ЛИБЕРАЛЬНАЯ „ЦАНКОВИСТСКАЯ“ ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ СТАМБОЛОВИСТСКОГО РЕЖИМА 1887–1894 гг.: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • М. Л. Крютченко

Анотація

The article discusses the inner political situation in Bulgaria in the years 1887–1894, and also the analysis of the main activities of the political group of the Tsankovists during the S. Stambolov’s leadership. The author concludes that despite the establishment of Stambolov dictatorship, political activity of “moderate” liberals did not stop, but due to the emigration of its leaders had no significant effect on the political situation in Bulgaria.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Манолова, М. Парламентаризъмт в България (1879–1894). С., 1989, 238 с.; Николова, В. Политическите партии в България (1885–1918): общи черти и специфика. – В: Проблеми на новата и най-новата политическа история на България. С., 1991, с. 12–39; Саздов, Д. Многопартийната политическа система и монархическият институт в България (1879–1918). С., 1993, 258 с.; Танкова, В. Южно-българските съединисти в условията на Стамболовия режим (1887–1894). – Исторически преглед, 1992, № 11, с. 150.

Миколенко, Д. В. Політична опозиція в Болгарії за часів прем’єрства Стефана Стамболова (1887–1894 рр.). – В: Дриновський збірник/Дриновски сборник. Т. 4. Харків-Софія, Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“. 2011, с. 187–197.

Дубовик, О. А. Стефан Стамболов и болгарская церковь. – В: От этносов к нациям и современным государствам. М., 2010, с. 315–331.

Стефан Стамболов и неговото време. Непубликовани спомени. Съст. Е. Стателова и Р. Попов. С., 1993, с. 343.

Данев С. Мемоари. Съст. и ред. Е. Стателова и К. Гергинов. С., 1992, с. 290.

Стефан Стамболов в спомени на съвременници. Съст. Стойко Тонев, Даниела Давчева. С., 1992, с. 383.

Стефан Стамболов и неговото време.., с. 184.

Миколенко, Д. В. Політична опозиція в Болгарії за часів прем’єрства Стефана Стамболова (1887–1894 рр.), с. 187.

Танкова, В. Указ. соч., с. 150.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 191.

Златев, Л. Политически аспекти на русофилския бунт в Руссе от 19 февруари 1887 г. – Исторически преглед, 1998, № 1–2, с. 168.

Стефан Стамболов и неговото време.., с. 198.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 187.

Стефан Стамболов в спомени на съвременници.., с. 124.

Там же, с. 187.

Саздов, Д. Указ. соч., с. 98.

Манолова, М. Указ. соч., с. 174.

Маринов, Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история. Т. 2. С., 1992, с. 198–199.

Палангурски, М. Избори по стамболовистки (1887–1894). Велико Търново., УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 110.

Perry D. Stefan Stambolov and the emergence of modern Bulgaria, 1870–1895 [Электронный ресурс] / D. Perry. – Режим доступа:

http://books.google.com.ua/books?id=28nQRUIN7qIC&pg=PR9&lpg=PR9&dq=Perry+D.+Stefan+Stambolov+and+the+emergence+of+modern+Bulgaria&source=bl&ots=tVduOWPBae&sig=1YlS4L8ZoNMU6O9rjGOxjQCyRTc&hl=ru#v=onepage&q=Perry%20D.%20Stefan%20Stambolov%20and%20the%20emergence%20of%20modern%20Bulgaria&f.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 191.

Николова, В. Указ. соч., с. 15.

Палангурски, М. Указ. соч., с. 9.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 191.

Там же, с. 192.

Даскалов, Р. Българското общество 1878–1939. Държава. Политика. Икономика. Т. 1. С., 2005, с. 183.

Попов Ж. Българският национален вопрос в българо-румънските отношения 1878–1902 г. С., 1994, с. 241.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 192.

Николова, В. Указ. соч., с. 19.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 193.

Там же, с. 193.

Там же, с. 192.

История на България. Възстановяване и утвърждаване на българската държава. Националноосвободителни войни 1878–1903 г. С., 1991, с. 262.

Миколенко, Д. В. Указ. соч., с. 192.

Там же, с. 192.

Там же, с. 192.

Там же, с. 273.

Там же, с. 192.

Николова, В. Указ. соч., с. 14.

Стефан Стамболов и неговото време. Неопубликовани спомени. Съст. Е. Стателова и Р. Попов. С., 1993, с. 275.

Данев С. Мемоари. Указ. соч., с. 80.
Як цитувати
Крютченко, М. (1). ЛИБЕРАЛЬНАЯ „ЦАНКОВИСТСКАЯ“ ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ СТАМБОЛОВИСТСКОГО РЕЖИМА 1887–1894 гг.: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/631