Вплив гелію та кавітації на процес життєдіяльності дріжджів

  • І. З. Коваль Національний університет "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-8154-4154
Ключові слова: дріжджі, Saccharomyces сerevisiae, гелій, вода, кавітація

Анотація

Мета. Дослідити одночасний вплив кавітації та гелію на життєздатність дріжджів роду Saccharomyces сerevisiae у воді. Вивчити зміну чисельності клітин під час кавітаційної обробки водної системи в атмосфері газу.

Методи. Тест-мікроорганізмами слугували дріжджі роду Saccharomyces сerevisiae. Для досліджень використовували свіжоприготовлену дистильовану дезаеровану воду, до якої вносили дріжджові клітини мікробіологічною петлею. Об'єм модельного середовища охолоджувався в скляному реакторі протічною водою, температура якого відповідала 298±1 К. Загальна тривалість процесу становила 2 год. Джерелом кавітації слугував ультразвуковий генератор УЗДН-2T з частотою 22 кГц і потужністю 35 Вт. Досліджувану воду впродовж всієї тривалості процесу барботували газом. Досліджуваним газом слугував гелій. Кількість мікроорганізмів в одиниці об’єму досліджуваної води визначали загальною чисельністю колоній на поживному середовищі на чашках Петрі і виражали в колоній-утворюючих одиницях (КУО).

Результати.  В експериментальній частині роботи запропонований процес обробки води з вмістом дріжджових клітин в кавітаційних умовах при одночасній подачі гелію. Встановлена ефективність очищення води від дріжджів в результаті об’єднаної дії гелій/кавітація. Розрахована величина ефективної константи швидкості руйнування мікроорганізмів за кінетичним рівнянням реакції першого порядку. Досліджено життєздатність дріжджів в умовах кавітації та барботуванні аргону через водну систему. Розраховано та здійснено порівняння частки загиблих клітин впродовж двогодинної дії забрудненої дріжджами води при різних режимах обробки. Встановлено активне зменшення чисельності Saccharomyces cerevisiae у водному середовищі на початку процесу з досягненням частки загиблих клітин (Dd) 40,48% після 30 хв спільної дії Не/кавітація при вихідному мікробіологічному забрудненні води 4,2·103 КУО/см3. Після 90-хвилинної обробки води ЧМкін = 100 КУО/см3, що відповідає ступеню очистки води > 97%.

Висновки.  Одержані результати вказують на інтенсивне кавітаційне очищення води від досліджених мікроорганізмів в умовах експерименту, що підтверджує вплив природи досліджуваного газу на процес руйнування мікробіологічних забрудників у воді. В кінцевому результаті отримано практично чисту воду, що дозволяє скидати оброблену воду у відкриті водойми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

І. З. Коваль, Національний університет "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії

Посилання

Golovachev A. V., Abrosimova Ye. M. (2009). Application of sodium hypochlorite for water disinfec-tion. Water supply. and sanitary engineering, 4, 8-12. (In Russia)

Burya, O. I., & Kudyna, O. F. (2006). Water - Properties, Problems and Methods of Purification. Dnepro-petrovsk : Thresholds. (In Ukrainian)

Vicuña-Reyes J. P., Luh J. and Mariñas B. J. (2008). Inactivation of Mycobacterium avium with chlorine dioxide. Water Research., 42(6-7), 1531-1538. https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.10.035

Shin G.-A., Sobsey M. D. (2008). Inactivation of norovirus by chlorine disinfection of water. Water Re-search., 42(17), 4562-4568. https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.08.001

Tomashevskaya I. P., Savluk O. S., Korniyevskaya L. P. (1989). The use of chlorination for the disinfec-tion of drinking water. Chemistry and technology of water, 11(5), 449-457. (In Russia)

The use of mixed oxidants in the disinfection of water in swimming pools and water parks. (2013). Wa-ter and Water Treatment Technologies, 67(1), 70-71. (In Russia)

Goncharuk V. V. (2008). A new concept of providing the population with high-quality drinking water. Water Chemistry and Technology, 30(6), 239-252. (In Russia)

Goncharuk V. V., Potapchenko N. G. (1998). The current state of the problem of water disinfection. Water Chemistry and Technology, 20(2), 190-217. (In Russia)

Fei G., Lizhong Z., Jing W. (2008.) Distribution of chlorination products of phenols under various pHs in water disinfection. Desalination, 225(1-3), 156-166. https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.03.016

Lukʺyanchuk S. V. (2009). Aquatic pollution: effects on the body's immune system. Environment and health, 50(3), 31-34. (In Ukrainian)

Dai Ch., Xiong F., He R., Zhang W. (2017). Effects of low-intensity ultrasound on the growth, cell membrane permeability and ethanol tolerance of Saccharomyces cerevisiae. Ultrasonics Sonochem., 36, 191-197. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.11.035

Iorio M. C., Bevilacqua A., Corbo M. R. (2019). A case study on the use of ultrasound for the inhibition of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes in almond milk. Ultrasonics Sonochem., 52, 477-483. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.12.026

Kong Y., Peng Y., Zhang Zh. (2019). Removal of Microcystis aeruginosa by ultrasound: Inactivation mechanism and release of algal organic matter. Ultrasonics Sonochem., 56, 447-457. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.04.017

Li Y., Shi X., Zhang Zh. (2019). Enhanced coagulation by high-frequency ultrasound in Microcystis aeruginosa - laden water: Strategies and mechanisms. Ultrasonics Sonochem., 55, 232-242. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.01.022

Luhovskyi O. F., Gryshko I. A., Bernyk I. M. (2018). Enhancing the Efficiency of Ultrasonic Wastewater Disinfection Technology. Journal of Water Chemistry and Technology, 40, 95-101. https://doi.org/10.3103/S1063455X18020078

Park J., Son Y., Lee W. H. (2019). Variation of efficiencies and limits of ultrasonication for practical algal bloom control in fields. Ultrasonics Sonochem., 55, 8-17. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.03.007

Chaudhry F. N., Malik M. F. (2017). Factors affecting water pollution: a review. J. Ecosyst. Ecography, 7(1), 225-231. DOI: https;//doi.org/10.4172/2157-7625.1000225

Naddeo V., Cesaro A., Mantzavinos D. (2014). Water and wastewater disinfection by ultrasound irradi-ation - a critical review. Global Nest Journal, 16(3), 561-577. https://doi.org/10.30955/gnj.001350

Коval I. (2020). Influence of oxygen and carbon dioxide on water purification from bacteria and yeast under cavitation conditions. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 22, 75-82. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-22-07 (In Ukrainian)

Коval I. (2020). Influence of Aerobic Bacteria Concentration on the Process of its Survival in the Pres-ence of Oxygen. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 23, 118-123. (In Ukrainian)

Коval I. (2020). Рredominant microflora of natural and wastewaters of Lviv region. Chemistry, Tech-nology and Application of Substances, 3(2), 121-126. https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.121 (In Ukrainian)

Koval I. (2021). Correlation between diameter of microorganisms and efficiency of microorganisms destruction under gas/cavitation conditions. Chemistry & Chemical Technology, 15(1), 98-104. https://doi.org/10.23939/chcht15.01.098

Опубліковано
2021-06-03
Як цитувати
Коваль, І. З. (2021). Вплив гелію та кавітації на процес життєдіяльності дріжджів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (24), 126-132. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-11