Візантійські впливи на життя і діяльність короля Русі Данила Романовича

  • Тарас Чугуй Кандидат історичних наук, директор, Центр українських студій імені Д. І. Багалія, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) http://orcid.org/0000-0002-4679-8543
Ключові слова: Данило Романович, велика княгиня Романова, Русь, Візантія

Анотація

У статті аналізуються візантійські впливи на життя короля Данила Романовича. Актуальність теми зумовлена недостатнім дослідженням в історичній науці ролі візантійського чинника у діяльності старшого сина галицько-волинського князя Романа Мстиславовича – Данила. Метою публікації є висвітлення ролі візантійського чинника у житті короля Данила.

Розгляд питання походження матері Данила – великої княгині Романової, здійснено на основі аналізу різних версій, представлених в історіографії. З-поміж основних версій, зокрема боярської, католицької й візантійської, остання привернула увагу переважної частини науковців, оскільки має своїм підґрунтям союзну угоду Романа Мстиславовича з Візантією 1200 р.

Версія про візантійське походження другої дружини князя Романа підкріплюється низкою аргументів, наприклад, походженням імені Данила. Воно з’явилося в іменослові Рюриковичів тільки на початку ХІІІ ст. Поява цього імені на Русі пов’язана з вшануванням пам’яті Св. Даниїла Стовпника, відомого у Візантії. Зв’язок імені старшого Романовича з Св. Даниїлом дає підстави на основі календаря церковних свят і загальної для Рюриковичів традиції відповідності християнського місяцеслова і княжого іменослова визначити дату народження Данила Романовича – біля 11 грудня 1201 р. Підвищений інтерес до стовпництва прослідковується також у появі на початку ХІІІ ст. м. Стовп’я, кам’яних веж-стовпів, переході матері Данила 1219 р. до Спасо-Стовп’євського монастиря.

Візантійський чинник не тільки впливав на формування світоглядних позицій Данила Романовича, а й підкреслював його статус як монарха, зокрема зображенням орла на кам’яному монументі при в’їзді до м. Холма, парадним одягом Данила з оловиру, християнським смиренням й милістю до ворогів і опонентів. Візантійський (нікейський) чинник був однією з головних причин коронації Данила Романовича в другій половині 1253 р., яку підтримала княгиня Романова. Навіть участь Данила у боротьбі за австрійську спадщину мала візантійський контекст завдяки родинним зв’язкам матері Фрідріха ІІ Бабенберга – Феодори з княгинею Романовою.

