РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ УСТАШІВ (1930-ТІ – ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.)

  • О. Г. Гула
Ключові слова: усташі, НДХ, католицька церква, етнорелігійна уніфікація, радикальний націоналізм.

Анотація

У статті дослідженно роль та місце католицької церкви в усташській ідеології як на початку зародження організації, так і у проголошеній усташами 1941 р. Незалежній державі Хорватія (НДХ). Висвітлено зміну ставлення католицького кліру до усташської діяльності протягом 1930-х – першої половини 1940-х рр. Проаналізовано позицію церкви в питанні проведення етнорелігійної уніфікації в НДХ. На основі залучення до аналізу документів А. Степінаца доведено недоречність однозначного трактування місця та ролі церкви в політиці усташів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Omrčanin I. Croatia 1941-1945. – Washington D.C., 1988. – 432 p.; Jareb J. Pola stoljeća hrvatske politike 1895-1945. – Buenos Aires, 1960. – 180 s.

2 Novak V. Magnum crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (pretisak). – Beograd: Nova knjiga, 1986. – 1118 s.

3 Жутић Н. Римокатоличка црква и хрватство. Од илирске идеjе до великохрватске реализациjе. 1453–1941. – Београд: Институт за савремену историjу,1997. – 336 s.; Джуретич В. Развал Югославии: основные течения 1918–2003 гг. – М.: Кобекс интернешнл, 2003. – 650 с.

4 Matković H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. – Zagreb: Naklada Pavičić, 2002. – 332 s.; Krišto J. Sukob simbola: politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. – Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2001. – 445 s.

5 Dokumenti obrane u sudskom procesu protiv nadbiskupa Alojzija Stepinca // Fontes: Izvori za hrvatsku povijest. – Zagreb, 1996. – № 2. –S. 45–463.

6 Ривели М. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945. – М., 2011. – 224 с.

7 Barton D. Croatia 1941–1946. – URL: www.churchinhistory.org (дата звернення: 23.08.2015).

8 Jelić-Butić F. Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941 // Časopis za suvremenu povijest. – 1969. – Br. 1-2. – S. 59–60.

9 Ibid. – S. 60.

10 Hrvatski državni arhiv (далі – HDA) 0249 (GUS). – Glavni ustaški stan, кut. 1, Inv. br. 2592. GUS. Propisnik o zadaći, usrojstvu radu i smjernicama «Ustaša» – Hrvatskog oslobodilačkog pokreta (1941), str. 41.

11 Ibid, str. 42.

12 Ustav hrvatske revolucionarne organizacije – Ustasa. – URL: https://hr.wikisource.org/wiki/Ustav_hrvatske_revolucionarne_organizacije_Ustas (дата звернення: 23.08.2015).

13 Ривели М. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945. – С. 58.

14 Jelić-Butić F. Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941 // Časopis za suvremenu povijest. – 1969. – Br. 1–2. – S. 62.

15 Matković H. Na vrelima hrvatske povijesti. Dokumenti. – Zagreb: Golden marketing, 2006. – S. 323–326.

16 HDA 0249 (GUS). – Glavni ustaški stan. Inv. br. 2592. GUS. Propisnik o zadaći, usrojstvu radu i smjernicama «Ustaša» – Hrvatskog oslobodilačkog pokreta – 43 lis.

17 Ibid. – L. 41.

18 HDA. Banovina Hrvatska.F.155. Kabinet bana. Kut.1, inv.br. 14686/40.

19 HDA. Banovina Hrvatska.F.155. Kabinet bana. Kut.1, inv.br. 14686/40.

20 Ustaša. Dokumenti o ustaškom pokretu / Priredio P. Požar. – Zagreb: Zagrebačka stvarnost, 1995. – S. 119.

21 Ривели М. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945. – С. 57.

22 Там же. – С. 61.

23 Там же. – С. 62.

24 Matković H. Na vrelima hrvatske povijesti. Dokumenti. – Zagreb: Golden marketing, 2006. – S. 376–382.

25 Ривели М. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945. – С. 76.

26 Там же. – С. 27.

27 Novak V. Magnum crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (pretisak). – Beograd: Nova knjiga, 1986. – S. 621–622

28 Шкаровский М. Русская церковная эмиграция и деятельность Хорватской Православной Церкви в 1942–1945 гг. – URL: http://irpz.ru/science/743 (дата звернення: 23.08.2015).

29 Там же.

30 Там же.
Як цитувати
Гула, О. (1). РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ УСТАШІВ (1930-ТІ – ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.). Дриновський збірник, 8(8), 82-88. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.09