Впровадження Директив ЄС для вирішення проблеми азотного забруднення атмосферного повітря в Україні

  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0001-5980-1054
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0001-7543-7504
  • Н. В. Ковальова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-9710-0993
  • І. Є. Солтис Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: забруднення атмосфери, якість повітря, азотне навантаження, Директиви ЄС, моніторинг, агрогосподарча діяльність

Анотація

Мета. Аналіз вимог законодавства ЄС у вирішенні проблеми азотного навантаження на атмосферне повітря з урахуванням впровадження відповідних Директив ЄС в Україні за умовами Угоди про асоціацію з ЄС. Результати. Проведено огляд законодавчо-правової бази України та керуючих документів ЄС щодо якості атмосферного повітря, його моніторингу, контролю викидів, впровадженню запобіжних мір у відношенні до емісій азотовмісних сполук. Проаналізовано недоліки існуючої відповідної законодавчої бази в ЄС. Показано, що імплементація проаналізованих Директив в Україні гальмується внаслідок відсутності активних дій щодо гармонізації чинного та прийняття нового необхідного законодавства. Проведений аналіз стану національної законодавчої бази стосовно проблеми азотного навантаження показав, що вона зараз практично відсутня в Україні. Для ефективного  впровадження в Україні директив ЄС, які регламентують вимоги до якості атмосферного повітря, необхідно насамперед розробити відповідне національне законодавство, створити практично нову комплексну систему об’єктивного контролю та моніторингу вмісту азотних та інших сполук в атмосферному повітрі та емісій  від основних джерел. Запропоновано для підвищення обізнаності населення, науковців та користувачів проводити семінари з фермерами, представниками промисловості та населенням для підвищення свідомості щодо шляхів зі скорочення азотного навантаження на екосистеми та уникнення погіршення ситуації в найближчому майбутньому. Показано, що для успішного впровадження діючих керуючих документів ЄС і планування реальних заходів треба використовувати екосистемний підхід з урахуванням особливостей біогеохімічних циклів азоту в різних екосистемах з обов’язковим централізованим контролем спеціально створеної міжвідомчої Агенції, яка повинна забезпечувати комплексний підхід та до складу якої повинні бути залучені  представники різних міністерств та провідні вчені. Висновки. Запропоновано розробити дорожні карти щодо законодавчого забезпечення впровадження кожної з директив ЄС, які визначають вимоги до систем моніторингу і оцінки якості атмосферного повітря та емісії сполук азоту в атмосферу від різних джерел, насамперед з агросектору, транспорту та енергетики. Україна має потенційний шанс уникнути помилок ЄС та реалізувати впровадження з урахуванням сучасних знань про особливості біогеохімічних циклів азоту в різних екосистемах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р прир. наук

В. І. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук, с. н. с.

Н. В. Ковальова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. біол. наук

Посилання

Sutton, M.A., Howard, C.M., Erisman, J.W. et al. (2011). The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge. 664

Medinets ,S.V., Medinets, V.I., Moklyachuk ,L.I., Utlina ,K.B., Howard, L., Satton, M.A. (2017). Stvorennya sustemu otsinky azotnogo navantazhennya v baseyni Dnistra [Creation of nitrogen load assessment system in the Dniester Basin]. Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series Ecology, 16, 123-131. (In Ukrainian)

Kovalova ,N.V., Medinets ,V.I., Medinets ,S.V., Konareva, O.P., Soltys, I.E., Gazyetov, Ye.I. (2018). Trofichnyi status deltovykh ozer Dnistra u 2006-2017 [Trophic status of the Dniester deltaic lakes in 2006-2017]. Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series Ecology, 18, 30-41 (In Ukrainian)

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe.(2008). European Commission, 44

Directive 2010/75/EС of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). (2010). European Commission, 103

Directive (EU) 2016/2284/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC.(2016). European Commission, 44.

Vodna ramkova dyrektyva ES. (2006). [EU Water Framework Directive 2000/60/ЕС]. Kyiv. 240. (In Ukrainian).

Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC). (1991). European Commission, 8

Medinets, S.V., Medinets, V.I., Kovalova, N.V., Soltys, I.E. (2018). Analiz vymog dyrektyv ES schodo ih vy-korystannya u vyrishenni problem azotnogo zabrudnennya atmosfernogo povitrya [Analysis of the EU Directives requirements as to using them to resolve the issue of atmospheric air pollution with nitrogen]. Ecology, Environmental Protection and Sustainable Nature Management: Education-Science-Production-2018, 21th International Scientific and Practical Conference, Kharkiv National V.N.Karazin University, 150-153. ISBN 978-966-285-503-6 (In Ukrainian)

Ugoda pro assotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyei storony, ta Evropeiskim Soyuzom, Evropeiskim spivtovarystvom z atomnoi energii I yihnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony (2014). [Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part]. European Commission, 282. (In Ukrainian)

Information concerning the entry into force of the Association Agreement between EU and Ukraine. European Commission (2017). Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=uriserv:OJ.L_.2017.193.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:193:TOC

Okhorona dovkillya v Ugodi pro assotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES (2017). [Environmental protection in the Asociation Agreement between Ukraine and the EU]. Report of the Ukraine-EU Civil Community Platform, Brussels, Kyiv. 89. (In Ukrainian)

Constytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 25 lypnya 1991 No. 1264-XII «Pro okhoronu navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyscha». (1991). [Constitution of Ukraine: The Law of Ukraine of July 25, 1991 No. 1264-ХІІ «On Protection of the Environment»]. Gazette of the Supreme Council of Ukraine, 41, 546. (In Ukrainian)

Constytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16 zhovtnya 1992 No. 2707-ХІІ «Pro okhoronu atmosfernogo povitrya». (1992). [Constitution of Ukraine: The Law of Ukraine of October 16, 1992 No. 2707-ХІІ «On Protection of Atmospheric Air»]. Gazette of the Supreme Council of Ukraine, 50, 678. (In Ukrainian)

Minpryrody: Nakaz vid 27 chervnya 2006 No. 309 «Pro zatverdzhennya normatyviv granychnodopustymykh vykydiv zabrudnyuyuchyhk rechovyn iz statsionarnykh dzherel» (2006). [Ministry of environmental protection of Ukraine: Order of 27 June 2006 No. 309: On approval of limiting permissible emissions of pollutants from stationary sources]. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 1 August 2006 under No. 912/12786. 11. (In Ukrainian)

DSTU 4276-2004: Normy I metody vymiruyvannya dymnosti vidpratsyovanykh gaziv avtomobiliv z dyzelyamy abo gazodyzelyamy (2004). [State Standard of Ukraine 4276-2004: Norms and methods of smokiness measuring of the exhaust gasses from vehicles with diesel or gas-and-diesel engines]. Kyiv. (In Uktainian)

DSTU 4277-2004: Normy I metody vymiruyvann oksydu vugletsyu ta vuglevodniv u vidpratsyovanykh gazakh avtomobiliv z dvygunamy, scho pratsyuyut na benzyni abo gazovomu palyvi (2004). [State Standard of Ukraine 4277-2004: Norms and methods of measurement of carbon oxide and hydrocarbons content in exhaust gasses of vehicles running on petrol or gas]. Kyiv. (In Ukrainian)

GSTU 32.001-94: Vykydy zabrudnyuyuchykh rechovyn z vidpratsyovanymy gazamy teplovoznykh dyzeliv (zi zminamy vid 25.05.2015). (2015). [Industrial Standard of Ukraine 32.001-94: Emissions of pollutants with exhaust gasses from diesel locomotive engines (with amendments of 25.05.2015)]. Kyiv. 5. (In Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy: Postanova vid 9 bereznya 1999 No. 343 «Pro zatverdzhennya Poryadku organizatsiyi ta provedennya monitoryngu v galuzi okhorony atmosphernogo povitrya» (1999). [Cabiner of Ministers of Ukraine: Resolution of 9th of March 1999 No. 343 «On approval of Procedure for organization and performing of monitoring in the sphere of atmospheric air protection». Kyiv, 5. (In Ukrainian)

Minpryrody: Ekologichnyi monitoring dovkillya. Funktsionuvannya derzhavnoyi systemy monitoryngu dovkillya (publikatsiya vid 12 kvitnya 2017). (2017). [Ministry of environmental protection of Ukraine. Ecological monitoring of the environment. Functioning of the State environmental monitoring system (publication of April 12, 2017)]. Available at: https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html

Constytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 21 grudnya 2010 No. 2818-VI «Pro osnovni zasady (strategiyu derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020» (2010). [Constitution of Ukraine: The Law of Ukraine of December 21, 2010 No. 2818-VІ «On the main measures (strategy) of the State environmental policy of Ukraine for the period till 2020»]. Gazette of the Supreme Council of Ukraine, 26, 218. (In Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy: Rozporyadzhenny vid 25 travnya 2011 No. 577-r «Pro zatverdzhennya Natsionalnogo plany diy z okhorony navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyscha na 2011-2015» (2011). [Cabinet of Ministers of Ukraine: Order of May 25, 2011 No. 577-r «On approval of National Acton Plan on environmental protection for 2011-2015»]. Kyiv, 7. (In Ukrainian)

Minpryrody: Proekt Zakony Ukrainy «Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osnovni zasady (strategiyu derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020» (2017). [Ministry of Environmental Protection of Ukraine: Draft Law of Ukraine «On entering changes to the Law of Ukraine «On the main measures (strategy) of the State environmental policy of Ukraine for the period till 2020»]. Available at: https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/proekt_zakony_11_09_2017.pdf (In Ukrainian)

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air.(2004). European Commission, 14.

Kabinet Ministriv Ukrainy: Rozporyadzhenny vid 31 travnya 2017 No. 616-r «Pro shvalennya Kontseptsyi reformuvannya systemy derzhavnogo naglyadu (kontrolyu) u sferi okhorony navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyscha» (2017). [Cabinet of Ministers of Ukraine: Order of May 31, 2017 No. 616-r «On approval of the Concept of reformation of the State supervision (control) system in the sphere of environment»]. Kyiv, 7. (In Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy: Rozporyadzhenny vid 23 travnya 2018 No. 353-r «Pro zatverdzhennya planu zakhodiv schodo realizatsiyi Kontseptsyi reformuvannya systemy derzhavnogo naglyadu (kontrolyu) u sferi okhorony navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyscha» (2018). [Cabinet of Ministers of Ukraine: Order of May 23, 2018 No. 353-r «On approval of Action Plan for implementation of the Concept of reformation of the State supervision (control) system in the sphere of environment»]. Kyiv, 7. (In Ukrainian)

Minpryrody: Nakaz vid 30 lypnya 2001 No. 286 «Pro zatverdzhennya poryadku vyznachennya velychyn fonovykh kontsentratsiy zabrudnyuvalnykh rechovyn v atmosfernomy povitri» (2001). [Ministry of environmenta protection of Ukraine: Order of July 30, 2001 No. 286 «On approval of procedure of pollutants concentration background values determination in atmospheric air»]. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on August 15, 2001 under No.700/5891, 21. (In Ukrainian)

«Plan zakhodiv z vykonannya Ugody pro assotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyei storony, ta Evropeiskim Soyuzom, Evropeiskim Spivtovarystvom z atomnoyi energiyu I ihnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony» (2017). [«Action Plan for implementation of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part»]. Approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 25, 2017 No. 1106. Kyiv, 973. (In Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy: Postanova vid 25 zhovtnya 2017 No. 1106 «Pro vykonannya Ugody pro assotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyei storony, ta Evropeiskim Soyuzom, Evropeiskim Spivtovarystvom z atomnoyi energiyu I ihnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony» (2017). [Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of October 25, 2017 No. 1106 «On fulfilment of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part»]. Kyiv, 6. (In Ukrainian)

MVS: Nakaz vid 28 lyutogo 2018 No. 154 «Pro zatverdzhennya Poryadku zdiysnennya monitoryngu za vmistom mushyaku, kadmiyu, rtuti, nikelyu ta politsyklishnykh aromatychnykh vuglevodniv v atmosfernomu povitri» (2018). [Ministry of Home Affairs: Order of February 28, 2018 р. № 154 «On approval of Procedure of performing of monitoring of arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons content in atmospheric air»]. Kyiv, 8. (In Ukrainian)

Directive 2008/1/EС of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. (2008). European Commission, 22.

