ANALYSIS OF IMPACT ON THE ATMOSPHERE CAR CITYSCAPE (AS EXAMPLE LUCK)

  • М. В. Боярин Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • І. М. Нетробчук Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Л. А. Савчук Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: urban landscapes, motor vehicles, harmful emissions, atmosphere, ecological state

Abstract

The influence of  motor vehicles on the state of the atmosphere of urban landscapes was analysed. The general ecological state and chemical impurities of atmosphere of the city were characterized. The assessment of utilized capacity of streets by motor vehicles was presented. The mass of  harmful emissions of the motor vehicles in the atmosphere of the city was  also  calculated.

Prospects were  drawn and optimization measures to improve of the ecological state of the atmosphere of urban landscapes were proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

М. В. Боярин, Lesya Ukrainka Eastern European National University
cand. geogr. sciences
І. М. Нетробчук, Lesya Ukrainka Eastern European National University
cand. geogr. sciences
Л. А. Савчук, Lesya Ukrainka Eastern European National University
cand. biol. sciences

References

1.Киналь О. В. Орокліматогенні чинники забруднення атмосфери міських ландшафтів ( на прикладі Чернівців) / О. В. Киналь. // Наукові записки Вінницького педуніверситету . Сер. Географія. – 2013. –Вип. 25. – С. 215-218.

2. Купчик О. Ю. Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення атмосферного повітря міста Чернігова / О. Ю. Купчик. // Молодий вчений. – № 2 (17). – Чернігів, 2015. – С.17-20.

3. Матейчик В.П. Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожних транспортних засобів. Монографія / В. П. Матейчик; Національний транспортний університет. – К. : 2006. –216 с.

4. Мольчак Я. О. Особливості антропогенних змін навколишнього середовища в середніх містах (на прикладі м. Луцька) // Я. О. Мольчак, В. О. Фесюк, І. Я. Мисковець. // Вісник КДПУ. – Випуск 2 (37). – Частина 2. – К., 2006. – С. 130-133.

5. Муровский С. П. Оценка воздействия автотранспорта на окружающую среду г. Симферополя / С. П. Муровский. // Строительство и техногенная безопасность. – 2005. – № 10. – С.156-160.

6. Перович Л. М. Вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ресурсів / Л. М. Перович, Р. Ванчура .// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Вип. 73. – Л., 2010 – С. 102-109.

7. Тютюнник Ю. Г. Зависимость содержания тяжелых металлов в урбаноземах от уровня загрязнения атмосферного воздуха / Ю. Г. Тютюнник. // География и природ. ресурсы. – 1997. – № 2. – C.63–66.

8. Ходан Г. Д. Вміст важких металів у ґрунтах дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя / Г. Д. Ходан. //Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Географія. – Вип. 483. –Чернівці, 2010. – С. 50–54.

9. Щорічник стану забруднення атмосферного повітря за 2014 рік / Волинський обласний центр з гідрометеорології. - Л. – [б. в.]. – 2014. – 18 с.

10. Доповідь про стан навколишнього середовища області за 2012 рік. – Луцьк: Держуправління охорони навколишнього природного середовища. - Л. : [б. в.]. – 2014. – 120 с.
Published
2016-04-15
How to Cite
Боярин, М. В., Нетробчук, І. М., & Савчук, Л. А. (2016). ANALYSIS OF IMPACT ON THE ATMOSPHERE CAR CITYSCAPE (AS EXAMPLE LUCK). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 54-58. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5547