Оцінка еколого-географічного стану басейнової системи озера Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи)

  • В. О. Мартинюк Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0002-8654-3510
  • С. В. Андрійчук Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0001-6553-1855
Ключові слова: озеро, еколого-географічна оцінка, донні відклади, природний аквальний комплекс, аквафація, акваурочище, природно-заповідний фонд

Анотація

Актуальність. Наявна інформація про конкретні озера об'єктів ПЗФ, перш за все місцевого значення, обмежується короткою інформацією, що не йде на користь розвитку заповідної справи та спонукає до еколого-географічним пошуків озер або озерно-басейнових систем.

Мета. Здійснити оцінку еколого-географічного стану басейнової системи оз. Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи) для кадастрових потреб об’єктів ПЗФ Поліського регіону України.

Методи. Регіональної конструктивно-географічної лімнології, ландшафтно-лімнологічного аналізу, ґрунтово-геохімічного профілювання озерних водозборів, ГІС-картографічного моделювання.

Результати. Представлено у вигляді картографічної моделі просторово-типологічну структуру земельних угідь водозбору оз. Стрільське й обґрунтовано його геоекологічний стан, батиметричної карти озера та морфолого-морфометричних і гідрологічних розрахунків ОБС. Проаналізовано гідрохімічні параметри озера за блоком показників сольового складу, трофо-сапробіологічних характеристик та речовин токсичної дії. Здійснено оцінку літологічного складу та потужності донних відкладів озера, побудовано графіки радіальної міграції хімічних елементів і сполук на одній із зондувальних точок й обґрунтовано якісний склад озерного сапропелю. Із застосуванням ГІС-технологій побудовано ландшафтну карту природно-аквального комплексу оз. Стрільське та здійснено ландшафтометричну оцінку його морфологічної будови. Виявлено перевищення ГДК у воді озера в 1,7 рази за хімічним споживанням кисню, в 1,6 рази за біологічним споживанням кисню, у 2 рази за залізом загальним. Озерна улоговина на 65,7% заповнена донними відкладами, які представленні в основному органо-залізистим сапропелем.

Висновки. Басейнова система у минулому зазнала антропогенних трансформацій у результаті меліоративного природокористування, що обмежило частку поверхневого стоку в озеро. Найбільшого антропогенного навантаження зазнають літоральні аквальні фації озера, що пов’язано з рекреаційною діяльністю сезонно функціонуючої бази відпочинку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. О. Мартинюк, Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне, 33028, Україна

кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму, психолого-природничий факультет

 
С. В. Андрійчук, Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне, 33028, Україна

аспірант кафедри екології, географії та туризму, психолого-природничий факультет

Посилання

Nature Reserve Fund of Ukraine. (2020). Retrieved from http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html (in Ukranian).

Krainiukov, O. M. & Timchenko, V. D. (2019). Methodological principles of the construction geogra-phy on the study of the state and protection of natural landscapes. Man and environment. Issues of ne-oecology. 31, 6-15. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-01 (in English).

Kovalchuk, I. P. & Martyniuk, V. O. (2016). Constructive and geographical studies of lake-basin systems for the needs of sustainable nature management. Ukrainian geography: modern challenges. Coll. science works in 3-ree v. K .: Print-Service, vol. 2, 128-130. (in Ukranian).

Grodzinski, M. D. (2005). Understanding Landscape : Place and Space : Monograph. In 2 vol. K .: Publishing and Printing Center «Kyiv University», Vol. 2. 503. (in Ukranian).

Anisimov, S. V. (2016). Rationale selection of local areas for placing small recreational facilities. Man and environment. Issues of neoecology. 1-2(25), 70-76. Retrieved from Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6316 (in Russian).

Maksymenko, N. V. & Klieshch, A. A. (2017). Directions for optimization of natural resource use in environmental management for local areas. Dniprop. Univer. bulletin, Geology, geography. 25(2), 81-88. URL: https://doi.org/10.15421/111722 (in Ukranian).

Il’in, L. V. (2008a). Limnocomplexes of Ukrainian Polesia : Monograph: In 2 t. T. 1: Spatial and geographical bases of research and regional patterns. Lutsk : RVV “Vezha” VNU im. L. Ukrainka. (in Ukranian).

Il’in, L. V. (2008b). Limnocomplexes of Ukrainian Polesia: Monograph: In 2 t. T. 2: Regional features and optimization. Lutsk : RVV “Vezha” VNU im. L. Ukrainka. (in Ukranian).

