Протиерозійна оптимізація території аграрних господарств на прикладі Харківської області, Україна

  • A. V. Kruhlov ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» https://orcid.org/0000-0003-2663-0935
  • V. P. Kolyada ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» https://orcid.org/0000-0003-2682-5687
  • A. O. Achasova ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» https://orcid.org/0000-0002-6294-2445
  • P. G. Nazarok ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» https://orcid.org/0000-0002-4655-0679
  • N. V. Shevchenko Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0003-4915-1435
Ключові слова: водна ерозія, ГІС, змив ґрунту, магніторозвідка, моделювання водної ерозії, оптимізація землекористування,, сівозміни

Анотація

Мета. Показати послідовність дій по протиерозійній оптимізації структури землекористування на прикладі агропідприємств Харківської області та подальші шляхи підвищення її ефективності.  Методи. Картографічні, статистичні,  геоінформаційного аналізу, математичного моделювання, магніторозвідка. Результати та висновки. Показаний приклад протиерозійної оптимізації землекористування на основі математичного моделювання потенційного змиву ґрунту за різних умов землекористування для трьох типових фермерських господарств Харківської області (Україна). Моделювання проводили за моделлю Ц. Мірцхулави із використанням цифрових моделей рельєфу в середовищі ArcGIS. Використання ГІС для проведення моделювання та візуалізації результатів дозволяє виділити найбільш ерозійно небезпечні ділянки та здійснити індивідуальний підбір сівозмін для кожного господарства. Виявлена в результаті моделювання потенційна загроза ерозії може бути попереджена за допомогою організаційних та агротехнічних заходів, що потребує від господарства мінімальних економічних витрат. Запропоновано шляхи перевірки ефективності агролісомеліоративних заходів з застосуванням методів та засобів магніторозвідки. Висновки. Протиерозійна оптимізаціяземлекористування дозволяє досягти допустимих значень змиву ґрунту на всіх полях  досліджених господарств. При цьому втрати ґрунту зменшуються, залежно від початкового рівня небезпеки та ступеня трансформації сівозміни від 10 % на схилах до 1,5º, до 4,2 разів на ускладнених ділянках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

A. V. Kruhlov, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

кандидат геологічних наук

V. P. Kolyada, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

кандидат сільськогосподарських наук

A. O. Achasova, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

кандидат біологічних наук

N. V. Shevchenko, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015). Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Land Degradation Neutrality Target Setting – A Technical Guide. (2016). Available at:https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/LDN%20TS%20Technical%20Guide_Draft_English.pdf

Lynden, G. W. J. van.(1997). Guidelines for the Assessment of Soil Degradation in Central and Eastern Europe (Soveur Project). Wageningen : ISRIC. 22 .

Balyuk, S.A., Medvedyev, V.V., Miroshnychenko, M.M. (Ed.) (2018). Koncepciyi dosyagnennya nejtral`nogo rivnya degradaciyi zemel` (g`runtiv) Ukrayiny` [Conceptions of achieving a neutral level of land degradation (soil) of Ukraine]. Kharkiv: FOP Brovin O.V. (in Ukrainian)

Titenko, G. V., Medvedev, V. V. (2018). Rol` g`runtovogo pokry`vu v opty`mizaciyi social`noyi polity`ky` Ukrayiny` [The role of soil cover in optimizing the social policy of Ukraine]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 18, 14-21. (in Ukrainian)

Kil`kist` sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv i ploshha sil`s`kogospodars`ky`x ugid` u yixn`omu kory`stuvanni stanom na 1 ly`stopada 2017 roku za regionamy`[The number of agricultural enterprises and the area of agricultural land in their use as of November 1, 2017 by regions]. Available at:http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Kucenko, M.V. (2014) Kompleksna prostorova opty`mizaciya struktury` sil`s`kogospodars`ky`x ugid`: regional`ny`j riven` [Integrated spatial optimization of the structure of agricultural land: regional level Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», (1104(10)), 99-105. (in Ukrainian)

Kolyada, V. P., Shevchenko, M. V., Kruhlov, O. V. Et all. (2018). Proty`erozijna opty`mizaciya zemlekory`stuvannya sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv: lokal`ny`j riven` [Anti-erosion optimization of land use of agricultural enterprises: local level.] Man and environment. Issues of neoecology, (1-2 (29)), 57-63. (in Ukrainian)

Nazarok, P.G., Kruglov, O.V., Kucenko, M.V. ta in. (2015). Do py`tannya kartografuvannya yerozijny`x procesiv [On the mapping of erosional processes]. Bulletin of Agricultural Science, 9, 63-68. (in Ukrainian)

Menshov, O., Kruglov, O., Sukhorada, A. (2012) Informational content of the soil magnetism indicators for solving agrogeophysical and soil science tasks. Scientific Bulletin of the National mining University. 3, 7-12.

DSTU 7904:2015. (2016) Yakist` g`runtu. Vy`znachennya potencijnoyi zagrozy` eroziyi pid vply`vom doshhiv. [The quality of the soil. Determination of the potential threat of erosion under the influence of rain]. Official edition, Kyiv, 12. (in Ukrainian)

Vadyuny`na, A.F., Korchagy`na, Z.A. (1986) Metodi y`ssledovany`ya fy`zy`chesky`x svojstv pochv [The methods for studying the physical properties of soils]. Moscow: Agropromy`zdat, 416. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Metody`chny`x rekomendaciyi shhodo rozroblennya proektiv zemleustroyu, shho zab-ezpechuyut` ekologo-ekonomichne obg`runtuvannya sivozminy` ta vporyadkuvannya ugid (2013). [On approval of the Methodological recommendations for the development of land management projects that provide ecological and economic rationale for crop rotations and farmland management]. Order of State Agency of Land Resources of Ukraine.02.10.2013 № 396. Land Bulletin. 10, 52 - 63. (in Ukrainian)

Morgun, F.T., Shy`kula, N.K., Tarary`ko, A.G. (1988). Pochvozashhy`tnoe zemledely`e. [Soil-protecting agriculture]. Kiyv, 256. (in Ukrainian)

Menshov, О., Kruglov, O., Vyzhva, S. (2018). Magnetic methods in tracing soil erosion, Kharkov Region, Ukraine. Studia Geophysica et Geodaetica. 62. 681-696, doi: 10.1007/s11200-018-0803-1-681

Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Kruhlov, A., Kolyada, V., Achasova, A., Nazarok, P., & Shevchenko, N. (2019). Протиерозійна оптимізація території аграрних господарств на прикладі Харківської області, Україна. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (20), 135-143. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-13