Вміст важких металів в організмах герпетобіонтних членистоногих тварин на території полігонів твердих побутових відходів міста Харкова

  • Я. Ю. Дементєєва Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4527-4043
  • Л. Ю. Андрусенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3676-7679
  • О. Ю. Мухіна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1815-1988
  • Н. П. Чепурна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пірогова, 9, м. Київ, 01601, Україна https://orcid.org/0000-0001-6137-1460
Ключові слова: полігони ТПВ, важкі метали, герпетобіонтні безхребетні, біоіндикація

Анотація

Мета. Визначити ступінь забруднення біотичної складової екосистеми полігонів твердих побутових відходів Харківщини за допомогою чутливих до антропогенних змін герпетобіотних членистоногих.

Методи. Видовий склад герпетобіонтів визначено методом пасток Барбера. Трапляємість видів оцінена за методикою А. В. Селіховкіна. Методом атомно-абсорбційної спектрометрії визначено вміст важких металів (Pb, Cd, Cr, Ni) у отриманій від герпетобіонтів золі.

Результати. Дослідження є першою ланкою вивчення питання акумуляції важких металів комахами, як складової трофічних ланцюгів. Визначено видовий склад герпетобіонтних членистоногих – 21 вид з 15 родин. На території Роганського полігону 15 видів з 12 родин, а Дергачівського –12 видів з 8 родин. Проведено зонування території за ступенем трансформації ландшафту та визначено структуру розміщення видового складу герпетобіонтів відповідно до зон. Визначено основні закономірності зональної диференціації видів на техногенно порушених територіях.

В результаті оцінки трапляємості видів на досліджуваних територіях виокремлено 7 домінантних видів на двох полігонах, в організмах яких визначено вміст важких металів. Визначено, що ландшафтні умови та екологічна ситуація впливає на видовий склад герпетобіонтної фауни прямим чином, що стверджує монодомінантність видів на обох полігонах.

Висновки. Зональне розміщення та чисельність дослідженої фауни на двох полігонах відрізняється, що свідчить про високу чутливість її до різних умов середовища. Кількісні показники важких металів в організмах членистоногих свідчать про потенційну безпеку цих тварин на полігонах ТПВ для їх консументів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Я. Ю. Дементєєва, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна

аспірантка кафедри зоології природничого факультету

Л. Ю. Андрусенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна

студентка кафедри зоології природничого факультету

О. Ю. Мухіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології природничого факультету

Н. П. Чепурна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пірогова, 9, м. Київ, 01601, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології факультету природничо-географічної освіти та екології

Посилання

Buts Yu. & Nekos, A. (2012). Environmental hazards for the geosystems’ components on testing grounds for municipal solid waste (research on heavy metal concentrations in components of geosys-tems). Retrieved from https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_16/16_7.pdf (In Ukrain-ian).

Polishchuk, A., Antonyak, H., Lesiv, M., Giletska, I. & Panchenko, V. (2020). Accumulation of heavy metals in several plant species in the city of Lviv. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.42 (In Ukrainian).

Boychuk, Y. D. (2007). Тheoretical principles of entomobioindication . Retrieved from https://www.zoology.dp.ua/z_07_135.html (In Ukrainian).

Konovalova, O. N., Popova, L. F., Filippov, B. Y., (2013). Soil Invertebrates as Bioindicators of Technological Impact on the Ecosystem of Arkhangelsk Retrieved from http://www.jbks.ru/archive/issue-3/article-18. (In Russian).

Azimov, O. T., Trofymchuk, O. M., Kuraeva, I. V., Karmazinenko, S. P. (2019). Estimations of heavy metals in soils and different landscape components ithin the municipal solid waste disposal areas. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.5-17 (In Ukrainian).

Babushkina, R.O., Matsko, P.V., Yemelianova, T.A. (2019). Research on the level of contamination of soils in Kherson Oblast in the places of unauthorized dumps of industrial wastes. Retrieved from http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/105_2019/38.pdf (In Ukrainian).

Krivitskaya, I. A. (2017). Ecotoxicological assessment of soil quality in Mariupol. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhb_2017_29_24. (In Ukrainian).

Buzina, I. M. (2012). Research of soil condition in the conditions of technogenesis installation. Re-trieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2012_2%281%29__34 (In Ukrainian).

Stalіnska, I.V. (2016). Some Aspects of Ecological Safety in the System "Municipal Solid Waste – En-vironment – Human Health" (In Ukrainian).

Selikhovkin, A.V. (2011). Dynamics of species diversity of microlepidoptera complexes in the pollu-tion indicator Retrieved from https://catalog.belstu.by/catalog/books/doc/45785 (In Russian).

Khavezov, I., Tsalev, D. (1983). Atomic absorption analysis. - L .: Chemistry, 1983. - 144p. (In Russian).

Golovko, N., Golovko, T., Gelikh, А. (2018). Investigation of heavy metals battery in the soft body of the freshwater mussels of Genus Anodonta. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-5-6 (In Ukrainian).

Nechitaylo, L. Ya. (2019). The content оf Cadmium And Zinc in the ecosystem of ciscarpathian region and the impact of Cadmium intoxication on the trace element status of the body of experimental ani-mals https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i4.9797 (In Ukrainian).

Buts Yu, Asotskyi V, Kraynyuk O., Ponomarenko R., Kalynovsky A., (2020). Geoecological analysis of the impact of anthropogenic factors on outbreak of emergencies and their prediction. Journ. Geol. Geograph. Geoecology https://doi.org/10.15421/112004 (In English)

Опубліковано
2021-06-03
Як цитувати
Дементєєва, Я. Ю., Андрусенко, Л. Ю., Мухіна, О. Ю., & Чепурна, Н. П. (2021). Вміст важких металів в організмах герпетобіонтних членистоногих тварин на території полігонів твердих побутових відходів міста Харкова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (24), 117-125. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-10