Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області

  • Г. В. Коробкова Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Ключові слова: поверхневі води, якість води, екологічна оцінка, екологічний стан, Сіверський Донець, Харківська область

Анотація

Представлено результати екологічної оцінки якості вод річки Сіверський Донець та його основних приток в межах Харківської області за середніми та найгіршими значеннями хімічного (ІХ), біологічного (ІБ) та інтегрального екологічного (ІЕ) індексів в сучасний період (2010-2014 рр.). Вперше апробований метод екологічної оцінки якості поверхневих вод з урахуванням фізико-георгафічних особливостей формування поверхневого стоку річок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Пичахчи И. Д. Критерии охраны вод. (Основные концепции, иерархическая структура построения) / [Пичахчи И. Д., Верниченко А. А., Калиниченко А. И., Васьковец Л. А.] // Проблемы охраны вод. Вып. 8. – Х.: ВНИИВО, 1977. – С. 3-15

2. Концепція екологічного нормування. / [Васенко О. Г., Верніченко Г. А., Гриценко А. В., та ін.] – К., 1997. – 22 с.

3. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін.] – К.: Символ-Т, 1998. – 28 с.

4. Васенко О. Г. Екологічна оцінка стану поверхневих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей/ Васенко О. Г., Верниченко-Цветков Д. Ю. , Коваленко М. С, Ковалева О. М., Поддашкін О. В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб.наук.пр./УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип..ХХХІІ. – С.36-53.

5. Васенко О. Г. Розширення переліку показників екологічної класифікації якості поверхневих вод України/ Васенко О. Г., Верниченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю., Коваленко М. С // Проблеми охорони навколишнього природ-ного середовища та екологічної безпеки: зб.наук.пр./УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2011. – вип..ХХХІІІ. – С.33-47.

6. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (проект)/ А. В. Гриценко, О. Г. Васенко, Г. А. Верніченко та ін. – Х.: УкрНДІЕП. – 2012. – 37 с.
Опубліковано
2016-09-08
Як цитувати
Коробкова, Г. В. (2016). Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (14), 66-70. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/6344