самостійність ви­конання, на демонстрацію вчителю й класу готових результатів і отриманих знань. Було створено перелік вимог до вивчення географії. Виокремлено перелік підходів, видів, технологій, методів навчання учнів. Проаналізовано прак­тичні роботи з курсу профільної географії у 10 класі й визначено основні форми проведення уроків в ході навчання.

Висновки. Навчальна програма з географії спрямована на розвиток учнів з різних напрямів. Вчителі повинні швидко підлаштовуватися під новітні умови викладання географії і допомагати учням у пізнанні світу. Навчальна програма профільного рівня для 10-го класу містить в собі досить велике навантаження на вчителя географії й учнів, тому направлена на ефективне вивчення курсу та великий обсяг виконаної роботи. Було проаналізовано основні вимоги до вивчення географії, рівні розумової діяльності, види навчання й різні методи пізнавальної діяльності при навчанні географії. У ході аналізу двох практичних робіт було виокремлено: основні знання й навички, які учні закрі­плюють та розвивають в ході виконання завдання. Кожен учень під час виконання отриманого завдання розвиває дослідницькі навички й уміння йти до очікуваного результату.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ганна Шинкаренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Олександр Жемеров, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, професор

Посилання

Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії: Навч.-метод. посіб. / Г.Д. Довгань. ‒ Харків: Основа, 2005. ‒ 126 с. ‒ (Б-ка журн. «Географія»; Вип.5 (17).

Корнєєв В.П. Технології навчання географії / В.П. Корнєєв. – Харків: Основа, 2004. – 112 с.

Машкіна В. Дослідження як практична складова шкільної географії / В. Машкіна, Д. Пироженко // Зб. наук. праць. – Харків: Лідер, 2017. – С. 40–45.

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Шинкаренко, Г., & Жемеров, О. (2021). Методика викладання географії у профільних 10-х класах. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 59-65. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-08
Номер
Розділ
Статті