Т. Д. Флоринский и словакистика.

  • К. В. Лифанов

Анотація

У статті розглядаються погляди професора Університету Св. Володимира в Києві Т. Д. Флоринського на походження словацької мови та її взаємовідносини з чеською, котрі він виклав у другому томі „Лекцій зі слов’янського мовознавства“. Всупереч поширеній наприкінці XIX ст. концепції про те, що словацька мова є діалектом чеської, Т. Д. Флоринський доводив її самостійність, стверджуючи, що відмінності між словацькою та чеською мовами сягають праслов’янського періоду. Хоча концепція Т. Д. Флоринського не була визнана сучасниками, подальший розвиток славістики свідчить про його правоту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Vážný, V. Nářečí slovenská. – В: Československá vlastivěda. III. Jazyk. Praha: Sfinx, 1934, s. 220.
2 Stanislav, J. Dejiny slovenského jazyka. I. Úvod a hláskoslovie.Tretie, doplnené vydanie. Bratislava: Vydavateěstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, s. 220.
3 Флоринский, Т. Д. Словацкий язык. – В: Т. Д. Флоринский. Лекции по славянскому языкознанию. Часть 2. Киев–СПб., 1895, с. 235.
4 Там же, с. 237.
5 Там же, с. 232.
Як цитувати
Лифанов, К. (1). Т. Д. Флоринский и словакистика. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/614