Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні

  • О. А. Караїм Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • З. В. Лавринюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: екологічний менеджмент, управління, методологія, система, раціональне використання природних ресурсів

Анотація

Розглянуто методологічні засади розвитку екологічного менеджменту як різновиду управління та сфери наукового дослідження. Розкрито сутність екологічного менеджменту, в основі якого є проведення ефективних і комплексних заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки. Висвітлено переваги впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. А. Караїм, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. екон. наук,
З. В. Лавринюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. хім. наук,

Посилання

1. Бобра Т. В. Экологический менеджмент и аудит. Учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведе-ний / Т. В. Бобра. – Симферополь : издательство «Доля», 2013. – 340 с.

2. Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : Навч. посібн. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 456 с.

3. Добуш Ю. Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку. – [Електронний ресурс] / Ю. Я. Добуш. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/12_25.pdf – 2013.

4. Дуднікова І. І. Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико- методологічний контекст / І.І. Дуднікова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 58. – С. 259–268

5. Закирова Д. И. Проблемы и преспективы развития экологического менеджмента в Республике Казахстан // Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку : Зб. наук. праць ДОНДУУ. – Серія «Державне управління». Т. 5. – Донецьк. – 2004. – Вип. 33. – С. 147–154.

6. Князєва Т. В. Розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві:основні теоретичні положення. / Т. В. Князєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.– 2014. -No1(10). Том 1 – С. 391–396.

7. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 430 с.

8. Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту підприємств: [монографія]. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 340 с.

9. Мартиненко В. О. Екологічний менедж-мент як новий ефективний метод управління виробництвом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2009-2/doc/2/09.pdf

10. Олефіренко О. В Екологічний менеджмент як основа сталого розвитку / О. В. Олефіренко // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 36. – С. 82–89. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2013_36_13.pdf.

11. Пахомова Н. Экологический менеджмент / Н. Пахомова, К. Рихтер, А. Эндрес. – СПб. : Питер, 2004. – 352 с.

12. Семенов В. Ф. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.

13. Тендюк А. О. Система методів та інструментів екологічного менеджменту / А. О. Тендюк. // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7(26). Частина 3. – Луцьк, 2010. – С. 224–233.

14. Тендюк А. О. Теоретичні проблеми екологічного менеджменту / А. О. Тендюк. // Економічні науки. Серія – Економіка та менеджмент: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2011. – Випуск 8 (30). – С. 329–337.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Караїм, О. А., & Лавринюк, З. В. (2016). Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 49-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5536

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)