Assoc. prof., C. h. Sc. Oleksiy Pavlovich Martemyanov (08.ІV.1956–04.V.2019)

  • Иван Тодоров проф., д.и.н., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Теодосий Търновски“, 2, 5003 Велико Търново, България

Анотація

На 4 май 2019 г. нашият скъп колега – доцент Алексей Павлович Мартемьянов, напусна нашия свят. Дългогодишен преподавател по „Стара история“ той беше добре познат в средите на университетската колегия, занимаваща се с изследването и преподаването на проблемите за класическата античност в редица европейски университети.

Историческото си образование Алексей Мартемьянов получава през 1973–1978 г. в Харковския държавен университет „А. М. Горки“ (след 1999 г.: Харковски Национален университет „В. Н. Каразин“). От 1978 до 1987 г. той работи като учител, ръководител на историко-археологически кръжок и лаборант в Харковския авиационен институт „Н. Е. Жуковски“. От 1987 г. Алексей Мартемьянов е преподавател в катедрата по История на СССР в Харковския университет. През 1990 г. асистент Мартемьянов защитава дисертационен труд на тема: „Селското стопанство и аграрните отношения в римските провинции Долна Мизия и Тракия през първите векове на новата ера“ (Сельское хозяйство и аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э.). Научен ръководител на дисертацията е професор Владимир Иванович Кадеев, доктор на историческите науки, признат специалист по антична история и археология. Успешно защитеният труд е предшестван от поредица научни публикации (9) посветени на промените в организацията и собствеността на обработваемите земи в Мизия и Тракия през римската епоха. Те са отпечатани в научно признатите издания на Харковския университет, „Вестник древней истории“ и др.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати
Тодоров, И. (2020). Assoc. prof., C. h. Sc. Oleksiy Pavlovich Martemyanov (08.ІV.1956–04.V.2019). Дриновський збірник, 13, 267-268. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.33