Шумове навантаження на урболандшафти м. Первомайський, як конфлікт природокористування

  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • І. І. Радіонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: ландшафтно-екологічне планування, урболандшафт, забруднення, картографічна модель

Анотація

Особливість ландшафтно-екологічного планування (ЛЕП) урболандшафтів полягає у необхідності здійснення екологічного обстеження території з якомога ширшим діапазоном показників, що підвищує об’єктивність виділення конфліктів природокористування. Одним із джерел конфліктів в урболандшафтах є шум, інтенсивність якого змінюється як протягом доби, так і протягом тижня. Мета. Просторово-часова оцінка шумового навантаження на урболандшафти м. Первомайський Харківської області. Методи. Вимірювання шуму здійснювалось за допомогою приладу Digital Sound Level Meter з просторовою прив'язкою до GPS координат. Результати. Загальний обсяг масиву отриманих експериментальних даних – 1440, на основі статистичної обробки яких розроблені картографічні моделі просторового розподілу шумового навантаження в межах міста для 4-х періодів (вихідний і робочий день, вранці і опівдні). Встановлено, що рівень шуму в межах лінійно-дорожніх ландшафтів – 65-70 дБ, в селітебних – 48-55 дБ; захисно-рекреаційних і садово-паркових – 36-44 дБ. Максимальний рівень шуму зафіксований на ділянці сумісної дії промислових і лінійно-дорожніх ландшафтів  – 85 дБ, тобто основним джерелом шуму в м. Первомайський є транспорт. Висновки. Отримані результати дають основу для наступного етапу ЛЕП – розробки напрямків покращення екологічного стану лінійно-дорожніх та суміжних з ними ландшафтів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
зав. кафедри моніторингу довкілля та природокористування, канд.геогр. наук, доц.

Посилання

1. Максименко Н. В., Клєщ А. А. Ландшафтно-екологічне планування, як інструмент для покращення екологічного стану міст//Екологічний стан і здоров`я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю. Г. – Чернівці «Місто», 2015. С. 90-91.

2. Максименко Н. В., Клєщ А. А. Методичні особливості інвентаризаційного етапу ландшафтно-екологічного планування // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. С. 35–38.

3. Максименко Н. В., Клєщ А. А., Михайлова К. Ю., Гоголь О. М. Особливості ландшафтно-екологічного планування територій різного функціонального призначення // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка 21-23 травня 2015, Тернопіль : СМП «Тайп», 2015. С.249-251.

4. СНиП 11-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума. Москва: Госстрой СССР, 1977.

5. Максименко Н. В., Владимирова О. Г., Шевченко А. Ю., Кочанов Е. О. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище // Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 256 с.

6. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний: ГОСТ 17187-81. (СТ СЭВ 1351-78), Москва: Государственный Стандарт, 1982.

7. Максименко Н.В., Медведєва Ю. В. Оцінка шумового забруднення Московського проспекту // Охорона довкілля. Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків, 2011. С. 79-83.

8. Максименко Н.В. Ландшафтно-экологическое планирование территорий для нужд государственного регулирования природопользования в Украине // Научно-методические и прикладные аспекты экологизации: Монография под общ. ред. И. Ю. Швец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. С.274-291.
Опубліковано
2017-09-08
Як цитувати
Максименко, Н. В., & Радіонова, І. І. (2017). Шумове навантаження на урболандшафти м. Первомайський, як конфлікт природокористування. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (16), 113-118. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/9064

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>