У статті зроблено висновок про те, що візантійський чинник прослідковується у житті Данила Романовича починаючи з виховання у візантійських традиціях, які з дитинства йому прищепила мати. В своїй політичній діяльності, Данило був послідовним прихильником візантійської моделі взаємин монарха з васалами і церковними діячами. Важливе місце у житті Данила Романовича відігравали духовні цінності, зокрема родинні реліквії та культи, які зазнали візантійських впливів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Abraham, W. 1904. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów, Nakładem Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, t. 1, 417 s.
Aleksandrovich, V. S., Voitovich, L. V. 2013. Korol Danylo Romanovych [King Danylo Romanovich]. Bila Tserkva, Publisher Pshonkivsky O. V., 240 p. (In Ukrainian).
Avenarius, A. 1980. Nikaia und Russland zur Zeit der tatarischen Bedrohund. Byzantinoslavica, t. 41, s. 33–43.
Baumgarten, N. 1909. Vtoraya vetv knyazey galitskikh. Potomstvo Romana Mstislavicha [The Second Branch of the Galician princes. The posterity of Roman Mstislavich]. Annals of the Historical and Genealogical Society in Moscow, issue 1(17), pp. 9–11. (In Russian).
Bieniak, J. 1970. Roman. Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław, Ossolineum, t. 4, s. 534–536.
Bilyk, O., Myronyuk, I., Koval, I. 2016. Dvoholovyi orel – heraldychnyi symvol Halytsko-Volynskoi derzhavy [Two-headed eagle – heraldic symbol of the Galician-Volyn State]. Galich and Galician land: experience and problems of preservation of the historical and architectural heritage of medieval cities in Ukraine and Europe: materials of the International scientific conference (Galich, October 27–28, 2016). Galich, Inform.-publishing Department of National complete “Ancient Galichˮ, pp. 114–122. (In Ukrainian).
Chubatyi, M. 1965. Istoriia khrystyianstva na Rusy-Ukraini. [History of Christianity in Rus’-Ukraine]. Rome; New York, Ukr. Catholic University, vol. 1: Until the year 1353, 816 p. (In Ukrainian).
Dąbrowski, D. 2002. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław, Wydawnictwo Historyczne, 347 s.
Dąbrowski, D. 2008. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, Awalon, 780 s.
Dąbrowski, D. 2016. Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęсej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. Kraków, Avalon, t. 4, 412 s.
Dombrovska, E. 2014. Koronatsionnyі krest-relikvariy polskikh koroley [Coronation Cross-Reliquary of the Polish Kings]. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. St. Petersburg, № 2: July – December, pp. 5–15. (In Russian).
Droba, L. 1881. Stosunki Leszka Białego z Rusią i Węgrami. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Kraków, Akademia Umiejętności, t. 13. 467 s.
Forsmann, J. 1970. Die Beziehungen altrussischer Fürstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelalter mit 22 Stammtafeln ost- und nordeuropaischer Fürsten. Bern, Herbert Lang, 153 s.
Grala, H. 1982. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza. Slavia Orientalis. Warszawa, r. 31, № 3–4, s. 116–123.
Grala, H. 1985. Rola Rusi w wojnach bizantyńsko-bułgarskich przełomu XII i XIII w. Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Poznań, t. 2, s. 128–131.
Holovko, O. B. 2001. Kniaz Roman Mstyslavych ta yoho doba: narysy z istorii politychnoho zhyttia Pivdennoi Rusi XII – pochatku XIII stolittia [Prince Roman Mstislavovich and his day: essays on the history of political life of Southern Rus’ XII – beginning of the XIII century. Kyiv, Stilos, 249 р. (In Ukrainian).
Holovko, O. B. 2006. Korona Danyla Halytskoho: Volyn i Halychyna v derzhavno-politychnomu rozvytku Tsentralno-Skhidnoi Yevropy rannoho ta klasychnoho serednovichchia [Korona Danylo Galitsky: Volyn and Galicia in the state-political development of Central and Eastern Europe of early and classical Middle Ages]. Kyiv, Stilos, 575 р. (In Ukrainian).
Holovko, O. B. 2010. Vizantiiska imperiia, Pivdenna Rus i Polovetskyi step v politychnii diialnosti halytsko-volynskoho kniazia Romana Mstyslavycha [Byzantine Empire, Southern Rus’ and Polovtsian Steppe in the political activity of Galician-Volyn prince Roman Mstislavich]. Oriental studios in Ukraine. To the anniversary of L. V. Matveeva. Kyiv, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 192–208. (In Ukrainian).
Hrytsak, P. 1958. Halytsko-Volynska derzhava [Galitsko-Volyn State]. New York, T. Shevchenko Scientific Society, 176 p. (In Ukrainian).
