Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік

  • А. А. Лісняк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького,
Ключові слова: залісення земель, малопродуктивні землі, неугіддя, природні зони, лісопридатність

Анотація

Проаналізовано стан прийнятих під залісення малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель за природними зонами та категоріями земель на 2015 рік. Показано, що на протязі 2011-2014 рр. найбільші обсяги малопродуктивних земель, переданих для залісення, припадають на степову зону – 90,9 % від загальної площі земель, у зоні Лісостепу вони складають – 6,4 %, Поліссі – 2,4 %, у Карпатах – 0,3 %. Розрахунок рівня лісистості території на 2015 рік згідно прийнятих земель по ОУЛМГ показав, що для Полісся він склав до 0,177 %, для Лісостепу – до 0,536 %, для Степу – до 7,305 % та для Карпат – до 0,010%, а загалом по Україні – до 8,028 %.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. А. Лісняк, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького,
канд. с.-г. наук

Посилання

1. Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977.

2. Ткач В. П. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України / В. П. Ткач, В. Л. Мєшкова // Лісів-ництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай, 2008. – Вип. 113. – С.8-15.

3. Светличный А. А. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты: монографія / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс. – Сумы: Университетская книга, 2004. – 410 с.

4. Ткач В. П. Заплавні ліси лівобережної України та наукові основи господарювання в них: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / УДЛТУ. – Л., 1999. – 36 с.

5. Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України: Навчальний посібник [Текст] / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. – К.: Колообіг, 2005. – 304 с.

6. Гладун Г. Б. Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу Лівобережного Лісостепу / Г. Б. Гладун, В. М. Малюга // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: РВП Оригінал, 2000. – Вип. 98. – С. 125-130.

7. Агапонов М. Н. Лісопридатність ґрунтів Раздольненського району степового Криму / М. Н. Агапонов, Л. О. Селіванова, О. О. Неонета. // Лісівництво та агролісомелюрація. – 2007. – № 111. – С. 106-110.

8. Распопіна С. П. Аналіз стану земельних ресурсів, прийнятих для залісення (за системою Дерлісагенства України) / С. П. Распопіна, А. А. Лісняк // Вісник ХНАУ. – 2011. – № 1. – С. 212-215.

9. Медведев В. В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В. В. Медведев, И. В. Плиско. – Х.: Изд. «13 типография», 2006. – 386 с.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Лісняк, А. (2016). Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 74-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5539