Моделювання удосконалення адміністративно-територіального устрою для сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області)

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, соціально-економічний потенціал, фінансова спроможність, децентралізація, кластери, субрегіональний рівень

Анотація

Метою статті є обґрунтування напрямів, моделей, механізмів та пріоритетів реформування адміністративно-територіального устрою країни на субрегіональному рівні на засадах децентралізації.

Основний матеріал. У статті здійснене економіко-географічне обґрунтування процесу реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні на прикладі Запорізької області.

Для визначення рівня, можливостей і перспектив створення кластерів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) використано кластерний аналіз. В якості критеріїв кластеризації були обрані такі: дохід на одну особу; власні доходи на одну особу; інфраструктурна субвенція на одну особу. За результатами аналізу та їх картографування проведена кластеризація ОТГ Запорізької області з урахуванням доцільності приєднання до кластерів сільських та селищних рад.

Здійснена кластеризація ОТГ Запорізької області за рівнем фінансової спроможності з використанням статистичних показників. Доведена доцільність проведення реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні за кластерним принципом навколо ядер кластерів, якими є фінансово спроможні та самодостатні ОТГ.

Висновки та подальші дослідження. У роботі проведене економіко-географічне обґрунтування реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні на прикладі Запорізької області.

Для визначення меж нового районування у Запорізькій області запропоновано використати кластерний підхід. Кластерний аналіз був проведений за основними соціально-економічними показниками ОТГ Запорізької області. Ними були власні доходи на одну особу, інфраструктурна субвенція на одну особу та базова/реверсна дотація на одну особу. За результатами аналізу визначені можливості створення кластерів ОТГ з одночасним приєднанням до них територій, на яких ОТГ не створені (у межах сільрад), та проведене картографування отриманих результатів кластерного аналізу.

Здійснена кластеризація ОТГ Запорізької області за рівнем фінансової спроможності з використанням статистичних показників (відносної частоти та частості з подальшим визначенням довірчого інтервалу для середніх). Доведено на основі економетричного та картографічного моделювання, що вдосконалення реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні доцільно проводити за кластерним принципом. За результатами кластеризації, на прикладі Запорізької області, визначені центри тяжіння кластерів (ядра кластерів), якими є фінансово спроможні та самодостатні ОТГ. Саме навколо таких ядер пропонується здійснювати формування базових територіальних адміністративних одиниць як основи сталого розвитку територій на субрегіональному рівні. Як доводять дослідження конкретної адміністративної області України, формування самодостатніх ОТГ має реалізуватися з урахуванням центрів тяжіння, що стане в нагоді при обговоренні рішень з адміністративної делімітації територій для досягнення ними сталого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Lidiіa Anatoliyivna Horoshkova, Запорізький національний університет

доктор экономічних наук, професор

Olena Leonidіvna Lisovska, Національна академія Служби безпеки України

кандидат экономічних наук, доцент

Serhii Antonovych Lisovskyi, Інститут географії НАН України

доктор географічних наук, старший науковий співробітик

Ievgen Volodymyrovych Khlobystov, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор экономічних наук, професор

Посилання

Wollmann, H. (2011). Reorganizing Local Government: Between Territorial Consolidation and Two-tier Intermunicipality. HKJU-CCPA, 11(3), 681-706.

Andre, C, Garcia, C. (2014).. Local Public Finances and Municipal Reform in Finland. OECD Economics Department Working Papers, 121 Available at: http:dx.doi.org/10.1787/5jz2qt0zj024-en

Feltensteina, A., Iwata, S. (2005). Decentralization and macroeconomic performance in China: regional autonomy has its costs. Jornal of Development Economics, 76, 481-501.

Tery`torial`na gromada yak bazova lanka administraty`vno-tery`torial`nogo ustroyu Ukrayiny`: problemy` ta perspekty`vy` reformuvannya (2016) [Territorial community as a base part of the administrative-territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming]. Ky`yiv: NISD, 61.

