Міські ландшафтно-технічні системи у річкових долинах Правобережної України

  • О. Д. Лаврик Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0003-2604-2500
  • Р. П. Власенко Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0002-3743-4406
  • Т. В. Андрійчук Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0001-5402-9528
  • В. С. Костюк Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0001-5504-4084
Ключові слова: антропогенні ландшафти, селитебні ландшафти, ландшафто-технічні системи, міста, річкові долини

Анотація

Мета. Удосконалити наявну класифікацію селитебних ландшафтів та на її основі проаналізувати структуру сучасних міських ландшафтно-технічних систем у річкових долинах Правобережної України.

Методи. Зазначене дослідження базується на вченні про антропогенні ландшафти, концепції геотехнічних систем, а також на матеріалах власних польових спостережень, які здійснювалися упродовж 2008–2021 років у річкових долинах Правобережної України. Як основні методи досліджень були використані: ландшафтна зйомка, картографування, синтез, порівняння та узагальнення.

Результати. На основі попереднього досвіду і власних польових спостережень удосконалено наявну класифікацію селитебних ландшафтів. Визначено, що міські ландшафтно-технічні системи, які сконцентровані у долинно-річкових ландшафтах, відрізняються низкою специфічних особливостей: розміри міських ландшафтно-технічних систем прямо пропорційні параметрам річкової долини, у межах якої вони сформувалися; корінна перебудова усіх геокомпонентів і натуральних типів місцевостей; утворення рекреаційного осередку у днищі річкової долини після формування міської ландшафтно-технічної системи; домінування площ із закритим покриттям; постійне введення нових інженерно-технічних споруд у структуру міської ландшафтно-технічної системи; вертикальна диференціація міської ландшафтно-технічної системи та «пригнічення» прояву зонального чинника у міській ландшафтно-технічній системі. Виокремлено низку інженерно-технічних надтипів міських ландшафтно-технічних систем (малоповерховий, багатоповерховий, промислово-селитебний, садово-парковий, водогосподарський, рекреаційний). Основними критеріями їх виділення були ступінь «закритості» ґрунтів техногенним покривом, проективне рослинне покриття (озеленення) та багатоповерховість забудови. Схарактеризовано особливості структури кожного інженерно-технічних надтипу міських ландшафтно-технічних систем.

Висновки. Формування значних за розмірами міських ландшафтно-технічних систем у річкових долинах Правобережної України перешкоджає природним шляхам міграції та поширенню біологічних видів, що не дає змоги повноцінно виконувати екологічній мережі свої функції. При подальшому містоплануванні і містобудуванні варто «розвантажувати» від надлишкових інженерно-технічних споруд селитебні ділянки, які знаходяться на найнижчому гіпсометричному рівні у річковій долині. Зокрема це стосується руслового, заплавного, ставково-заплавного і заплавно-водосховищного типів місцевостей. Збільшення площі відновлених долинно-річкових ландшафтів дасть змогу швидше реалізувати проєкт Смарагдової мережі і таким чином сприяти охороні природи на європейському рівні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. Д. Лаврик , Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна

д-р геогр. наук, доц., професор кафедри екології та географії

Р. П. Власенко , Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна

канд. біол. наук, доц., доцент кафедри екології та географії

Т. В. Андрійчук , Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна

канд. біол. наук, старший викладач кафедри екології та географії

В. С. Костюк , Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна

канд. біол. наук, старший викладач кафедри екології та географії

Посилання

Milkov, F. N. (1973). Man and landscapes. Essays on anthropogenic landscape science. Moscow. (In Russian)

Denysyk, G. I., & Buryak-Gabrys, I. O. (2021). Urban landscapes of Eastern Podillya. Vinnytsia. (In Ukrainian)

Volovуk, V. M. (2013). Ethnocultural landscapes: regional structures and nature management. Vin-nytsia. (In Ukrainian)

Yatsentiuk, Yu. V. (2015). Urban landscape-technical systems (on the example of the city of Vinny-tsia). Vinnytsia. (In Ukrainian)

