Официальные и уличные фамилии у болгар села Катаржино (Знаменка) на Одесщине

  • Александр Визиров
  • Андрей Шабашов

Анотація

В статье анализируются официальные и неофициальные фамилии болгар села Катаржино (Знаменка). Авторы, на основе собранного эмпирического материала, анализируют происхождение фамилий и используют этот материал в качестве исторического источника. В частности, уточняется происхождение предков болгар Катаржино, а также устанавливается, что часть из них в Османской империи принадлежала к военному сословию.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Atlas bolgarskikh govorov v SSSR [Atlas of Bulgarian dialects in the USSR], 1958. S. B. Bernshteyn, Ye. V. Cheshko, E. I. Zelenina. Ch. 1. Vstupitelnye stati: Kommentarii k kartam. Moskva: Izd-vo AN SSSR. 84 s. (In Russian)
Balgarski dialekten atlas [Bulgarian dialectal atlas], 1964. T. 1. Yugoiztochna Bulgaria, сh. 2. Statii. Komentari. Pokazaltsi. Sofia: BAN. 207 s. (In Bulgarian)
Derventdzhiite. URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8. (In Bulgarian)
Derzhavin, N. S. 1914. Bolgarskie kolonii v Rossii (Tavricheskaya, Khersonskaya i Bessarabskaya gubernii). Materialy po slavyanskoy etnografii [The Bulgarian colonies in Russia (Tauride, Kherson and Bessarabian provinces). Materials on Slavic ethnography]. Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i knizhnina, kn. 29, XII. 259 s. (In Russian)
Derzhavny`j arxiv Odes`koyi oblasti (DAOO), f. 252, op. 1. Spr, 60A. O vydavaemykh pasportax kolony`stam Parkanskogo okr. 1817 g, ark. 35–36; [About issued passports to colonists of the Parkan env. 1817.]. DAOO, f. 37, op. 2A, spr. 82. Formulyarnуe vedomosty` Ty`raspol`skogo uezda y` dr. (1811 g.),
ark. 73–74; Spr. 104. Vedomost` cerkvy` kolony`y` Katarzhy`noj za 1815 g, ark. 9–10. [State Archives of Odessa region. Forms of Tiraspol district and others (1811).] (In Ukrainian)
Dihan, M. D. 2002. 200 godini selo Blagoevo. [200 years to the village of Blagoevo] Odesa: “Chernomorieˮ. 224 s. (In Bulgarian)
Ilchev, S. 1969. Rechnik na lichnite i familni imena u balgarite. [Dictionary of personal and family names in Bulgarians]. Sofia: Balgarskata akademia na naukite. 628 s. (In Bulgarian)
Katarzhy`no: Fotoal`bom. 2012. Uklad. ta avt. tekstu O. V. Vizirov; [Katargino: Photo Album] 2-ge vy`d. Odesa: Simeks-print. 784 s. (In Ukrainian)
Tsvetko, S. I. 1925. Vesil`ni zvy`chayi i pisni u bolgar na Xersonshhy`ni[Wedding customs and songs from Bulgarians in the Kherson region. Bulletin of the Odessa Commission of Local Lore at the All-Ukrainian Academy of Sciences.]. Visny`k Odes`koyi komisiyi krayeznavstva pry` Vseukrayins`kij Akademiyi nauk, сh. 2-3, s. 217-238. (In Ukrainian)
Kolesnik, V. A. 1996. Lichnye imena i prozvaniya bolgarskikh poselentsev Yuga Ukrainy [Personal names and nicknames of Bulgarian settlers in the South of Ukraine Name and Ethnos.] Imya i etnos. Moskva, s. 113-116. (In Bulgarian)
Neykov, B. 1985. Fakiysko predanie. Sbirki ot narodnia zhivot. [Faikian tradition. Meetings of People’s Life.] Sofia: Balgarski pisatel. 374 s. (In Bulgarian)
Shabashov, A. V. 2009. Vladimir Nikiforovich Stanko i razvitie etnografii v Odesse [Vladimir Nikiforovich Stanko and the development of ethnography in Odessa] Lukomore: arkheologiya, etnologiya, istoriya Severo-Zapadnogo Prichernomorya, vyp. 3. Odessa, s. 385-399. (In Russian)
Shabashov, A. V. 2002. Gagauzy: sistema terminov rodstva i proiskhozhdenie naroda. [Gagauz: system of kinship terms and the origin of the people.] Odessa. 740 s. (In Russian)
Shabashov, A. V. 2013. K voprosu o pereselenii bolgar i gagauzov v Rossiyskuyu imperiyu i Bessarabiyu [On the issue of the resettlement of Bulgarians and Gagauz in the Russian Empire and Bessarabia.]. Bulgariya: metropoliya i diaspora. Sbornik po sluchay 65-godishninata na d.i.n. Nikolay Chervenkov. Kishinev: «SŞB», s. 107-117. (In Russian).
Shabashov, A. V. 2015. K voprosu ob etnicheskoy preemstvennosti srednevekovykh chitakov Bolgarii i gagauzov [On the question of the ethnic continuity of the medieval readers of Bulgaria and the Gagauz]. Revista de etnologie şi culturologie, vol. 18, s. 70-75. (In Russian)
Shabashov, A. V. 1999. Oykonimiya bolgarskikh naselennykh punktov Yuga Ukrainy (Odesskaya, Kirovogradskaya, Nikolaevskaya oblasti) [Oikonimiya Bulgarian settlements of the South of Ukraine (Odessa, Kirovograd, Nikolaev region)]. Bulgarska Besarabiya, vyp. 1. Bolgrad, s. 58-132. (In Russian)
Shabashov, A. V. 2003a. Slovar kollektivnykh prozvaniy chiyshiytsev [The Dictionary of Collective Titles. Chiyshiya: essays on the history and ethnography of the Bulgarian village of Gorodne in Bessarabia]. Chiyshiya: ocherki istorii i etnografii bolgarskogo sela Gorodnee v Bessarabii. Odessa, s. 684-688. (In Russian)
Shabashov, A. V. 1998. Traditsionnaya sotsialnaya organizatsiya i semya [Traditional social organization and family]. Ocherki istorii i etnografii sela Kirnichki v Bessarabii. Odessa, s. 234-245. (In Russian)
Shabashov, A. V. 1998. Antroponimiya [Anthroponymy Essays on the history and ethnography of the village Kirnichki in Bessarabia]. Ocherki istorii i etnografii sela Kirnichki v Bessarabii. Odessa, s. 246-261. (In Russian)
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
Визиров, А., & Шабашов, А. (2020). Официальные и уличные фамилии у болгар села Катаржино (Знаменка) на Одесщине. Дриновський збірник, 12, 139-149. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.15