Hromyk, O. M. (2020). Radiological assessm ent of reservoirs in Volyn region that is under radioactive contamination. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (22), 43-53. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-22-04 (in Ukranian).

Zubkovych, I.V. (2020). Peculiarities of the geoecological state of the Ozeryanske lake basin system (Volyn Polesie). Man and environment. Issues of neoecology. 1(33), 34-47. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-03 (in Ukranian).

Muzychenko, O. S. & Lavrynyuk, Z. V. (2016). Environmental status and use of recreational resources lakes Velymche and Somyne Volyn region. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (15), 67-74. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/7896 (in Ukranian).

Fesyuk, V., Ilyin, L., Moroz, I. & Ilyina, O. (2020). Environmental assessment of water quality in vari-ous lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series « Geology. Geography. Еcоlogy». 52, 236-250. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-17 (in English).

Tikhomirov, O. A. (2010). Structural transformation of aquatic complexes of a lowland reservoir. Bulletin of Moscow University. Series 5. Geography. 1, 44-49. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-struktury-akvalnyh-kompleksov-ravninnogo-vodohranilischa (in Russian).

Koff, T., Vandel, E., Marzecová, A., Avi, E. & Mikomägi, A. (2016). Assessment of the effect of anthro-pogenic pollution on the ecology of small shallow lakes using the palaeolimnological. Estonian Jour-nal of Earth Sciences. 65, 4, 221-233. https://doi.org/10.3176/earth.2016.19

Pasztaleniec, A. & Kutyła, S. (2015). The Ecological Status of Lakes in National and Landscape Parks: Does the Location of a Lake and Its Catchment within a Protected Area Matter? Pol. J. Environ. Stud. 24(1), 227–240. DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/24926

Czarnecki, A., Luc, M. & Lewandowska-Czarnecka, A. (2006). Ecological capacity measurements as useful tools of planning land management in a lake district: Iława Landscape Park case study. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 98, 295-304. https://doi.org/10.2495/eeia060291 (in English).

Reynauda, A. & Lanzanova, D. (2017). A Global Meta-Analysis of the Value of Ecosystem Services Provided by Lakes. Ecological Economics. 137, 184-194. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.03.001 (in English).

Kovalchuk, I. P., & Martyniuk, V. A. (2015). Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine. Geography and Natural Resources. 36, 3, 305–312. https://doi.org/10.1134/S1875372815030117 (in English).

Lyko, D. V., Martyniuk, V. O., Lyko, S. M., Portuxaj, O. I. & Zubkovych, I. V. (2019). The method of soil-geochemical catheters in studies of watersheds of Volyn Polesia. Monograph ; Rivne State Univer-sity of Humanities. Rivne : О. Zen. (in Ukranian).

Andriichuk, S. V. & Martyniuk, V. O. (2020). The basin and landscape model of an assessment of the geoecological condition and lake protection (on the example of hydrological reserve «Ozertsia»). Actual scientific research in the modern world. Magazine. Pereyaslav, 5(61), 4, 6-15. Retrieved from https://iscience.in.ua/arkhyv/2020 (in Ukranian).

Martyniuk, V. A. (2018). The model of geoecological condition of the lake-basin system. Vesnik of Brest University. Series 5. Chemistry. Biology. Sciences about Earth. 2, 108–116. Retrieved from http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu (in Russian).

Martyniuk, V. О., Zubkovych, I. V. (2017). Landscape-geographical model of ecological passport of basin system of Ozertse lake (Volyn Polissia). Man and environment. Issues of neoecology. 28(3-4), 29-39. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-28-03 (in Ukranian).

On approval of the Regulations on the hydrological natural monument of national importance «Lake Strilske». Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine dated November 28, 2011, N 481. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/FIN71346 (in Ukranian).

Gryshchenko, Yu. M. (Ed.). (2008). Nature Reserve Fund of Rivne Region. Rivne : Volyn charms, 2016. (in Ukranian).

The list of fishery standards for maximum permissible concentrations (MPC) and tentatively safe levels of exposure (TSLE) of harmful substances for water bodies of fishery importance. (1999). Moscow: VNIRO Publishing House. (in Russian).

Technical conditions. TС 10.11.860-90 «Sapropel fertilizers». (1990). Retrieved from http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/490/info/175606/ (in Russian).

Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Мартинюк, В. О., & Андрійчук, С. В. (2021). Оцінка еколого-географічного стану басейнової системи озера Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (24), 31-46. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-03