Баланс гумусу ґрунтів Волинської області та шляхи його стабілізації

  • М. О. Шагута Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Л. Д. Гулай Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: ґрунт, землекористування, родючість, земельні ресурси, баланс гумусу, агротехніка, мікрофлора, врожай, ґрунтові колоїди

Анотація

Розглянуто народногосподарське значення ґрунту як основного засобу сільськогосподарського виробництва у Волинській області. Досліджено земельні ресурси, їх екологічний стан та стан родючості ґрунту, що характеризується вмістом органічних речовин і поживних елементів, товщиною гумусового горизонту, будовою, водно-повітряним режимом, вбирним комплексом, структурою і реакцією ґрунту. Запропоновано варіанти теоретичних розробок з питань підвищення родючості ґрунтів та комплекс заходів для оптимізації та стабілізації балансу гумусу. Вивчено застосування на практиці заходів раціонального використання земель, що означає не тільки отримання максимальної кількості необхідної сільськогосподарської продукції, а й підтримання родючості  ґрунтів та підвищення балансу гумусу в них

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Д. Гулай, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
д-р хым.наук

Посилання

1. Ґрунти Волинської області / [М. Й. Шевчук, П. Й. Зіньчук, Л. К. Колошко та ін.] ; за ред. М. Й. Шевчука. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 164 с.

2. Зіньчук М. І. Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській ґрунтознавство та охорона ґрунтів / М. І. Зіньчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2014. – № 11. – С. 62–68.

3. Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / [за ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського]. – К. – 2003. – 64 с.

4. Рущак В. М. Обгрунтування необхідності відновлення грунту у сільськогосподарських підприємствах Волині / В. М. Рущак // Формування ефективної моделі розвитку підприємств: Тези І Міжнародної науково-практичної конференції ЖДТУ. – 2013. – с. 385-388.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Шагута, М., & Гулай, Л. (2016). Баланс гумусу ґрунтів Волинської області та шляхи його стабілізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 86-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5531