Геоекологічна оцінка структури землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади

  • Л. П. Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 https://orcid.org/0000-0003-0944-1905
  • І. Р. Кузик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 https://orcid.org/0000-0002-4491-1071
Ключові слова: землекористування, децентралізація, геоекологічна оцінка, антропогенне навантаження, екологічна стабільність

Анотація

Мета. Оцінити структуру землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади та обґрунтувати пріоритетні напрямки її оптимізації.

Методи. Описовий, порівняльно-географічний, геоінформаційний, статистичний, математичний, геоекологічний аналіз та оптимізаційне моделювання. Також, під час дослідження використано спеціальні методи для визначення антропогенного навантаження, коефіцієнтів екологічної стабільності та антропогенної трансформації території Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади.

Результати. Проаналізувавши структуру землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади, встановлено, що частка природних угідь в її межах складає лише 32,5%. Основними геоекологічними проблемами землекористування Тернопільської міської громади є розбалансованість структури земельних угідь, відсутність генеральних планів сільських населених пунктів і територіальних меж, не проведена інвентаризація та нормативно грошова оцінка земель. Коефіцієнт антропогенної перетвореності території Тернопільської територіальної громади становить 6,7, що відповідає категорії сильно перетворених ландшафтів. Коефіцієнт екологічної стабільності складає 0,28, територія характеризується як екологічно не стабільна із балом антропогенного навантаження 3,22. Проведена геоекологічна оцінка структури землекористування території Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади, засвідчила необхідність оптимізації структури земельних угідь та впровадження ефективних науково обґрунтованих заходів.

Висновки. Для виправлення і покращання ситуації, приведення території Тернопільської міської територіальної громади до екологічної стабільності, необхідно реалізувати ряд оптимізаційних заходів. Зокрема, у статті розроблено оптимізаційну модель землекористування Тернопільської міської громади, яка передбачає скорочення орних земель на 18%, збільшення лісистості на 12% та доведення частки природних угідь до оптимального показника 50%. Реалізація такого підходу потребує зміни цільового призначення окремих земельних ділянок та організацію їх ландшафтно-адаптоване використання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. П. Царик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

І. Р. Кузик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027

аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Посилання

Decentralization. Official site. Retrieved from http://decentralization.gov.ua (in Ukrainian).

Ternopil investmen passport, 2019. Retrieved from https://ternopilcity.gov.ua/app/webroot/files/Investment_passport_Ternopil_2019-09052019%2008%20-%2005%20-2019.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, L., Yankovs'ka, L., Tsaryk, P., Novyts'ka, S., Kuzyk, I. (2020). Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 29, 196-205. https://doi.org/10.15421/112018

Order of the Cabinet Ministers of Ukraine dated 31.01.2018 №60. «Issues of transfer of state-owned agricul-tural land plots to communal ownership of united territorial communities». Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peredachi-1(In Ukrainian).

Kostyshyn, O.О. (2015). Land management in a decentralized environment. Proceedings of the ІІ International Scientific and Practical Conference: The Development of the Economic System in the Conditions of Globalization. Poltava. 68-70 (In Ukrainian).

The Program of development of land relations of the Ternopil city territorial community for 2019-2022. Retrieved from https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/25536.html (in Ukrainian).

Tretyak, A. (2016). Institutional Measures to Improve the Efficiency of Land Use Management Planning Management of Territorial Communities within the Territories of Village (Village, City) Councils. Retrieved from https://dea.edu.ua/img/source/Doc/22.12.2015.ppt (In Ukrainian).

Melnyk, D.M., Dorosh, O.S. & Sviridova, L.A. (2016). Reforming of the land management system under authority of decentralization. Land management, cadastre and land monitoring, (1–2), 16–25. Retrieved from http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/download/7196/6981 (In Ukrainian).

Novakovskyi, L. &. Novakovska, I. (2019). Formation of land-use of joint territorial communities at the second stage of decentralization of authority. Bulletin of Agricultural Science. №2 (791). 5-15. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201902-01 (In Ukrainian).

Belaya, I.S. (2020). Socio-economic features of land use in the conditions of formation of united territorial communities. Proceedings of the International scientific-practical conference: Administrative-territorial vs Economic-spatial Borders of Regions?. KNEU. 355-358. Retrieved from https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/33453/atepkr_20_73.pdf?sequence=1&isAllowed=y (In Ukrainian).

Zastavetska, L. (2015). Problems of implementation of administrative-territorial reform in Ukraine. Proceedings of All-Ukrainian conference with the participation of foreign scientists dedicated to the 70th anniversary of the Department of Economic and Social Geography of the Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, LNU. 98-10. (In Ukrainian).

Oliynyk, Ya.B. & Ostapenko, P.O. (2016). The Formation of Amalgamate Territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, Threat. Ukrainian Geographic Journal, 4, 37-44. https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037 (In Ukrainian).

Lazarieva, O. (2019). Potential of the use of the landed resources of the incorporated territorial communities. Problems of system approach in economy, (5(73)), 31-36. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-28 (In Ukrainian).

Kuzyk, I. (2018). Geoecological problems of land use of the combined territorial communities of Ternopil region. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1, 196-201. Retrieved from http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/30.pdf (In Ukrainian).

Klieshch, A.A., Maksymenko, N.V. & Ponomarenko, P.R. (2017). Territorial structure of the land use of Kharkiv city. Man and environment. Issues of neoecology, (1-2(27)), 23-34. Retrieved from http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/109771/104811 (In Ukrainian).

Materials of the report of the Main Department of the State Geocadastre in Ternopil region (form 6-land) as of 01.01.2016 (in Ukrainian).

Shyshchenko, P.G. (1988). Applied physical geography. Kyiv: Vishha shkola (In Russian).

Bidilo, M.I., Maslennikova, V.V. & Gorbatova, L.V. (2016). Land use forecasting: a method. instructions for laboratory work on the topic: «Analysis and forecasting of land use». Kharkiv: KhNAU (in Ukrainian).

Odum, Y. (1986). Ecology. Moscow: Myr (In Russian).

Grodzynskyi, M.D. (2005). Cognition of the landscape, place and space.Monograph in 2 vol. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center (In Ukrainian).

Tsaryk, L.P. (2008). Environmental priorities of landscape and ecological optimization of the territory of Podillya. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1 (23), 199-205 (In Ukrainian).

Order of the Cabinet Ministers of Ukraine dated 12.06.2020 №724-р «About definition of the administrative centers and the statement of territories of territorial communities of the Ternopil region». Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-a724r (In Ukrainian).

Strategic plan for the development of the Ternopil city territorial community until 2029. Retrieved from https://ternopilcity.gov.ua/strategichni-ta-programni-dokumenti/plan-strategichnogo-rozvitku-mista-ternopolya-do-2025-roku/18938.html (In Ukrainian).

Kuzyk, I. (2018). Balanced land use is a priority area of sustainable development of the city of Ternopil. Proceedings of the International scientific-practical conference: Urban Development Strategy: Youth and Future (innovative elevator). Kharkiv: O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 53-55 (In Ukrainian).

Maksymenko, N. (2012). Landscape planning as a method of territory’s ecological acсomplishment. Prob-lems of Continuous Geographical Education And Cartography, 16, 65-68. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/4112/3698 (In Ukrainian).
Опубліковано
2020-11-21
Як цитувати
Царик, Л. П., & Кузик, І. Р. (2020). Геоекологічна оцінка структури землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (23), 30-40. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-03