Hrushevskyi, M. S. 1993. Istoriia Ukrainy-Rusy: u 11 t., 12 kn. [History of Ukraine-Rus: in 11 vols, 12 books]. Kyiv, Science. opinion, vol. 3, 588 p. (In Ukrainian).
Ilovaysky, D. 1885. Danіel Galitskіy i nachalo Kholma [Daniel Galitsky and the beginning of the Kholm]. Monuments of the Russian past in the western provinces. Kholm Rus’ / Ed. P. N. Batyushkova. St. Petersburg, issue 7, pp. 3–18. (In Russian).
Kostomarov, M. 1918. Istoriia Ukrainy v zhyttiepysakh vyznachnykh yii diiachiv. Per. O. Barvinskoho [History of Ukraine in the biographies of its prominent figures. Per. O. Barvinsky]. Lviv, T. Shevchenko Scientific Society, 493 p.
Kostyk, M. V. 2001. Istoriia kniazhoho Halycha [History of prince Galich]. Ivano-Frankivsk; Halych, New Star; Inform.-publishing Department of National complete “Ancient Galichˮ, 136 p.
Kotliar, M. F. 1991. Do pytannia pro vizantiiske pokhodzhennia materi Danyla Halytskoho [On the question of the Byzantine origin of the mother of Danylo Halytsky]. Archeology, № 2, pp. 48–58. (In Ukrainian).
Kotliar, M. F. 1993. Kniahynia Anna [Princess Anna]. Istoriia Ukrainy v osobakh IX–XVIII st. / Zared. V. Zamlynskoho. [History of Ukraine in the person of the 9–18 centuries / Ed. V. Zamlynsky]. Kyiv, Ukraine, pp. 117–119. (In Ukrainian).
Kotliar, M. F. 2002a. Danylo Halytskyi: biohrafichnyi narys [Danylo Galitsky: biographical essay]. Kyiv, Alternatives, 328 p. (In Ukrainian).
Kotliar, M. F. 2002b. Istoriia dyplomatii Pivdenno-Zakhidnoi Rusi [History of diplomacy of Southwestern Rus’]. Kyiv, Institute of the History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 247 p. (In Ukrainian).
Kotliar, N. F. 2003. Dyplomatyia Yuzhnoi Rusy [Diplomacy of Southern Rus’]. St. Petersburg, Aletheia, 300 p. (In Russian).
Kraljuk, P. 1999. Roman Mstyslavovych, kniaz volynskyi i halytskyi: istoryko-biohrafichnyi narys [Roman Mstislavovich, Prince of Volyn and Galician: historical and biographical essay]. Lutsk, Nadstyrie, 76 p. (In Ukrainian).
Krypiakevich, I. P. 1999. Halytsko-Volynske kniazivstvo. 2-he vyd. zi zminamy i dopovnenniamy [Galician-Volyn principality. 2-nd edition with changes and additions]. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 220 p. (In Ukrainian).
Kuchynko, M. M. 2009. Istoriia zaselennia Zakhidnoi Volyni, Kholmshchyny ta Pidliashshia v X–XIV stolittiakh [The history of the settlement of Western Volhynia, Kholmshchyna and Pidlyashcha in the 10–14 centuries]. Lutsk, Volyn region Printing House, 528 p. (In Ukrainian).
Kuzych-Berezovskyi I. 1994. Zhinka i derzhava [Woman and State]. Lviv, World, 288 p. (In Ukrainian).
Litopys ruskyi: za Ipatskym spyskom / Per. z davnoruskoi L. Ye. Makhnovets; vidp. red. O. V. Myshanych [Chronicle of the Ruthenian: According to the list of the Ipatsk / Translation from the Old Russian L. E. Makhnovets; responsible editor O. V. Mishanich]. 1989. Kyiv, Dnipro, 591 p. (In Ukrainian).
Lutsiv, V. 1964. Volodar Roman Mstyslavovych [Volodar Roman Mstislavovich]. Liberation road, № 4, pp. 407–418. (In Ukrainian).
Mailath, J. 1828. Geschichte der Magyaren. Wien, Bei F. Tendler, t. 1, 484 s.
Maуorov, O. V. 2011a. Halytsko-volynskyi kniaz Roman Mstyslavych. Volodar, voin, dyplomat: u 2 t. [Galician-Volyn prince Roman Mstislavovich. Lord, warrior, diplomat: 2 vol.]. Bila Tserkva, Publisher Pshonkivsky O. V., vol. 1, 318 p., vol. 2, 462 p. (In Ukrainian).
Mayorov, O. 2011b. Mizh Nikeieiu ta Rymom: koronatsiia Danyla Romanovycha u svitli zovnishnoi polityky i dynastychnykh zviazkiv halytsko-volynskykh kniaziv [Between Nikaia and Rome: the coronation of Danil Romanovich in the light of foreign policy and dynastic ties of the Galician-Volyn princes]. Prince’s day: history and culture. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, issue 5, pp. 189–198. (In Ukrainian).
Mayorov, A. 2011c. O proiskhozhdenii imeni i utochnenii daty rozhdeniya Daniila Galitskogo [On the origin of the name and the specification of the date of birth of Daniil Galitsky]. Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood: collection of scientific works. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, issue 20: Actes testantibus. Jubilee collection to honor of L. Voitovich. pp. 453–478. (In Russian).
Mayorov, O. V. 2013. Yefrosyniia Halytska. Dochka vizantiiskoho imperatora v Halytsko-Volynskii Rusi: kniahynia i chernytsia [Euphrosyne Galitska. Daughter of the Byzantine Emperor in Galician-Volyn Rus’: princess and nun]. Bila Tserkva, Publisher Pshonkivsky O. V., 224 p. (In Ukrainian).
