ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК

  • В. Мучинов
Ключові слова: миграционна политика, Руска империя, Османска империя, Видински сан- джак, Крим, българска емиграция, реемиграция.

Анотація

В статията се проучва политиката на османската власт спрямо последната масова българска емиграция преди Освобождението на България – преселването на българи от Видинско и някои други райони от българските земи към южните владения на Руската империя през 1861–1862 г. Констатира се, че въпреки някои първоначални колебания, Високата порта предприема действия за максимално ограничаване на българската емиграция, а впоследствие полага усилия за завръщане на оцелелите български преселници обратно по родните им места. Анализират се причините за тази политика на османската власт, както и нейните последствия за българското национално развитие.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
Мучинов, В. (1). ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник, 8(8), 158-165. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.17