Висвітлення становища словаків на сторінках „Журналу Міністерства народної освіти“ (Про внесок Ш. М. Дрекснера у розвиток славістики).

  • І. В. Малацай

Анотація

Враховуючи той факт, що міністерський журнал був не лише офіційним виданням, а й розміщував на своїх сторінках публікації науковців та передових представників європейської суспільно-політичної думки, автору видається важливим показати значення публікації статті відомого словацького національного діяча Ш. М. Дакснера для ознайомлення російської громадськості зі становищем словаків у складі Угорщини в середині ХІХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Рокина, Г. В. Панславизм. – В: Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-русских связей XIX в. Казань, 2005, с. 5. Режим доступу: http://www.ec-dejavu.net/p/Panslavism.html
2 Там само, с. 25.
3 Дакснер, Ш. Словаки и Словенское околье в Угорщине. – Журнал Министерства народного просвещения, 1868, № 39, с. 557.
4 Досталь, М. Ю. Славянский сьезд 1867 года в Петербурге и Москве. Режим доступу: http://slawia.org/be/book/Slavyanskiy-sezd-1867-goda-v-Peterburge-i-v-Moskve.
5 Замостьянов, Ф. Последнее тридцатилетие ХІХ века. – В: 200 лет журналу „Народное образование“. Режим доступу: http://anguium.narod.ru/200_2.html
6 Мадьярский историк Владислав Салай и история Венгрии до Прагматической санкции. – Журнал Министерства народного просвещения, 1868, № 1, с. 53.
7 Дакснер, Ш. Словаки и Словенское околье в Угорщине. – Журнал Министерства народного просвещения, 1868, № 39, с. 555–645.
8 Там само, с. 557.
9 Погодин, А. Л. Словаки. – В: Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед первой мировой войной в 1914 году. М., 1915, с. 265–275.
10 Dejeny Slovenska. Bratislava, 1992, zv. 3, s. 473.
11 Там само, s. 474.
12 Дакснер, Ш. Словаки и Словенское околье в Угорщине. – Журнал Министерства народного просвещения, 1868, № 39, с. 625.
13 Там само, с. 627.
14 Там само, с. 629.
15 За даними Ш. М. Дакснера, протестантів серед словаків нараховувалося біля 500 000 осіб.
16 Дакснер, Ш. Словаки и Словенское околье в Угорщине. – Журнал Министерства народного просвещения, 1868, № 39, с. 619.
17 Там само, с. 642–643.
18 Там само, с 641.
Як цитувати
Малацай, І. (1). Висвітлення становища словаків на сторінках „Журналу Міністерства народної освіти“ (Про внесок Ш. М. Дрекснера у розвиток славістики). Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/613