Основні аспекти охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів території національного природного парку «Гомільшанські ліси»

  • Володимир Опара Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2782-706X
  • Ірина Бузіна Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0002-0885-0558
  • Дмитро Хайнус Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0001-6097-1464
  • Сергій Винограденко Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0002-8520-6504
Ключові слова: національні природні парки, функціональне зонування, рекреація, природокористування, охорона й раціональне природокористування

Анотація

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», національні природні парки (НПП) є територіями природно-заповідного фонду України, природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, на­уково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню й естетичну цінність.

Недосконалість внутрішньої структури, відсутність раціональної архітектурно-планувальної організації, недо­статність заходів щодо облаштування НПП привели не тільки до погіршення їх стану, а й у деяких випадках до втрати унікальних природних ландшафтів.

Одним із найголовніших принципів ефективного використання природно-заповідного фонду є функціональне зонування. Основним завданням, що вирішуються при функціональному зонуванні території, є вивчення особливос­тей просторового розподілу природних комплексів та антропогенного навантаження.

У ході проведених досліджень авторами статті запропоновано перспективну схему функціонального зонування НПП «Гомільшанські ліси».

Пріоритетне і визначальне значення у функціональному зонуванні має заповідна зона. Найефективнішим мето­дом функціонального зонування є розробка схеми розташування зон концентричними колами, де центральне коло складає заповідна зона.

При плануванні функціонального зонування території НПП і встановленні меж функціональних зон пріоритет­ним критерієм було збереження фітоценотичного різноманіття рослинного покриву території й особливо наявність і поширення типових та рідкісних рослинних угруповань, які занесені до Зеленої книги України. Аналіз синтаксо­номічного складу рослинності НПП показав, що у рослинному покриві цієї території поширені рідкісні фітоценози, включені до Зеленої книги України.

Функціональне зонування НПП «Гомільшанські ліси» є важливою передумовою його подальшого розвитку, збе­реження біорізноманіття та раціонального природокористування. Враховуючи сучасний стан лісів та характер і рі­вень рекреаційного використання екосистем НПП, зонування його території потрібно спрямувати на оптимізацію господарювання, а надалі провідним поступово ставатиме рекреаційний напрям. Перевагою запропонованої схеми є суттєві відмінності співвідношення площ функціональних зон відповідно до міжнародних вимог, а їхні межі узгод­жуються з межами ПТК, що дає можливість їх цілісно охороняти і раціонально використовувати.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Володимир Опара, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат технічних наук, професор

Ірина Бузіна, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Дмитро Хайнус, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

кандидат економічних наук, доцент

Сергій Винограденко, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Holub, A.A. (2014). Analysis of scientific research problems of formation of National Nature Parks // Modern Problems of Architecture and Urban Planning, 36, 249-302 (in Ukrainian).

Law of Ukraine "On the nature reserve fund of Ukraine" 2456-XII, 19.04.2018. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2456-12 (in Ukrainian).

Gorokhov, V.A., Lunts, L.B. (1985). Parks of the world. – Moscow: Stroyizdat, 328 (in Russian),

Project of оrganization of the territory of the National Nature Park "Gomilshan forests", protection, reproduction and recreational use of its natural complexes and objects (2018). – Kharkiv, 392 (in Ukrainian). .

Homilshan forests. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гомільшанські_ліси (in Ukrainian).

National Nature Park «Homilshan forests». Available at:: https://www.nationalparks.in.ua/pryrodni-parky/harkiv/homilshanski-lisy/ (in Ukrainian).

Buzina, I.M., Hainus, D.D., Vynogradenko, S.A. (2012). Reconstruction and improvement of the territory of the arboretum park of KhNAU with the use of Geoinformation modeling // Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Tauride National University, 31 (70), 3 (in Ukrainian).

Brusak, V. (2006). Geographical studies of nature reserves: methodology and structure / Bulletin of Lviv National University. Ser. geogr., 33, 31-42 (in Ukrainian).

Chorny, M.G. (2009). Features of scientific activity in the nature reserves of Ukraine: A Scientific and Methodological Guide. – Kуiv, 98 (in Ukrainian).

Opara, V.M., Buzina, I.M., Hainus, D.D. (2019). Mapping of landscape-ecological investigations of the dendrological park territory of KhNAU named after V.V. Dokuchayev // Bulletin of Karazin KhNU: Collection of scientific papers. Series "Geology, Geography, Ecology", 50, 197-209 (in English).

Peresadko, V.A. (2009). Cartographic support of Ecological Research and nature protection: Monograph. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 242 (in Ukrainian).

Grodzinsky, D.M., Shelyag-Sosonko, Yu.R. et al. (2001). Problems of conservation and restoration of biodiversity in Ukraine. – Kiev: Akademperiodika, 104 (in Ukrainian).

Yatsenko, P.T., Grebenyuk, E.M., Zenkevich, LA. et al. (1988). Natural National Parks of Ukraine. – Lviv: Vyshcha Shkola, 201 (in Russian).

Hrom, M.M. (2012). Taxation of plantings: A textbook. – Lviv: UkrDLTU Publishing House, 187 (in Ukrainian).

Tomakhin, M. (2012). Formation of an ecological network and development of a nature reserve business in Ukraine // Land Management Bulletin, 3, 23-29 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Опара, В., Бузіна, І., Хайнус, Д., & Винограденко, С. (2021). Основні аспекти охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів території національного природного парку «Гомільшанські ліси». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 20-28. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-03
Номер
Розділ
Статті