Nagirnyj, W. 2011. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264. Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. Kraków, PAU, t. 12, 362 s.
Pashuto, V. T. 1950. Ocherki po istorii Galitsko-Volynskoy Rusi [Essays on the history of Galician-Volyn Rus’]. Moscow, Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 330 p. (In Russian).
Paslavsky, I. 2003. Koronatsiia Danyla Halytskoho v konteksti politychnykh i tserkovnykh vidnosyn XIII stolittia [Coronation of Danylo Halytsky in the context of the political and church relations of the 13th century / I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Lviv, Missionary, 112 p. (In Ukrainian).
Petrushevich, A. 1887. O gorode Galiche za Lukvoy [About the city of Galich for Lukva]. Bulletin of the National House, number 52. (In Russian).
Polonska-Vasylenko, N. 1954. Kniahynia Romanova Hanna [Princess Romanova Anna]. Liberation Path, book 3, pp. 57–64. (In Ukrainian).
Pshyk, V. 1994. Pro perebuvannia vizantiiskoho imperatora Oleksiia III Anhela na Halytsko-Volynskykh zemliakh [About the presence of the Byzantine emperor Alexei III of the Angel on the Galicia-Volyn lands]. Republican, № 3–4, pp. 49–56.
Puteshestvie novgorodskogo arkhiepiskopa Antoniya v Tsargrad v kontse 12-go stoletiya. S predisloviem i primechaniyami P. Savvaitova [Journey of the Novgorod Archbishop Anthony to Tsargrad at the end of the 12th century. With the foreword and notes of P. Savvaitova]. 1872. St. Petersburg, Ed. Archeographer Commission, pp. 77–78. (In Russian).
Rychka, V. 2009. «Vsia korolivska rat»: vlada Kyivskoi Rusi [“The whole royal armyˮ: the power of Kievan Rus’]. Kyiv, Institution of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine,180 p. (In Ukrainian).
Solovyov, S. M. 1988. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen [The history of Russia since ancient times. Works: in 18 books]. Moscow, Thought, book 2, vol. 4, 765 р. (In Russian).
Tolochko, A. P. 2007. Izvesten li god rozhdeniya Daniila Romanovicha Galitskogo? [Is the year of birth of Daniel Romanovich Galitsky known?]. Medieval Rus’, № 7, pp. 221–236 (In Russian).
Tolochko, O. P. 2006–2007. Yak zvaly druhu druzhynu Romana Mstyslavycha [How was the second wife of Roman Mstislavich]. Confraternitas. Jubilee collection to honor of Y. Isaevich / Rep. edit M. Krikun // Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood: collection of scientific works, issue 15. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 98–102. (In Ukrainian).
Tomashivskyi, S. 1919. Ukrainska istoriia: narys [Ukrainian History: Essay] Lviv, Publishing house «Yesterday and Now», vol. 1, 154 р. (In Ukrainian).
Voinar, M. M. 1954. Korona Danyla v pravno-politychnii strukturi Skhodu (Vizantii) [Korona Danila in the legal-political structure of the East (Byzantium)]. Analecta ordinis S. Basilii Magni. Romae, vol. 2 (8). fasc. 1–2, pp. 105–118 (In Ukrainian).
Voitovich, L. V. 2000. Kniazivski dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets IX – pochatok XVI st.): sklad, suspilna i politychna rol: istoryko-henealohichne doslidzhennia [The princely dynasties of Eastern Europe (end of the 9th – the beginning of the 16th centuries): Composition, social and political role: historical and genealogical research]. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 649 р. (In Ukrainian).
Voitovich, L. V. 2006. Kniazha doba na Rusi: portrety elity [Prince’s day in Rus’: portraits of the elite]. Bila Tserkva: Publisher Pshonkivsky O., 784 p. (In Ukrainian).
Войтович, Л. В. 2006. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, Вид. Пшонківський O., 784 с.
Voitovich, L. V. 2008. Soiuz Vizantii ta Halytsko-Volynskoi derzhavy za dynastii Anheliv [Union of Byzantium and Galician-Volyn State for the dynasty of Angels]. Prince’s day: history and culture, issue 2. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 30–39. (In Ukrainian).
Voitovich, L. V. 2011. Halytsko-Volynski etiudy [ Galician-Volynski sketches]. Bila Tserkva, Publisher Pshonkivsky O., 480 p. (In Ukrainian).
Voitovich, L. V. 2015. Halych u politychnomu zhytti Yevropy XI–XIVstolit [Galich in the political life of Europe 11–14 centuries]. Lviv, I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 478 p. (In Ukrainian).
Włodarski, B. 1966. Polska i Ruś: 1194–1340. Warszawa, PWN, 326 s.
Опубліковано
2020-12-06
Як цитувати
Чугуй, Т. (2020). Візантійські впливи на життя і діяльність короля Русі Данила Романовича. Дриновський збірник, 13, 61-69. https://doi.org/10.7546/DS.2020.13.08