Неотъпканият път на Вера Мутафчиева

  • И. Николова

Анотація

Статията разглежда първите стъпки на Вера Мутафчиева като историк и като писател. По-конкретно авторът се спира на двете Ј диссертации – „Аграрните отношения в Османската империя през XV–XVI век“ и „Кърджалийско време“, и на първите Ј романи – „Летопис на смутното време“ и „Случаят Джем“. Уповавайки се на подбрани моменти от личния живот на академика, статията щрихира факторите и причините зад професионалните избори и убеждения на Вера Мутафчиева.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 В настоящата статия, освен посочените по-долу в бележките, са използвани и: [БА] Вера Мутафчиева на 80: Спирам да пиша и се отдавам на плетиво и стугарство. – Блиц, 2009. – Начин за достъп: http://www.blitz.bg/article/11004; Барух, Е. Отвъд утопиите. България, Балканите, Европа – визии за следващото десетилетие. С., 2000, 310 с.; Борисов, Г. Вера Мутафчиева беше не само голям учен и писател, но и труженик. – 19 минути, 10.06.2010. – Начин за достъп: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=151246; Бонева, В. Българското Възраждане в българската историопис. С., 2003. – Начин за достъп: http://liternet.bg/publish8/vboneva/istoriopis.htm; Богданов, Б. За Вера Мутафчиева. – Дневник, 2009, 11 юни; Богданов, Б. Нашите разговори с Вера Мутафчиева. – Култура, 2009, № 23; Гроздев, Г. Изчезващ вид: Срещи с майстори. С., 2011, 352 с.; Гроздев, Г. Паметта срещу доноса. – Либерален преглед, 2009, 1 септември. Начин за достъп: http://www.librev.com/index.php/component/content/article/23-discussion-bulgaria/665-2009-09-01-10-12-16; Данилченко, К. Случаят Джем. – Литературен форум, 2002, № 21; Илков, А. Първите думи: Tича голо, тича босо. – Култура, 2001, № 1; Камбуров, Д. Не-некролог за Вера Мутафчиева. – Капитал, 2009, 12 юни; Маркова, Г. И ще погаля всички с доброта, преди да си отида. – 24 часа, 2009, 29 юни. Начин за достъп: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=151246; Маркова, Г. Прахът на Вера Мутафчиева бе пръснат в Егейско море. – 24 часа, 2009, 24 юли. – Начин за достъп: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=186511; Мутафчиева, В. Аз, Анна Комнина. Шумен, 1994, 388 с.; Мутафчиева, В. Бивалици. Кн. 1–3. С., 2000; Мутафчиева, В. Кърджалийско време. С., 1993, 416 с.; Мутафчиева, В. Навиканите Балкани. С., 2001, 128 с.; Мутафчиева, В. Небивалици. С., 2000, 296 с.; Мутафчиева, В. Някои разсъждения относно разсъжденията на Бернар Лори върху историческия мит „пет века ни клаха“ (... и митовете на историята). – Историческо бъдеще, 1997, № 2, с. 75–80; Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. С., 1999, 448 с.; Мутафчиева, В. Случаят Джем. С., 1999, 504 с.; Мутафчиева, В., В.Чичовска. Съдът над историците: Българската историческа наука. С., 1995; Мутафчиева, В., А. Желязкова. Турция между Изтока и Запада. С., 1998, 224 с.; Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. Съст. Радушев, Е. и др. С., 2001, 395 с.; Тетевенска, П. Последно сбогом на Вера Мутафчиева. – Българска национална телевизия, 2009, 12 юни. Начин за достъп: http://bnt.bg/bg/news/view/10185/flameCandle70x80px.swf; Чолов, П. И. Български историци: Биографично-библиографски справочник. С., 2010, 430 с.
2 Мутафчиева, В. Към въпроса за положението на войнушкото население. – Изв. [на] Държ. библ. „Васил Коларов“ за 1952 г. С., 1953, с. 247–276.
3 Цанков, Г. „Опит за дъщерята на Клио“. – В: Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. С., 2001, 395 с.
4 Гарева, М. Вера Мутафчиева. Библиография. – Начин за достъп: http://veramutafchieva.net/pdf/181.pdf.
5 Със „свръхоткритието на живота ми“ самата Вера описва началния етап на прописването си („Бивалици“, кн. 3).
6 „Пишех, за да пребивавам крадешком из злачния всемир на незадължителността“ („Бивалици“, кн. 3).
7 Мутафчиева В. Бивалици, кн. 3. „Случаят Джем“ има осем издания само в Турция.
8 Така се изразява самата Вера в едно интервю с Г. Гроздев.
9 Извадено от вече цитираното интервю с Г. Гроздев.
Як цитувати
Николова, И. (1). Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625