Виноградарство і виноробство в північно-східному лісостеповому краї України в поєднанні з винним туризмом

  • Борис Шуліка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2427-4124
Ключові слова: виноград, вирощування культур, винний туризм, сільське господарство, районування території, виноградарство, агрокліматичні умови

Анотація

Мета даної статті: виявлення проблем та перспектив розвитку винного туризму в Україні як досить перспектив­ного напряму туристичної діяльності, що може актуалізувати потенціал різних районів України, зокрема Північно- Східного лісостепового краю України.

Основний матеріал. У статті проаналізовані питання вирощування винограду та виробництва винної продукції у Північно-Східному лісостеповому краї України. В нашій країні є ряд регіонів, в яких вдало поєднуються географічні, кліматичні, екологічні та ландшафтні умови. Корисні властивості такої цінної культури та продуктів її переробки в регіоні будуть надзвичайно цікаві та актуальні. Тому саме в ньому і потрібно проводити організацію винних турів.

Різноманітність кліматичних умов в України дозволяє вирощувати практично будь-які види культурних рослин у відкритому ґрунті, за виключенням екзотичних тропічних рослин, та отримувати високі і стабільні врожаї. Рослинну продукцію людина вивчає дуже давно, ставлячи перед собою вирішення різних питань. Розвиток виноробного комплексу є перспективним елементом систематичного, сталого та ефективного розвитку українського аграрного сектору.

Висновки. Розвиток винного туризму при урахуванні досвіду розвинених країн-виновиробників та виноградарів загалом має широкі можливості для кількісного і якісного зростання, забезпечуючи стимулювання економічного розвитку виноробних регіонів, підвищення економічної ефективності виноробних підприємств, поліпшення соціо­культурного рівня суспільства. Винний туризм вказує на шлях певних відмінностей у розвитку кулінарного туризму в країні в цілому. А у регіоні він є сприятливим для можливостей промислового виноградарства, у т. ч. з туристичної точки зору. Основними проблемами можна назвати кількість зацікавлених господарюючих суб’єктів з органами дер­жавної влади та місцевого самоврядування, при використанні туризму як засобу просування місцевої виноробної продукції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Борис Шуліка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Basyuk, D.I. (2014). Socio-economic conditions for the development of wine tourism in Ukraine // Beverages. Technologies and Innovations, 10, 26-30 (in Russian).

Gorshkova, L.A. (2018). Development of wine tourism as a specialized type of tourist activity // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 17 (1), 68-71 (in Ukrainian).

Danko, N.I., ed. (2020) // Iinnovative directions of development of international e-commerce and hotel and Restaurant Business: Collective monograph. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 277-332 (in Ukrainian).

Kalaman, O.B. (2021). Methodology of strategy development of wine enterprises: Dissertation of the Doctor of Economics: 08.00.04. – Odessa National Academy of Food Technologies, 429 (in Ukrainian).

Lyubitseva, O.A. (2013). Prospects for the development of wine tourism in Ukraine: world context // Geography and Tourism, 24, 93-99 (in Ukrainian).

Nekos, A.N., Kholin, Yu.V. 2015). Trophogeography: theory and practice: Monograph. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 296 (in Ukrainian).

Shulika, B.О. (2918). Constructive and geographical bases of viticulture development in the north-eastern forest-steppe region of Ukraine: Dissertation ... of the Candidate of Geographical Sciences: 11.00.11. - Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 190 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Шуліка, Б. (2021). Виноградарство і виноробство в північно-східному лісостеповому краї України в поєднанні з винним туризмом. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 53-58. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-07
Номер
Розділ
Статті