Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області

  • В. Г. Ільїна Одеський державний екологічний університет
  • О. І. Чернякова Одеський державний екологічний університет
Ключові слова: моделювання, мінеральне живлення, ґрунтово-рослинний покрив, важкі метали

Анотація

За допомогою математичної моделі виконана оцінка  впливу рівня мінерального живлення рослин на якісні та кількісні характеристики ґрунтово-рослинного покриву Львівської області. При цьому враховувалося внесення мінеральних та органічних речовин під сільськогосподарські культури, які вирощуються на  різних типах ґрунтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Г. Ільїна, Одеський державний екологічний університет
канд. геогр. наук, доц.,

Посилання

1. Марчук І. І. Добрива та їх використання. Довідник / І. І. Марчук, В. М. Макаренко, В. Є.Розстапьний, А. В.Совчук – К., 2002. – 243 с.

2. Черников В. А. Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев и др.; Под ред. Черникова В. А., Чекереса А. М. – М.: Ко-лос, 2000. – 536 с.

3. Корабльова А. І. Вступ до екологічної токсикології: навч. посібн. / А. І. Корабльова, А. Г.Чесанок, А. Г. Шапар. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2003. – 372 с.

4. Прохоров В. М. Математическая модель поглощения элементов растениями из почвы / В. М. Прохоров. //Агрохимия. – 1970, № 7. – С. 126–135.

5. Polevoy A. Model to assess willow growth and evapotraospiration potential //PHYTOR Evaluation of Willow Plantations for the Phytorehabilitation of Contaminated Arable Land and Flood Plane Areas. Intermediary report #1. - Belgium, INCO-COPERNlCUS, 1999. – P. 61-70.

6. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия. / В. И. Кирюшин. – М.: Колос, 1996.

7. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях./ Кабата-Пендиас А., Пендиас X. – М.: Мир, 1989. – 439
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Ільїна, В., & Чернякова, О. (2016). Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 68-73. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5537