Рельєф і геологічна будова національних природних парків «Вижницький» і «Черемоський» (Українські Карпати)

  • В. П. Брусак Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна http://orcid.org/0000-0001-8635-0105
  • Я. С. Кравчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна http://orcid.org/0000-0001-9961-8895
Ключові слова: національний природний парк, рельєф, морфоструктура, морфоскульптура

Анотація

Мета. Проаналізувати рельєф та геологічну будову національних парків «Вижницький» і «Черемоський», як важливих компонентів природних комплексів, які, поряд з біотою, є об’єктами охорони природно-заповідних установ.

Методи. Польові дослідження, геолого-тектонічний та загальний геоморфологічний аналіз рельєфу національних парків, опрацювання регіональної літератури та карт.

Результати. Національні природні парки «Вижницький» і «Черемоський» розташовані у південно-східній частині Українських Карпат на території Чернівецької області. Аналіз морфоструктури і морфоскульптури національних парків виконано з урахуванням поздовжнього (ПнЗх–ПдСх) і поперечного поділів Українських Карпат. З поздовжнім поділом пов’язані морфоструктури вищих порядків – другий і третій, з поперечним – четвертий та п’ятий.

Аналізуючи морфоскульптури національних парків вирізняються типи, характерні для всіх регіонів Флішових і Кристалічних Карпат. Гірські масиви і хребти Буковинського середньогір’я, Пневе–Яровиці і фрагменту Чивчинських гір відзначаються асиметричною будовою – крутішими північно-східними схилами та виположенішими південно-західними. Реліктова морфоскульптура представлена: 1) фрагментами різновікових денудаційних поверхонь – Полонинської і Підполонинської у Черемоському НПП,  Карматурської (аналог Підбескидської) у НПП «Вижницький»; 2) екстрагляціальними формами рельєфу у НПП «Черемоський»; 3) ділянками давніх поздовжніх долин. Успадкована морфоскульптура представлена річковими долинами з комплексом різновікових терас. У передгірній ділянці Вижницького НПП розташована реліктова («мертва») Багненська річкова долина.

Сучасні морфодинамічні процеси відзначаються висотною (ярусною) диференціацією. У найвищому ярусі вершинних поверхонь у субальпійській зоні (1 450–1 600 м) НПП Черемоський» характерні процеси повільного зміщення уламкового матеріалу та прояви гравітаційних, лавинних і нівальних процесів. У ярусах сильно розчленованого середньогірного та низькогірного рельєфу національних парків важливе місце в його моделюванні мають процеси площинного змиву, дефлюкційні, лінійного розмиву. З нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язані процеси підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і селевих потоків. Серед гравітаційних процесів і блокових рухів найбільше зафіксовано стабілізованих і активних зсувів.

Висновки. У сукупності території національних парків доволі повно репрезентують особливості геологічної будови і рельєфу південно-східної частини Українських Карпат, утворюючи своєрідний поперечний природоохоронний профіль регіону від передгірних височин до найвищих хребтів Кристалічних Карпат.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. П. Брусак , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна

канд. геогр. наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії

Я. С. Кравчук , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна

канд. геогр. наук, проф., професор кафедри геоморфології і палеогеографії

Посилання

Chorney I.I., Budzhak V.V., Yakushenko D.M., Korzhik, V.P., & Solomakha, V.A. (2005). National Natural Park Vyzhnytskyi. Flora. Kyiv: Fitosotsiotsentr. (In Ukrainian).

Korzhyk, V.P., Chorney, I.I., Skilskyi, I.V., et al. (2005). Vyzhnytskyi National Nature Park: nature, recreational resources, management. Chernivtsi: Zelena Bukovyna. (In Ukrainian).

Prorochuk, V.V., Stefurak, Yu.P., Brusak, V.P. & Derzhypilskyi, L.M. (Eds.). (2013). Hutsulshchyna National nature park. Lviv, NVP Karty i atlasy/ (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (1999). Geomorphology of the Precarpathians. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv/ (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2005). Geomorphology of the Skyb Carpathians. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2021). Relief of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Chorney, I.I., Skilsky, I.V., Korzhik, V.P., Budzhak, V.V., Tokaryuk, A.I., …& Palyanytsia, Z.T. (2015). Biodiversity of the Cheremoskyi National Nature Park. Chernivtsi: DrukArt. (In Ukrainian).

