Сучасний розвиток угорської етнологічної науки як етап «нового синтезу»

  • Леся Мушкетик Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України https://orcid.org/0000-0001-5958-0044
Ключові слова: угорська етнографія і фольклористика, новий синтез, енциклопедії, покажчики

Анотація

У статті йдеться про сучасний стан і перспективи розвитку угорської етнографії та фольклористики, який називають етапом «нового синтезу», коли нагромаджений упродовж попереднього періоду матеріал оприявнюється у вигляді синтетичних, узагальнюючих видань – енциклопедій, каталогів, словників та ін., переглядаються, розробляються нові методології, поняття, терміни. У 1988–2011 роках постала найоб’ємніша і найвагоміша в угорській етнології багатотомна фундаментальна праца «Угорська етнографія у восьми томах», що стала базисною основою для подальшого розвитку, певним пунктом відліку і етапом наукових знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Varkhol, N. 1988. Matviy Korvin u narodniy prozi ukrayintsiv Skhidnoyi Slovachchyny [Matviy Corvin in folk prose of Ukrainians of Eastern Slovakia]. Naukovyy zbirnyk Muzeyu ukrayinsʹkoyi kulʹtury u Svydnyku [Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Swidnik]. Vol. 15. Part. I, s. 141–154. (In Slovakian)
Kosha, L. 1998. Chyyi vy syny? Ohlyad uhorsʹkoyi etnohrafiyi [What are your sons? Review of Hungarian Ethnography] per. z uhor. L. Mushketyk. Niredʹhaza: kafedra ukrayinsʹkoyi ta rusynsʹkoyi filolohiyi Niredʹhazʹkoho instytutu [Department of Ukrainian and Ruthenian Philology of the Niredʹhaza Institute]. 247 s. (In Ukrainian)
Kuzelya, Z. 1905. Uhorsʹkyy korolʹ Matviy Korvin v slavʺyansʹkiy usniy slovesnosty, rozbir motyviv, zvʺyazanykh z yoho imenem [Hungarian king Matviy Corvin in the Slavic verbal literature, the analysis of motives associated with his name]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Tarasa Shevchenka [Notes of the Scientific Society of the name of Taras Shevchenko]. I–IV. Vol. 67, s. 1–55. (In Ukrainian)
Mushketyk, L. 2013. Korolʹ Matyash Korvin u zakhidnoukrayinsʹkykh naratyvakh [King Matyash Korvin in Western narratives]. Folʹklor ukrayinsʹko-uhorsʹkoho porubizhzhya [Folklore of the Ukrainian-Hungarian Transboundary]. Kyiv: Ukrayinsʹkiy pysʹmennyk [Ukrainian writer], s. 281–326. (In Ukrainian)
Paladi-Kovach, A. 2006. Etnohrafichna kartohrafiya v Uhorshchyni. Narodna tvorchistʹ ta etnohrafiya [Ethnographic Cartography in Hungary. Folk Art and Ethnography], № 4, s. 59–65. (In Ukrainian)
Borsos, B., Magyar, Z. 2011. A magyar népi kultúra regiói : A magyar néprajz tér- képe [Regions of Hungarian Folk Culture: Map of Hungarian Ethnography]. Budapest: M-érték K. Vol. I– II. (In Hungarian)
Szemerkényi, Á. (ed.) 2005; 2009; 2007; 2007а; 2010. Folklór és irodalom [Folklore and Literature]. Budapest: Akadémiai K.; Folklór és zene [Folklore and Music]; Folklór és nyelv [Folklore and Language]; Folklór és vizuális kultúra [Folklore and Visual Culture]; Folklór és történele [Folklore and History]. (In Hungarian)
Magyar, Z. 2007. Árpád-házi Szent Erzsébet: Történelem, kultusz, kultúrtörténet [Saint Elizabeth from the Family of Árpád: History, cult, cultural history]. Budapest: Kairosz K. (In Hungarian)
Magyar, Z. 2018. A Magyar történeti mondák katalógusa [Catalog of Hungarian Historical Legends]. Budapest: Kairosz könyvkiadó kft. K. I–XІ. (In Hungarian)
Magyar, Z. 2017. Mátyás király narratív hagyományköre. Típus - és motívum index [King Matthias narrative tradition. Type and motif index]. Budapest: Balassi kiadó. 289 s. (In Hungarian)
Magyar, Z. 2000. Rákóczi a néphagyományban: Rákóczi és a kuruc kor mondavilága [Rákóczi in the folk tradition: Rákóczi and the Kuruc era]. Budapest: Osiris K. 360 s. (In Hungarian)
MNK = Magyar Népmese Katalógusa 1978–2001 [Hungarian Folk Tales Catalog]. Budapest, vol. 1–10. (In Hungarian)
MNL = Magyar Néprajzi Lexikon 1977–1982 [Hungarian Ethnographic Lexicon]. Budapest: Akadémiai K. (In Hungarian)
Magyar Néprajz nyolc kötetben [Hungarian Ethnography in eight volumes] 2011; 2009; 2002; 1999; 1998; 1997; 1990; 1990а; 2000. Budapest: Akadémiai K. Vol. І.1. Táj. Nép. Történelem [Landscape. People. History]; Vol. І. 2. Táj. Nép. Történelem [Landscape. People. History]; Vol. II. Gazdálkozás [Menage]; Vol. III. Kézművesség [Handicraft]; Vol. IV. Életmód [Way of life]; Vol. V. Magyar népköltészet [Hungarian folk poetry]; Vol. VI. Népzene, néptánc, népi játék [Folk music, folk dance, folk game]; Vol. VII. Népszokás, néphit, népi valásosság [Folk ceremonies, folk beliefs, folk religiosity]; Vol. VIII. Társadalom [Society]. (In Hungarian)
Szemerkényi, Á. 2009. Szólások és közmondások [Proverbs]. Budapest: Osiris К. 1461 s. (In Hungarian)
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
Мушкетик, Л. (2020). Сучасний розвиток угорської етнологічної науки як етап «нового синтезу». Дриновський збірник, 12, 271-278. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.28