Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об’єктів

  • С. М. Юрасов Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
  • О. А. Алексєєнко Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
Ключові слова: показники забруднення водного середовища, інструменти статистичного аналізу

Анотація

Виконано детальний статистичний аналіз показників якості водного середовища річки Великий Куяльник Котовського району Одеської області. Виявлені закономірності розподілу показників якості водного середовища та отримані тренди, що відбивають загальні тенденції зміни показників за період з 2004 по 2014 років.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. М. Юрасов, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
канд. техн. наук, доц.,

Посилання

1. Рідей Н. М. Екологічний контроль за якістю поверхневих водних джерел озер навчально-дослідного господарства «Великоснітинське» ім. Музиченка / Н. М. Рідей, І. В.Захаркевич. // Вісник Запорізького національного університету. – №2 – Запоріжжя: 2008. – С. 172-176.

2. Ковальчук Л. А. Вероятностно - статистическое оценивание качества поверхностных вод по категоріям / Л. А. Ковальчук, Н. Н. Осадчая, В. И. Осадчий // Наук. праці УкрНДГМІ -№257 – К.: 2008. – С.162-175

3. Матеріали семінару «Основи природоохоронного законодавства України та Європейського співтовариства: водні ресурси». – К.: Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, 1997. – 71 с.

4. Козлов М. В., Прохоров А. В. Введение в математическую статистику. – М.:Изд-во МГУ, 1987. – 264 с.

5. Боярский А. Я. Теоретические исследования по статистике / А. Я. Боярский: сборник научн. Трудов. – М.: Статистика, 1974 – 304с.

6. Liya Fu1, You-GanWang. Statistical Tools for Analyzing Water Quality Data. / Water Quality Monitoring and Assessment. InTech Europe , 2012 – P. 143-168.

7. V. Z. Antonopoulos, D. M. Papamichail, K. A. Mitsiou. Statistical and trend analysis of water quality and quantity data for the Strymon River in Greece. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, Copernicus Publications, 2013, 5 (4), – pp.679-692.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Юрасов, С., & Алексєєнко, О. (2016). Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об’єктів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 59-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5543