Skilsky, I.V., Smirnov, N.A., Yuzyk A.V., Meleshchuk, L.I., & Palyanytsia, Z.T. (2015). Animals of the Red Book of Ukraine in the Cheremoskyi National Nature Park. Chernivtsi: Druk Art. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2008). Geomorphology of the Polonyna-Chornohora Carpathians. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Ivanyk, M. (2008). Structural and geomorpholophological analisis of the Marmarosy crystalline massif in the Ukrainian Carpathians. Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 175–180. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Hnatyuk, R., & Ivanyk, M. (2016). Reserch on the relief of the Ukrainian part of the Marmorosy geomorphological region of the Eastern Carpathians. Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 138–148. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., & Brusak, V. (2021). Relief and geological structure of Hutsulshchyna and Verkhovynskyi national natural parks. Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 18–36. https://doi.org/10.30970/gpc2021.2.3546 (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatiuk, R., & Kobziak, R. (2004). Conservation geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians: structure, features of distribution and use. Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 260–280. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatyuk, R., & Krychevska, D. (2006). Recreational assessment of the relief of the Ukrainian Carpathians. Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Car-pathians and adjacent territories, 267–273. (In Ukrainian).

Hofshteyn, I. D. (1995). Geomorphological sketch of the Ukrainian Carpathians. Кyiv: Naukova dumka. (In Russian).

Rudko, H., & Kravchuk, Ya. (2002). Engineering-geomorphological analysis of the Carpathian region of Ukraine. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Tsys, P. N. (1962). Geomorphology of the USSR. Lviv: Publ. House LSU – 224. (In Ukrainian).

Tretyak, K., Maksimchuk, V., & Kutas, R. (Eds.). (2015). Modern geodynamics and geophysical fields of the Carpathians and adjacent territories. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. (In Ukrainian).

Lyashchuk, B.F. (1963). Geomorphology of the Pokut-Bukovinian Carpathians: Abstract of Ph.D. the-sis. Lviv, 24. (In Russian).

Klapyta P., & Sitko I. (2006). Geological structure and relief of the Marmarosy Mountains. Informator PIG. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, 150–159.

Savranchuk L., & Yavkin V. (2007). Development of river valleys and division of the territory of Pokutsko-Bukovynian Precarpathians. Richkovi dolyny: Pryroda – landshafty – lyudyna, 198–205. (In Ukrainian).

Brusak V. P., Kravchuk Ya. S., Brusak I. V., & Krychevska D. A. (2022). State and prospects of relief protection in nature reserves and national nature parks of the Ukrainian Carpathians. Journal of Geol-ogy, Geography and Geoecology, 31(1), 10-21. https://10.15421/112202

Kruhlov, S. S. (Ed.). (1986). Tectonics of the Ukrainian Carpathians. Explanatory note to the tectonic map of the Ukrainian Carpathians. Scale 1:200,000. Kyiv: UkrNIGRI. (In Russian).

Vashchenko, V.O., Yevtushenko, T.L., & Britan, A.Y. (2003). State Geological Map of Ukraine. Scale 1:200 000. Carpathian series: sheets M-35-ХХХІІ (Chernivtsi), L-35-ІІ. Explanatory note. Kyiv. (In Ukrainian).

Matskiv B. V. (2006) Geological study of scale 1: 200 000 of Rakhiv group of sheets M-34-XXXVI, M-35-XXXI, L-34-VI, L-35-I on the area of 12,100 sq. km (1997–2006). Transcarpathian GRE, Western archeology. (In Ukrainian).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Брусак , В. П., & Кравчук , Я. С. (2022). Рельєф і геологічна будова національних природних парків «Вижницький» і «Черемоський» (Українські Карпати). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 17-31. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-02