Batanov, O.V. (2008). Tery`torial`na gromada – pervy`nny`j sub'yekt municy`pal`noyi vlady` v Ukrayini: ponyattya ta oznaky` [A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute]. Available at: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf

Murkovy`ch L. Tery`torial`na gromada yak sub'yekt miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini: teorety`chni aspekty` [Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects]. Available at: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf

Molodozhen, Yu.B. (2006). Ponyattya i sutnist` tery`torial`noyi gromady` v sy`stemi miscevogo samovryaduvannya Ukrayiny` [Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine]. University Scientific Notes: Journal of Khmelnitsky University, 2, 128-136.

Rudenko, L.G., Lisovs`ky`j, S.A., Marunyak, Ye.O. (2016). Vy`kly`ky` i zagrozy` prostorovogo rozvy`tku Ukrayiny` na shlyaxu do yevrointegraciyi [Challenges and threats of spatial development of Ukraine on the way to European integration]. Ukrainian Geographical Journal, 1, 41-46.

Volkov, V.P., Karbivnychyi, I.O, Karbivnychyi, R.O., Horbova, I.A. (2018). Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok, 190.

Goroshkova, L.A., Volkov, V.P., Karbivny`chy`j, R.O. (2018). Rol` mizhbyudzhetnogo regulyuvannya u finansovij spromozhnosti tery`torial`ny`x gromad [A role of the interbudgetary adjusting in financial possibility of territorial communities]. Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: Economic sciences, 36, 5-12.

Horoshkova, L., Volkov, V., Kapranova, L., Komelina, А. (2018). The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8), 539-543.

Goroshkova, L.A., Volkov, V.P. (2018). Upravlinnya finansovy`my` procesamy` decentralizaciyi ta formuvannya tery`torial`ny`x gromad [Management of decentralization and forming of territorial communities financial processes]. Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University, 36/1, 285-293.

Goroshkova, L.A., Volkov, V.P., Xloby`stov, Ye.V., Kuty`k, V.V. (2019). Prognosty`chni modeli finansovogo regulyuvannya byudzhetiv tery`torial`ny`x gromad [Prognostic models of financial regulation of territorial communities’ budget ]. Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, 42, 179-190.

Horoshkova, L., Khlobystov, Ie., Filipishyna, L., Bikulov, D. (2019). Distribution of Local Expenditure for Sustainable Development of United Territorial Communities (economic and mathematical approach). Advances in Economics, Business and Management Research, 99, 20-25.

Goroshkova, L.A., Xloby`stov, Ye.V. (2019). Social`no-ekonomichny`j potencial rozvy`tku ob'yednany`x tery`torial`ny`x gromad (na pry`kladi Zaporiz`koyi oblasti) [United territorial communities socio-economic development potential (the case of Zaporizhzhia region)]. Ukrainian Geographical Journal, 4,19-28.

Horoshkova, L., Khlobystov, Ie., Volkov, V., Kutyk, V. (2019). Kaizen technologies in natural and economic systems management: approaches to economic and mathematical modeling. Economics and Region, 2 (73), 116-122.

Horoshkova, L., Lisovsky, S., Khlobystov, Ie. (2019). Potentsial efektyvnosti reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu (na prykladi Zaporizkoi oblasti) [Capacity of reforms efficiency of administrative and territorial structure (the case of Zaporizhzhia region)]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 30, 32-42.

Porter, M. (2001) Konkurencija [Competition]. Moskva: Izdatel'skij dom «Vil'jams», 560.

Porter, M. (1993)/ Mezhdunarodnaja konkurencija [International competition]. Moskva: Mezhunarodnye otnoshenija, 896.

Опубліковано
2020-08-24
Як цитувати
Horoshkova, L., Lisovska, O., Lisovskyi, S., & Khlobystov, I. (2020). Моделювання удосконалення адміністративно-територіального устрою для сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (31), 24-33. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-31-03
Номер
Розділ
Статті