Тема «пам’яті» у слов’янській культурі та літературі

  • Оксана Микитенко провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
Ключові слова: Пам'ять, слов'янська культура та література

Анотація

16−17 травня 2019 р. у Вроцлавському університеті (Польща) відбулася чергова ХІІІ міжнародна наукова конференція «Великі теми культури у слов’янських літературах», яку цього року було присвячено обговоренню проблеми «пам’яті». Одна з найголовніших категорій людської культури набула, особливо упродовж останнього часу, великого значення у гуманитаристиці, загалом актуального виміру у колективному дискурсі «пам’яті», спричиненому, зокрема, значними суспільно-політичними змінами в Європі наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. та необхідністю всебічного наукового аналізу феномену історико-культурної та колективної пам’яті. Тією чи іншою мірою пов’язані із завданням вивчення «присутності минулого у сучасності» різноманітні дослідження у галузі соціології, історії, культурної антропології тощо, зумовили без перебільшення справжній «вибух» таких досліджень – т.зв. memory boom та призвели до появи численних memory studies. Водночас пам’ять у вербальному тексті – як індивідуальному, так і колективному, нерозривно пов’язана із оповіддю та досвідом, при цьому наративізація пам’яті, за допомогою різноманітних інтерпретативних стратегій, актуалізується саме у процесі створення «життєвої історії» (life stories). Сучасний канон літературознавчого, а також етнофольклорного вивчення проблеми, містить чимало праць як західноєвропейських дослідників, так і представників наукових традицій Центральної та Східної Європи, зокрема, у галузі слов’янського літературознавства та культурології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
Микитенко, О. (2020). Тема «пам’яті» у слов’янській культурі та літературі. Дриновський збірник, 12, 301-302. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.34
Розділ
Наукове життя