Наукове відрядження О. О. Кочубинського в слов’янські землі (1874–1876 рр.).

  • К. Калякіна

Анотація

У статті розглянуті результати наукового відрядження доцента кафедри слов’янських мов історико-філологічного факультету Новоросійського університету О. О. Кочубинського за кордон в 1874–1876 рр. Головним предметом його вивчення були слов’янські мови та слов’янські народи. Особливий акцент він зробив на історичні обставини розвитку слов’ян. Закордонне відрядження О. О. Кочубинського сприяло формуванню нових підходів у розвитку російської славістики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ист. наук. М., 1983, с. 10.
2 Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 45, оп. 7, спр. 10, л. 34.
3 Там само, л. 36–37, 38–39, 40–42, 43–44.
4 Там само, л. 48–50.
5 Кочубинский, А. А. Записка о путешествии по славянским землям доцента А. Кочубинского. – Записки Императорского Новороссийского университета, 13, 1874, с. 87–134.
6 ДАОО, ф. 45, оп. 7, спр. 10, л. 296.
7 Кочубинский, А. А. Отчет о занятиях заграницей славянскими наречиями, с 1 августа 1874 г. по 1 февраля 1875 г. – Записки Императорского Новороссийского университета, 18, 1876, с. 194.
8 Там само, с. 219.
9 Там само, с. 221.
10 Кочубинский, А. А. Отчеты (второй и третий) о занятиях славянскими наречиями с 1 февраля 1875 по 1 февраля 1876 г. – Записки Императорского Новороссийского университета, 20, 1876, с. 96.
11 Там само, с. 102.
12 Там само, с. 108.
13 Там само, с. 112.
14 Там само, с. 167.
15 Там само, с. 171.
16 Кочубинский, А. А. Отчет (четвертый) о занятиях славянскими наречи ями командированного за границу с 1 февраля по 1 июня 1876 года. – Записки Императорского Новороссийского университета, 20, 1877, с. 143.
Як цитувати
Калякіна, К. (1). Наукове відрядження О. О. Кочубинського в слов’янські землі (1874–1876 рр.). Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/612