Оновлене фізико-географічне районування Харківської області

  • Н. В Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Р. О. Квартенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • К. Ю. Різник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: ландшафт, фізико-географічне районування, край, область, район, Харківська область

Анотація

Надано детальний аналіз ландшафтної структури території Харківської області на рівні фізико-географічних країв, областей і районів у повній відповідності до оновленого фізико-географічного районування території України, що може стати підґрунтям для подальших географічних і екологічних досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н. В Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.,
Р. О. Квартенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук

Посилання

1. Національний Атлас України [Карти]. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.

2. Маринич О. М. Удосконалена схема фізикогеографічного районування України [Текст] / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко // Укр. геогр.. журнал. – 2003. – № 2. – С. 16-20.

3. Харьковская область. Природа и хозяйство [Текст] / Материалы Харьковского отдела географического общества. – Х. : ХГУ, 1971. – 248с.

4. Физико-географическое районирование Украинской ССР [Текст] / под. ред. В. П. Попова, А. М. Маринича, А. И. Ланько. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968. – 682 с.

5. Атлас Харьковской области [Карти] / гл. ред. И. Ю. Левицкий, отв. ред. И. С. Руденко, ред.: И. В. Бусол и др.; М-бы разные. – К. : Укргеодезкартография, 1993. – 45 с.: цв., текст, диагр., ил.

6. Екологічний атлас Харківської області [Карти] / Є. Л. Макаровський, О. В. Соловйов, Г. Д. Коваленко [та ін.] –2-ге вид., перероб. – Х.: ПФ «Ектів Стар», 2005. – 80 с.

7. Жемеров О. О. Фізична географія Харківської області: Навч. посібник [Текст] / О. О. Жемеров., Н. І. Мачача, І. Ю. Лєкарєва [и др.] – Х.: ХДУ, 1993. – 96 с.

8. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України [Текст] / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль [та ін.] // Навч. посібник. – К. : Колообіг, 2005. – 304 с.

9. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование [Текст] / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко – К.: Наук, думка, 1985. – 225 с.

10. Максименко Н. В. Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Вип. 22, - Х. : Харківський національний університет імені ВН Каразіна 2015. – С. 82-86.
Опубліковано
2016-09-08
Як цитувати
Максименко, Н. В., Квартенко, Р. О., & Різник, К. Ю. (2016). Оновлене фізико-географічне районування Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (14), 20-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/6339

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)