Yatsentiuk, Y. V. (2018). Urban paradynamic anthropogenic landscape systems. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Ecology, 18, 69–79. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-18-07 (In Ukrainian)

Lavryk, O. D. (2019). Classification and typology of frame valley-river landscapes of the Right Bank of Ukraine. Frame (residential and road) anthropogenic landscapes: theoretical and applied as-pects: materials Ukrainian scientific-practical internet conference (Vinnytsia, April 24-25, 2019). 19–23. Retrieved from https://www.vspu.edu.ua/content/confer/k_65_doc.pdf (In Ukrainian)

Ananiadou-Tzimopoulou, M., & Bourlidou, A. (2017). Urban Landscape Architecture in the Reshap-ing of the Contemporary. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245(4), 042050. Retrieved from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/4/042050/pdf

Darkhani, F., Mohd Tahir, O., & Ibrahim, R. (2019). Sustainable Urban Landscape Management: An Insight into Urban Green Space Management Practices in Three Different Countries. Journal of Land-scape Ecology, 12(1), 37–48. https://doi.org/10.2478/jlecol-2019-0003

Keshtkaran, R. (2019). Urban landscape: A review of key concepts and main purposes. International Journal of Development and Sustainability, 8(2), 141–168. Retrieved from https://isdsnet.com/ijds-v8n2-06.pdf

Raven, J., Stone, B., Mills, G., Towers, J., Katzschner, L., Leone, M., Gaborit, P., Georgescu, M., & Hariri, M. (2018). Urban planning and design. In Rosenzweig, C., Solecki, W., Romero-Lankao, P., Mehrotra, S., Dhakal, S., & Ali Ibrahim, S. (Eds.). Climate Change and Cities: Second Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network (рр. 139–172). New York: Cambridge University Press. Retrieved from https://uccrn.ei.columbia.edu/sites/default/files/content/pubs/ARC3.2-PDF-Chapter-5-Urban-Planning-and-Design-wecompress.com_.pdf

Way, Th. (2019). What Is the Urban Landscape and What Role in Urban History? Journal of Urban History, 45(3), 595–600. https://doi.org/10.1177/0096144219831263

Denysyk, G. I. (2015). Anthropogenic landscape science. Part II. Regional anthropogenic landscape science. Vinnytsia. (In Ukrainian)

Denysyk, G. I. (1998). Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine. Vinnytsia. (In Ukrainian)

Preobrazhensky, V. S. (Ed.). (1978). Nature, technology, geotechnical systems. Moscow. (In Russian)

Timonina, M. (Ed.). (2021). The number of the current population of Ukraine on January 1, 2021. Kyiv. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/publ_new1/2021/zb_chuselnist%202021.pdf (In Ukrainian)

Kravtsova, I. V., & Lavryk, O. D. (2018). Spatial-temporal analysis of the structure of modern garden and park landscapes of the Right Bank of Ukraine. Bulletin of the Taras Shevchenko National Univer-sity of Kyiv. Series: Geography, 73(4), 39–44. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.8 (In Ukrainian)

Denysyk, G. I., & Volovyk, V. M. (2017). Recreational landscapes of Podillya (2nd ed.). Vinnytsia. (In Ukrainian)

Milkov, F. N. (1978). Valley river landscape systems. News of the All-Union Geographical Society, 110(4), 289–296. (In Russian)

On the ecological network of Ukraine. № 1864-IV. (2004). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15#Text (In Ukrainian)

Emerald Network in Ukraine. (2021). Retrieved from http://emerald.net.ua/ (In Ukrainian)

Vasyliuk, O., Borisenko, K., Kuzemko, A., Marushchak, O., Testov, P., & Hrynyk, E. (2019). Design and preservation of the Emerald Network (Emerald Network). Methodical materials. Kyiv. Retrieved from https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Emerald_Network_UA_Metodychka.pdf (In Ukrainian)

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Лаврик , О. Д., Власенко , Р. П., Андрійчук , Т. В., & Костюк , В. С. (2022). Міські ландшафтно-технічні системи у річкових долинах Правобережної України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 6-16. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-01