Minenergovugillya: Proekt «Natsionalnogo planu skorochennya vykydiv vid velykykh spalyuvalnykh ustanovok» (2017). [Ministry of energy and coal industry of Ukraine. Draft of «National Plan of decreasing of emissions from big incineration plants»]. Approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 8. 796-r. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245255506 (In Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy: Rozporyadzhennya vid 8 lystopada 2017 No. 796-r «Pro natsionalnyi plan skorochennya vykydiv vid velykykh spalyuvalnykh ustanovok» (2017). [Cabinet of Ministers of Ukraine: Order of November 8, 2017 No. 796-r «On the National Plan of decreasing of emissions from big incineration plants»]. Kyiv. 2. (In Ukrainian)

Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia emissions. UNECE (2015). United Nations Economic Commission for Europe, 32.

CLRTAP. Convention on long-range transboundary air pollution. (1979). United Nation Economic Commission for Europe, 7. Available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/ 1979.CLRTAP.e.pdf

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (2016). Technical guidance to prepare national emission inventories. EEA Report No 21/2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 28.

Decision 2012/10/EC. (2012). Adoption of Guidance document on national nitrogen budgets (ECE/EB.AIR/113/Add 1). European Commission. 1. Available at:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/Decision_2012_10.pdf

Ritson, C. and Harvey , D. (1997). The Common Agricultural Policy. CAB International. Wallingford, UK. 440.

Romstad, E., Simonsen, J. and Vatn, A. (1997). Controlling Mineral Emissions in European Agriculture: Economics, Policies and the Environment. CAB International. Wallingford. UK. 292.

Moklyachuk, L.I., Zhukorskyi, O.M. ta in. (2016). Metodychni rekomendatsiyi zi zkorotchennya vykydiv amiaku z silskogospodarskykh dzherel na osnovi Ramkovogo kodeksu nalezhnoyi silskogospodarskoyi praktyky zi skorochennya vykydiv amiaku EEK OON [Methodical Recommendations on ammonia emissions reduction from agricultural sources based on the Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia emissions UNECE]. Kyiv. 31. (In Ukrainian)

Medinets, S., Skiba, U., Rennenberg, H., Butterbach-Bahl, K. (2015). A review of soil NO transformation: associated processes and possible physiological significance on organisms. Soil Biology and Biochemistry, 80, 92-117. doi:10.1016/j.soilbio.2014.09.025

Medinets, S., Gasche ,R., Skiba, U. et al. (2017). The impact of management and climate on soil nitric oxide fluxes from arable land in the Southern Ukraine. Atmospheric Environment. 137, 113-126.

Medinets, S.V. Rezultaty atmosferno-khimicheskih issledovanij parnikovykh gazov N2O i CH4. (2014). [Mdinets S.V. Results of atmospheric-chemical study of the N2O and CH4 greenhouse gases]. Herald of Odessa National I.I.Mechnikov University. Series: Geography, 19, 3 (22), 79-87. (In Russian)

Rees, R. M., Augustin, J., Alberti, G., Ball, B. C., Boeckx, P., Cantarel, A., Castaldi, S., Chirinda, N., Chojnicki, B., Giebels, M., Gordon, H., Grosz, B., Horvath ,L., Juszczak, R., Klemedtsson, A. K., Klemedtsson, L., Medinets, S., Machon, A., Mapanda, F., Nyamangara, J., Olesen,J., Reay, D., Sanchez, L., Sanz Cobena, A., Smith, K. A., Sowerby, A., Sommer, M., Soussana, J. F., Stenberg, M., Topp, C. F. E., van Cleemput, O., Vallejo, A., Watson, C. A. and Wuta, M. (2013). Nitrous oxide emissions from European agriculture; an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments. Biogeosciences, 10, 2671–2682.

Sutton, M.A., Howard ,C. M., Nemitz, E. et al. (2015) Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems. European Commission. 212. Available at:http://cordis.europa.eu/docs/results/282/282910/final1-eclaire_final_report_one_file.pdf

UNEP-GEF Project International Nitrogen Management System (INMS). Available at: http://www.inms.international/

Опубліковано
2018-12-22
Як цитувати
Медінець, С., Медінець, В., Ковальова, Н., & Солтис, І. (2018). Впровадження Директив ЄС для вирішення проблеми азотного забруднення атмосферного повітря в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (19), 6-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12024

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)