ПРУССКАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ ПОСЛЕ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1772–1806 ГГ.)

  • Р. Ковальчик
Ключові слова: католическая церковь, секуляризация, Фридрих II, капитализм.

Анотація

В статье рассматривается политика Фридриха II и его преемников – Фридриха Вильгельма II и Фридриха Вильгельма ІІІ, по отношению к католической церкви на землях, отошедших к Пруссии после разделов Речи Посполитой в 1772–1806 гг. Подчеркивается экономическое, цивилизационное и общественное значение реформ прусского государства, которые подорвали доминирующее влияние католического костела, ликвидируя при этом пережитки сословного государства и устанавливая капиталистические отношения в созданных на польских землях провинциях: Западной и Южной Пруссии, Новой Восточной Пруссии и Новой Силезии.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Zbiór materiałów do czasów Augusta III. Biblioteka Polska w Paryżu. Rskp. 27. – S. 186; Archi- wum Główne Akt Dawnych. Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego. Sygn. 62. – S. 35–37; Korbowicz A., Witkowski W. Ustrój i prawo na ziemiach polskich / A. Korbowicz, W. Witkowski. – Lu- blin, 1996. – S. 16–17; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 60; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza Prus w „polskich” prowincjach w latach 1772–1806 // Studia Humanistyczno. – Społeczne. – Kielce, 2015. – в печати

2 Archiwum Główne Akt Dawnych. Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego. Sygn. 62. – C. 35–37; Wąsicki J. Rozdawnictwo dóbr ziemskich w Prusach Południowych w latach 1796 – 1797 // Przegląd Zachodni. – 1955. – Nr. 3/4. – S. 698; Korbowicz A. Ustrój i prawo na ziemiach polskich / A. Korbowicz, W. Witkowski. – Lublin, 1996. – S. 16–17; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 59–60; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza Prus w „polskich” prowincjach w latach 1772–1806 // Studia Humanistyczno. – Społeczne. – Kielce, 2015. – в печати.

3 Wąsicki J. Rzesza i państwa niemieckie 1789–1815. – Poznań, 1982. – S. 60–62, 82, 84–85; Salomonowicz S. Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa. – Poznań, 1987. – S. 278; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 60.

4 Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 137–138.

5 Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 64

6 Archiwum Główne Akt Dawnych. Rada Ministrów i Stanu Księstwa Warszawskiego. Sygn. 215. – S. 233.

7 Собственная статистика на основе: Wąsicki J. Opisy miast polskich z lat 1793–94. – Cz. 2. – Poznań, 1962. – S. 587; Grossman H. Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810. – Warszawa, 1925. – S. 92–93; Puś W. Lata zaborów 1795–1918 // Łask. Dzieje miasta / Red. Józef Śmiałowski. – Łódź, 1998. – S. 174–175.

8 Kowalczyk R. Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX // Biuletyn Szadkowski. – T. 8. – Łódź-Szadek, 2008. – S. 133; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 64–65.

9 Salomonowicz S. Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa. – Poznań, 1987. – S. 155–156; Kowalczyk R. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. – Łódź, 2010. – S. 88.

10 Baumag P. Schlesien als eigenständige Provinz im altpreußischen Staadt (1740–1806) // Deutsche Geschichte im Osten Europas. Schlesien / Hrsg. Norbert von Conrads. – Berlin, 1994. – S. 389; Bussenius I. Ch. Die Preussische Vervaltung in süd und Neuostpreussen 1793–1806. – Heidelberg, 1960. – S. 283.

11 Puś W. Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914. – Łódź, 2001. – S. 11.
Як цитувати
Ковальчик, Р. (1). ПРУССКАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ ПОСЛЕ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1772–1806 ГГ.). Дриновський збірник, 8(8), 22-25. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.03