Научните изследвания за българо-хърватските културни и политически връзки през вековете на института за балканистика с център по тракология при Българската академия на науките

  • Светлозар Елдъров проф., д.и.н., Институт за балканистика с Център по тракология към БАН, ул. «Московска» 45, София 1000, България https://orcid.org/0000-0002-1000-8394

Анотація

На фона на традиционната представа за миналото на Балканите, демонизирана с метафората за „барутния погреб“ и помрачена от войни и противоречия, всяка проява на добросъседство, взаимност и солидарност се откроява още по-ярко. Сред тях най-ярко и красиво със своите вековни традиции се открояват историческите връзки между българи и хървати. Наистина, и те започват с една война – през 927 г. войските на хърватския крал Томислав надделяват над дружините на българския цар Симеон. Тази първа българо-хърватска война остава и последна. В следващите вече близо единадесет века връзките между двата народа се развиват в руслото на политически и културни взаимоотношения, които са уникални не само за Балканите, но и за цяла Европа, и биха правили чест на европейската история, ако се познаваха в тяхната цялост и многообразие. Учените от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при Българската академия на науките (БАН) и техните колеги от институтите на Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАНИ), които се занимават с тези проблеми, са си поставили за цел да служат именно на тази мисия – да допълват целостта и да разширяват многообразието на познанието ни за българо-хърватските отношения през вековете като част от културното наследство на Обединена Европа.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2020-12-07
Як цитувати
Елдъров, С. (2020). Научните изследвания за българо-хърватските културни и политически връзки през вековете на института за балканистика с център по тракология при Българската академия на науките. Дриновський збірник, 13, 254-258. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.29
Розділ
Наукове життя