Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок

  • А. В. Колісник Одеський державний екологічний університет
Ключові слова: селітебне навантаження, чисельність населення, басейн річки

Анотація

Запропонована методика розрахунку питомого селітебного навантаження на басейнові природно-територіальні комплекси з врахуванням нерівномірності розподілу густоти населення та населених пунктів в регіоні. На основі даного методу визначене фактичне питоме навантаження населення Вінницької області на річкові басейни в межах регіону. Максимальне селітебне навантаження відмічене нижче м. Вінниці, де зафіксована найбільша щільність населення області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. В. Колісник, Одеський державний екологічний університет
канд. геогр. наук

Посилання

1. Мороков В. В. Природно-экономические основы регионального планирования охраны рек от загрязнения / В. В. Мороков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 297 с.

2. Яцык А. В. Экологические основы рационального водопользования / А. В. Яцык. – К: Изд-во «Ґенеза», 1997. – 640 с.

3. Денисик Г. І. Селитебні ландшафти Поділля. Вінниця / Г. І. Денисик, О. І. Бабчинська. – Вінниця: ПП Видавництво «Теза», 2006. – 256 с.

4. Воропай Л. И. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки / Л. И. Воропай. – Черновцы: ЧГУ, 1975 – 74 с.

5. Швебс Г. І. Каталог річок і водойм України: [навчально-довідковий посібник] / Г. І. Швебс, М. І. Ігошин. – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.

6. Топографічна карта Вінницької області. Масштаб 1:200000: [топогр. карта] – К.: ТСВС України, 2004.

7. Official Site Quantum GIS [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.qgis.org/

8. Руководство пользователя геоинформационной системой Quantum GIS [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://ru.wikipedia.org/ wiki/Quantum_GIS/qgis-1.7.0_user_ guide_ru.pdf
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Колісник, А. (2016). Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 39-43. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5542