Управління сталим територіальним розвитком з використанням моделі регіональних кластерів М. Енрайта

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, соціально-економічний потенціал, фінансова спроможність, децентралізація, кластери

Анотація

Мета даної статті – суспільно-географічне та економічне обґрунтування напрямів, моделей, механізмів та пріоритетів удосконалення системи управління розвитком природно-господарських систем і територіально-господарських комплексів в умовах децентралізації на основі адаптації кластерної моделі М. Енрайта. Основний матеріал. У статті проведена розробка механізму управління розвитком природно-господарських систем об’єднаних територіальних громад, що забезпечить сталий геопросторовий розвиток територій на прикладі Херсонської області. Доведено, що ефективність розвитку реформ можливо забезпечити шляхом подальшого укрупнення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та їх об’єднання у кластери. При цьому такі кластери можуть виходити і за межі наявних на сьогодні адміністративних районів, що з 2017 року цілком урегульовано законодавчо. Для обґрунтування механізму укрупнення ОТГ запропоновано використати модель регіональних кластерів М. Енрайта, яку було адаптовано для об’єднаних територіальних громад. Задля визначення перспективи подальшого укрупнення ОТГ у Херсонській області з подальшим визначенням економічно обґрунтованого нового районування використано кластерний аналіз. У якості критеріїв кластеризації були обрані такі: дохід на одну особу; власні доходи на одну особу; інфраструктурна субвенція на одну особу. Висновки. Суспільно-географічне та економічне обґрунтування механізмів реформування адміністративно-територіального устрою на прикладі Херсонської області виявило та обґрунтувало доцільність використання кластерного підходу у процесі створення ОТГ та їх об’єднань. Об’єднання ОТГ мають на меті стимулювання їх розвитку, раціональне використання наявних та потенційних ресурсів, забезпечення спільної інвестиційної діяльності та проєктування. Об’єднання ОТГ пропонується реалізовувати на основі кластерного підходу. На прикладі Херсонської області кластерізація здійснювалась за основними соціально-економічними показниками у вимірі на одну особу, а саме: власні доходи, інфраструктурна субвенція та базова/реверсна дотація. Це дозволило визначити та картографувати кластери створених ОТГ та виявити перспективи приєднання до них територій, на яких ОТГ не створені (у межах відповідних сільрад). В основі об’єднання ОТГ були задіяні характеристики спроможності, самодостатності, їх сталого розвитку, територіальне і функціональне збалансування інтересів громади. Означене дозволить розробити методологічні, методичні та процедурні рекомендації до формування стратегічних документів на рівні ОТГ, актуальність яких буде підсилюватись за умов кліматичних змін та подолання кризових явищ у національній економіці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Lidiia Anatoliyivna Horoshkova, Запорізький національний університет

доктор экономічних наук, професор

Serhii Antonovych Lisovskyi, Інститут географії НАН України

доктор географічних наук, старший науковий співробітник

Ievgen Volodymyrovych Khlobystov, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор экономічних наук, професор

Посилання

Tery`torial`na gromada yak bazova lanka administraty`vno-tery`torial`nogo ustroyu Ukrayiny`: problemy` ta perspekty`vy` reformuvannya (2016) [Territorial community as a base part of the administrative-territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming]. Ky`yiv: NISD, 61.

Batanov, O.V. (2008). Tery`torial`na gromada – pervy`nny`j sub’yekt municy`pal`noyi vlady` v Ukrayini: ponyattya ta oznaky` [A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute]. Available at: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf

Murkovy`ch, L. Tery`torial`na gromada yak sub’yekt miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini: teorety`chni aspekty` [Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects]. Available at: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf

Molodozhen, Yu.B. (2006). Ponyattya i sutnist` tery`torial`noyi gromady` v sy`stemi miscevogo samovryaduvannya Ukrayiny` [Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine]. University Scientific Notes: Journal of Khmelnitsky University, 2, 128-136.

Rudenko, L.G., Lisovs`ky`j, S.A., Marunyak, Ye.O. (2016). Vy`kly`ky` i zagrozy` prostorovogo rozvy`tku Ukrayiny` na shlyaxu do yevrointegraciyi [Challenges and threats of spatial development of Ukraine on the way to European integration]. Ukrainian Geographical Journal, 1, 41-46.

Volkov, V.P., Karbivnychyi, I.O, Karbivnychyi, R.O., Horbova, I.A. (2018). Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok, 190.

Goroshkova, L.A., Volkov, V.P., Karbivny`chy`j, R.O. (2018). Rol` mizhbyudzhetnogo regulyuvannya u ????inansovij spromozhnosti tery`torial`ny`x gromad [A role of the interbudgetary adjusting in financial possibility of territorial communities]. Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: Economic sciences, 36, 5-12.

Horoshkova, L., Volkov, V., Kapranova, L., Komelina, А. (2018). The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8), 539-543.

Goroshkova, L.A., Volkov, V.P., Xloby`stov, Ye.V., Kuty`k, V.V. (2019). Prognosty`chni modeli finansovogo regulyuvannya byudzhetiv tery`torial`ny`x gromad [Prognostic models of financial regulation of territorial communities’ budget ]. Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, 42, 179-190.

Horoshkova, L., Khlobystov, Ie., Filipishyna, L., Bikulov, D. (2019). Distribution of Local Expenditure for Sustainable Development of United Territorial Communities (economic and mathematical approach). Advances in Economics, Business and Management Research, 99, 20-25.

Goroshkova, L.A., Xloby`stov, Ye.V. (2019). Social`no-ekonomichny`j potencial rozvy`tku ob’yednany`x tery`torial`ny`x gromad (na pry`kladi Zaporiz`koyi oblasti) [United territorial communities socio-economic development potential (the case of Zaporizhzhia region)]. Ukrainian Geographical Journal, 4,19-28.

Horoshkova, L., Khlobystov, Ie., Volkov, V., Kutyk, V. (2019). Kaizen technologies in natural and economic systems management: approaches to economic and mathematical modeling. Economics and Region, 2 (73), 116-122.

Horoshkova, L., Lisovsky, S., Khlobystov, Ie. (2019). Potentsial efektyvnosti reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu (na prykladi Zaporizkoi oblasti) [Capacity of reforms ef????iciency of administrative and territorial structure (the case of Zaporizhzhia region)]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 30, 32-42.

Porter, M. (2001) Konkurencija [Competition]. Moskva: Izdatel’skij dom «Vil’jams», 560.

Porter, M. (1993)/ Mezhdunarodnaja konkurencija [International competition]. Moskva: Mezhunarodnye otnoshenija, 896.

Enright, M.J. (2000). Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. Working Paper. Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program University of Hong Kong, 21.

Andersson, T., Schwaag-Serger, S., Sorvik, J., Hansson, E.W. (2004). The Cluster Policies Whitebook. IKED, 266.

Опубліковано
2021-02-05
Як цитувати
Horoshkova, L. A., Lisovskyi, S. A., & Khlobystov, I. V. (2021). Управління сталим територіальним розвитком з використанням моделі регіональних кластерів М. Енрайта. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (32), 26-35. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-32-03
Номер
Розділ
Статті