Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк)

  • М. В. Боярин Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • І. М. Нетробчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Л. А. Савчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: міські ландшафти, автотранспорт, шкідливі викиди, атмосфера, екологічний стан

Анотація

Проаналізовано вплив автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів; охарактеризовано загальний екологічний стан та хімічні домішки  атмосфери міста, подано оцінку завантаженості вулиць автомобільним транспортом, обраховано масу шкідливих викидів автотранспорту в атмосферу міста. Окреслено перспективи та запропоновано оптимізаційні заходи, щодо покращення екологічного стану атмосфери міських ландшафтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. В. Боярин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. геогр. наук, доц
І. М. Нетробчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. геогр. наук, доц.,
Л. А. Савчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд.біол. наук, доц.,

Посилання

1.Киналь О. В. Орокліматогенні чинники забруднення атмосфери міських ландшафтів ( на прикладі Чернівців) / О. В. Киналь. // Наукові записки Вінницького педуніверситету . Сер. Географія. – 2013. –Вип. 25. – С. 215-218.

2. Купчик О. Ю. Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення атмосферного повітря міста Чернігова / О. Ю. Купчик. // Молодий вчений. – № 2 (17). – Чернігів, 2015. – С.17-20.

3. Матейчик В.П. Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожних транспортних засобів. Монографія / В. П. Матейчик; Національний транспортний університет. – К. : 2006. –216 с.

4. Мольчак Я. О. Особливості антропогенних змін навколишнього середовища в середніх містах (на прикладі м. Луцька) // Я. О. Мольчак, В. О. Фесюк, І. Я. Мисковець. // Вісник КДПУ. – Випуск 2 (37). – Частина 2. – К., 2006. – С. 130-133.

5. Муровский С. П. Оценка воздействия автотранспорта на окружающую среду г. Симферополя / С. П. Муровский. // Строительство и техногенная безопасность. – 2005. – № 10. – С.156-160.

6. Перович Л. М. Вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ресурсів / Л. М. Перович, Р. Ванчура .// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Вип. 73. – Л., 2010 – С. 102-109.

7. Тютюнник Ю. Г. Зависимость содержания тяжелых металлов в урбаноземах от уровня загрязнения атмосферного воздуха / Ю. Г. Тютюнник. // География и природ. ресурсы. – 1997. – № 2. – C.63–66.

8. Ходан Г. Д. Вміст важких металів у ґрунтах дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя / Г. Д. Ходан. //Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Географія. – Вип. 483. –Чернівці, 2010. – С. 50–54.

9. Щорічник стану забруднення атмосферного повітря за 2014 рік / Волинський обласний центр з гідрометеорології. - Л. – [б. в.]. – 2014. – 18 с.

10. Доповідь про стан навколишнього середовища області за 2012 рік. – Луцьк: Держуправління охорони навколишнього природного середовища. - Л. : [б. в.]. – 2014. – 120 с.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Боярин, М., Нетробчук, І., & Савчук, Л. (2016). Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 54-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5547