Роль органів місцевого самоврядування в адміністративно-правовому регулюванні підтримання екологічної безпеки

  • О. В. Беспалова Маріупольський державний університет пр. Будівельників 129а, 87513, м. Маріуполь, Україна https://orcid.org/0000-0002-9701-8703
  • С. І. Беспалов Маріупольський державний університет пр. Будівельників 129а, м. Маріуполь, 87500, Україна https://orcid.org/0000-0001-9238-7190
  • Я. О. Приданов Донецький державний університет управління вул. Карпінського, 58, 87513, м. Маріуполь, Україна
Ключові слова: екологічна безпека, екологічна політика, органи місцевого самоврядування, екологічний податок, державний бюджет, місцевий бюджет

Анотація

Мета. Аналіз ролі органів місцевого самоврядування в адміністративно-правовому регулюванні підтримання екологічної безпеки.

Методи. Досліджено взаємовплив адміністративно-правового та економічного інструментарію регулювання екологічної безпеки в частині аналізу справляння, надходжень та використання коштів від сплати екологічного податку за витратним методом.

Результати. Здійснено порівняльний аналіз основних положень Стратегій державної екологічної політики до 2020 року та до 2030 року. З’ясовано, що до 2020 року відповідальність за доступність та достовірність екологічної інформації покладалась на органи виконавчої влади, а не органи місцевого самоврядування. Зазначено, що до 2020 року показником ефективності Стратегії було встановлено кількість прийнятих місцевих планів дій з охорони довкілля, серед якісних показників передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки, однак, профільний закон було прийнято через 7 років після Стратегії, а перші оцінки проведено лише в 2019 році. З’ясовано, що Стратегія до 2030 року потребує коректив або в частині перерахунку запланованих цілей щодо досягнення показника індексу екологічної ефективності (ЕРІ) (досягнення показнику нижчого ніж 83 бали) або перерахунку всієї Стратегії з метою її інтенсифікації та подолання «слабких місць», що висвітлюються при використанні нової методики оцінки ЕРІ.

Висновки. З’ясовано, що направлення більшої частини доходу від справляння екологічного податку до загального фонду державного бюджету створило ризики їх нецільового використання, що не дає змоги місцевому самоврядуванню в повній мірі здійснювати природоохоронні заходи відповідно до потреб міст та областей. Серед основних пропозицій по вдосконаленню вказаної ситуації є підвищення розмірів екологічного податку, зміна розподілу надходжень від екологічного податку з сторону збільшення доходів до місцевих бюджетів, розробка механізму економічного стимулювання підприємств, які здійснюють заходи з підтримання екологічної безпеки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. В. Беспалова , Маріупольський державний університет пр. Будівельників 129а, 87513, м. Маріуполь, Україна

асистент Донецького державного університету управління, аспірант

С. І. Беспалов , Маріупольський державний університет пр. Будівельників 129а, м. Маріуполь, 87500, Україна

асистент, аспірант

Посилання

The Constitution of Ukraine of 28.06.1996 № 254k / 96-VR (as amended). (1996). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine of July 23, 1996, № 30, Art. 141. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text

On the Main Directions of the State Policy of Ukraine in the Field of Environmental Protection, Use of Natural Resources and Ensuring Environmental Safety: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of March 5, 1998 №188 / 98-VR.(1998). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-vr#Text

On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030: Law of Ukraine of February 28, 2019 №2697-VII. (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

National report: On the state of the environment in Ukraine in 2019. Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/pdf

Bespalova, O.V.(2020). Environmental policy of the EU countries on the regulation of public relations in the field of environmental security. Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. «Law» se-ries, (3). https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-17

Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Budget Code of Ukraine: Code of Ukraine of 08.07.2010 № 2456-VI. (2021). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Cherenkevich, O.S. Statistical evaluation of the effectiveness of financing environmental measures in Ukraine. Efficient economy. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8325

Expenditures on environmental protection by region: as of 25.05.2021. Official site of the State Statis-tics Service of Ukraine 1998-2021. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/von_reg/arch_vorvp_u_reg.htm

Sirant, M M. (2021). Administrative and legal characteristics of the activities of public authorities to ensure environmental safety in the context of globalization challenges: Doctor’s thesis. Lviv.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Беспалова , О. В., Беспалов , С. І., & Приданов , Я. О. (2022). Роль органів місцевого самоврядування в адміністративно-правовому регулюванні підтримання екологічної безпеки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 55-65. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-05