Аналіз техногенного навантаження на повітряний басейн окремих промислово-міських агломерацій Східної України (на прикладі міста Дніпро)

  • А. В. Чугай Одеський державний екологічний університет https://orcid.org/0000-0002-8091-8430
  • О. І. Чернякова Одеський державний екологічний університет https://orcid.org/0000-0002-5221-6001
  • Ю. В. Базика Одеський державний екологічний університет
Ключові слова: оцінка якості, атмосферне повітря, модуль навантаження, забруднююча речовина

Анотація

Мета. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Дніпро в сучасних умовах і техногенного навантаження на повітряний басейн Дніпропетровської області. Методи. Статистичні. Результати. Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в 4 рази більше викидів від пересувних джерел. Максимальні значення викидів забруднюючих речовин відзначаються для підприємств переробної і добувної галузі. Виконано оцінку рівня забруднення атмосферного повітря м. Дніпро. За період дослідження відзначається збільшення рівня забруднення м. Дніпро. До речовин, по яких постійно якість атмосферного повітря не відповідає нормативам, відносяться пил, діоксид азоту і формальдегід. Рівень забруднення атмосферного повітря можна класифікувати як «забруднений» – як «сильно забруднений». Розраховано модуль техногенного навантаження на повітряний басейн Дніпропетровської області і м. Дніпро. Показник техногенного навантаження по Дніпропетровській області від стаціонарних джерел значно перевищує цей же від пересувних. У м. Дніпро рівень техногенного навантаження на порядок перевищує відповідний у області. Це свідчить про значний рівень техногенного навантаження на повітряний басейн м. Дніпро саме від стаціонарних джерел. При цьому обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по області порівняно з м. Дніпро на порядок вище, а площа області – на два порядки. Відзначено зменшення рівня техногенного навантаження на повітряний басейн Дніпропетровської області в цілому. Висновки. Дніпропетровська область відноситься до регіонів зі значним промисловим потенціалом. Першочерговими завданнями щодо покращення стану повітряного басейну є розробка заходів щодо зменшення обсягів викидів від стаціонарних джерел, а також оптимізація системи моніторингу з метою визначення переліку пріоритетних забруднюючих речовин

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. В. Чугай, Одеський державний екологічний університет

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti za 2016 rik.(2017).[ Regional report on the state of the environment in Dnipropetrovsk region for 2016]. Dnipro, 246 [In Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2015 rotsi. (2017). [National report on the state of the environment in Ukraine in 2015]. Kyiv, 308 [In Ukrainian].

Tymoshenko, L.V. (2013).Upravlinnia rivnem zabrudnennia atmosfernoho povitria peresuvnymy dzherelamy u promyslovomu misti [Management of the air pollution level by mobile sources in an industrial city]. Ekonomichnyi visnyk, 3, 121 – 129 [In Ukrainian].

Levchuk, K.O., Volosova Ye.R. (2015). Ekolohichni problemy Dnipropetrovshchyny [Ecological problems of the Dnipropetrovsk region]. Naukovi pratsi. Ser. «Tekhnohenna bezpeka. Radiobiolohiia», 261 (249), 161 – 166 [In Ukrainian].

Polishchuk, S.Z., Demydenko, A.S., Balychev, I.I., Kovalenko, Ye.O. (2015). Analiz vplyvu statsionarnykh ta peresuvnykh dzherel zabrudnennia na stan atmosfernoho povitria m. Dnipropetrovska [Analysis of the influence of stationary and mobile sources of pollution on the state of atmospheric air in the city of Dnipropetrovsk]. Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye, 84, 167 – 171 [In Ukrainian].

Krynychna, I.P., Kostenko, V.O. (2017). Priorytety rehionalnoi polityky u sferi ekolohichnoi bezpeky Ukrainy (na prykladi Dnipropetrovskoi oblasti) [Priorities of regional policy in the field of environmental safety of Ukraine (for example, Dnipropetrovsk region)]. Derzhavne budivnytstvo, 1. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/2/01.pdf (data zvernennia: 17.11.2018 r.). [In Ukrainian].

Biliaiev, M.M., Rusakova, T.I. (2018). Kompiuterna otsinka rivnia zabrudnennia atmosfernoho povitria pid diieiu tekhnohennykh dzherel [Computer estimation of the level of pollution of atmospheric air under the influence of technogenic sources]. Zbirnyk naukovykh prats NSU, 54, 337 – 344 [In Ukrainian].

Kaspiitseva,V.Iu. (2017). Otsinka i prohnoz yakosti atmosfernoho povitria na rehionalnomu rivni [ Assess-ment and forecast of the quality of atmospheric air at the regional level ]. Kiev National University of Civil Engineering and Architecture. Kyiv. 24 [In Ukrainian].

Polonska, A.Ie., Prystavka, P.O. (2007). Model tekhnohennoho vplyvu na povitriane seredovyshche za vykorystanniam HIS «AirNorm» [Model of technogenic influence on the air environment using GIS «Air-Norm» ]. Matematychne modeliuvannia, 1 (16). 83 – 85 [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2013 rik. (2014). [Ecological passport of Dnipropetrovsk region for 2013]. Dnipro, 138 [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2014 rik. (2015). [Ecological passport of Dnipropetrovsk region for 2014]. Dnipro, 229 [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2015 rik. (2016). [Ecological passport of Dnipropetrovsk region for 2015]. Dnipro, 229 [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2017 rik. (2018). [Ecological passport of Dnipropetrovsk region for 2017]. Dnipro, 287. Available at: https://www.slideshare.net/DIA_investment/ss-87975316 [In Ukrainian].

Bezuhlaia, E. Iu.(1989). Monytorynh sostoianyia zahriaznenyia atmosfery v horodakh [ Monitoring the state of atmospheric pollution in cities]. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 116 [In Russian].

Adamenko, O.M., Rudko, H.I. (1998). Ekolohichna heolohiia [Ecological geology]. Kyiv: Manuskrypt. 348. [In Ukrainian].

Elektronnyi resurs: Available at: http://old.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index.pdf

Опубліковано
2018-12-22
Як цитувати
Чугай, А., Чернякова, О., & Базика, Ю. (2018). Аналіз техногенного навантаження на повітряний басейн окремих промислово-міських агломерацій Східної України (на прикладі міста Дніпро). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (19), 75-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12048

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)