Мінливість характеристик Дунаю як чинник термічної трансформації Середземноморських повітряних мас

  • А. В. Холопцев Севастопільска морська академія
  • Н. А. Берлінський Одеський державній екологічний університет
  • В. Н. Морозов Дунайская гидрометеобсерватория, г. Измаил,
Ключові слова: перенесення повітряних мас, термічна трансформація, мінливість стоку Дунаю

Анотація

Досліджено особливості впливу дунайських вод, що надходять до Західної частини Чорного моря у зимові місяці, на міжрічні зміни середніх значень середньомісячних температур її поверхневого шару, також роль останніх у термічній трансформації Середземного повітря, яке прямує до Криму. Визначено характеристики цих вод, які завдають найбільш відчутний вплив на процеси, що вивчаються. Подібними характеристиками є середньомісячні значення витрат та середніх температур дунайських вод, котрі надходять до Чорного моря.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. В. Холопцев, Севастопільска морська академія
д-р геогр. гаук., проф.
Н. А. Берлінський, Одеський державній екологічний університет
д-р геогр. наук, с. н. с.,
В. Н. Морозов, Дунайская гидрометеобсерватория, г. Измаил,
канд. геогр. наук, с. н. с.

Посилання

1. Матвеев Г. Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. / Г. Т. Матвеев– СПб.: Гидрометеоиздат. – 2000. – 751 с.

2. Маринич О. М. Фізична географія України / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – 2003. – 479 с.

3. Клімат України / Під ред. Ліпінського В. М., Дячука В. А., Бабічєнко В. М. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.

4. Salby M.L. Fundamentals of Atmospheric Physics Salby / M.L. – New York: Academic Press, 1996. – 560 р.

5. Гидрология Средиземного моря / Под ред. Буркова В. А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 375 с.

6. Степанов В. Черное море. / В. Степанов, В.Андреев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 160 с.

7. http://wxweb.meteostar.com/SST/index.shtml?point=730.

8. Гидрология дельты Дуная / Под ред. Михайлова В.Н. – М.: ГЕОС, 2004. – 449 с.

9. Climate Change 2007 – Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to Assesment Report Four of the Intergovernmental Panes of Climate Change (IPCC). Cambridge Unsversity Press.- Cambridge. UK, 2007. – 973 p.

10. Берлинский Н. А. Динамика техногенного воздействия на природные комплексы устьевой области Дуная. / Н. А. Берлинский. – Одесса: Астропринт, 2012. – 252 с.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Холопцев, А., Берлінський, Н., & Морозов, В. (2016). Мінливість характеристик Дунаю як чинник термічної трансформації Середземноморських повітряних мас. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 19-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5535